Eljárás részletei

Komló, Bem József utca 12/A. szám alatt 77nm üzlethelyiség
1 tétel

Pályázat - TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.29 - 12:58
A nyertes ár
Nettó 4 701 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Helye: Komló, Bem József utca 12/A. Helyrajzi száma: 554/4 Minősítése: belterület Megnevezése: kivett italbolt Területe: 77 nm Állapota: felújítandó Közművesítettség foka: teljesen közművesített Tehermentes: nem Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 12:57
2015.05.29 - 12:58
Nettó 4 700 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 701 000 Ft
7.Fpk.02-14-000367
P23540

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENTIÓ Reorganizációs és Válságmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7627 Pécs, Széchenyi akna 1..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..
Cégjegyzékszám:
0209066873

Dokumentumok

2015.07.01 - 09:46
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 701 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23540F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.29 - 12:58
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 12 óra 58 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 12:57
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 12 óra 57 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23540.
2015.04.30 - 15:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..), mint a(z) TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.02-14-000367/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23540
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 12 óra 57 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 12 óra 58 perc

Ajánlati biztosíték összege: 235 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01372405-00200000 számú bankszámlájára az értékesítési eljárás ügyszámának megjelölésével banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben történő megfizetése, amit az ajánlathoz csatolt bizonylattal igazolni kell. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik. A megfizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázó esetében a vételár részét képezi, a többi pályázó esetében a befizetett bánatpénzt a felszámoló vasszautalja. Az ajánlati biztosíték nem jár vissza, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Helye: Komló, Bem József utca 12/A.
Helyrajzi száma: 554/4
Minősítése: belterület
Megnevezése: kivett italbolt
Területe: 77 nm
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett italbolt

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
77 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
4 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Komló
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
554/4
Ingatlan postai címe:
Komló, Bem József utca 12/a..
Művelési ág:
kivett italbolt
Területnagyság:
77 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett italbolt

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."7304 Mánfa, Forrás köz 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog, Keretbiztosítéki jelzálogjog

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált ingatlan a (72)514-012-es telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. Az értékesítés az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdése szerint mentes az általános forgalmi adó alól. A vevő az eladó vételárkövetelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A Felszámoló a vételi ajánlatotkat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A vevőnek a ételár határidőn belüli, hiánytalan megfizetésén felül további kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére kötelezettséget nem kell vállalnia.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142.§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésébenmeghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23540/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.29 - 12:58
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 12:57
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett italbolt
Komló, Bem József utca 12/A (554/4 hrsz) 77nm üzlethelység
Település:
Komló
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
77 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Helye: Komló, Bem József utca 12/A. Helyrajzi száma: 554/4 Minősítése: belterület Megnevezése: kivett italbolt Területe: 77 nm Állapota: felújítandó Közművesítettség foka: teljesen közművesített Tehermentes: nem Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 12:57
2015.05.29 - 12:58
Nettó 4 700 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 701 000 Ft
7.Fpk.02-14-000367
P23540

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENTIÓ Reorganizációs és Válságmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7627 Pécs, Széchenyi akna 1..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..
Cégjegyzékszám:
0209066873

Dokumentumok

2015.07.01 - 09:46
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 701 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23540F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.29 - 12:58
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 12 óra 58 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 12:57
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 12 óra 57 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23540.
2015.04.30 - 15:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..), mint a(z) TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.02-14-000367/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23540
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 12 óra 57 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 12 óra 58 perc

Ajánlati biztosíték összege: 235 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01372405-00200000 számú bankszámlájára az értékesítési eljárás ügyszámának megjelölésével banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben történő megfizetése, amit az ajánlathoz csatolt bizonylattal igazolni kell. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik. A megfizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázó esetében a vételár részét képezi, a többi pályázó esetében a befizetett bánatpénzt a felszámoló vasszautalja. Az ajánlati biztosíték nem jár vissza, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Helye: Komló, Bem József utca 12/A.
Helyrajzi száma: 554/4
Minősítése: belterület
Megnevezése: kivett italbolt
Területe: 77 nm
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett italbolt

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
77 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
4 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Komló
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
554/4
Ingatlan postai címe:
Komló, Bem József utca 12/a..
Művelési ág:
kivett italbolt
Területnagyság:
77 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett italbolt

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."7304 Mánfa, Forrás köz 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog, Keretbiztosítéki jelzálogjog

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált ingatlan a (72)514-012-es telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. Az értékesítés az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdése szerint mentes az általános forgalmi adó alól. A vevő az eladó vételárkövetelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A Felszámoló a vételi ajánlatotkat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A vevőnek a ételár határidőn belüli, hiánytalan megfizetésén felül további kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére kötelezettséget nem kell vállalnia.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142.§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésébenmeghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23540/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.29 - 12:58
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 12:57
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.