Eljárás részletei

Komló, Berek utca 1. szám alatti, 3535/A/9 hrszú, üzlet megnevezésű 39 nm alapterületű ingatlan
1 tétel

Pályázat - TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett megfelelő ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Komló, 3535/A/9 hrsz, természetben Berek u. 1. szám alatt található 39 nm alapterületű üzlethelyiség. Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000.- Ft, azaz tizenötmillió Ft és járulékai erejéig. /Képviseli: Komlói Fiók Komló, Városház tér 5./ Jogosult: SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET Végrehajtási jog 2.841.990.- Ft, azaz kétmillió-nyolcszáznegyvenezer-kilencszázkilencven Ft és járulékai erejéig. Adó- és járuléktartozás jogcímén (NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága), jogosult: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 08:32
2015.05.29 - 08:32
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.02-14-000367
P23524

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENTIÓ Reorganizációs és Válságmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7627 Pécs, Széchenyi akna 1..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..
Cégjegyzékszám:
0209066873

Dokumentumok

2015.06.11 - 07:38
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.29 - 08:32
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 32 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 08:32
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 08 óra 32 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23524.
2015.04.30 - 15:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..), mint a(z) TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.02-14-000367/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23524
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 08 óra 32 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 08 óra 32 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az INTENTIO Reorganizációs Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01372405-00200000 számú bankszámlájára az értékesítési eljárás ügyszámának megjelölésével, banki átutalással kell megfizetni, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben történő megfizetése, amit az ajánlathoz csatolt bizonylattal igazolni kell. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik. A megfizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázó esetében a vételár részét képezi, a többi pályázó esetében a befizetett bánatpénzt a felszámoló vasszautalja. Az ajánlati biztosíték nem jár vissza, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Komló, 3535/A/9 hrsz, természetben Berek u. 1. szám alatt található 39 nm alapterületű üzlethelyiség.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
Keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000.- Ft, azaz tizenötmillió Ft és járulékai erejéig. /Képviseli: Komlói Fiók Komló, Városház tér 5./ Jogosult: SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Végrehajtási jog 2.841.990.- Ft, azaz kétmillió-nyolcszáznegyvenezer-kilencszázkilencven Ft és járulékai erejéig. Adó- és járuléktartozás jogcímén (NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága), jogosult: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
39 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Komló
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3535/A/9
Ingatlan postai címe:
Komló, Berek utca 1.
Területnagyság:
39 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."7304 Mánfa, Forrás köz 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000.-FtVégrehajtási jog 2.841.990.- Ft

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált ingatlan a (72)514-012-es telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár bánatpénzzel csökkentett összegét átutalással, az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint a szerződés megkötését követő 15 napon belül megfizetni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban, 8 napos póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem pedig az eladóval szemben kárigény nem érvényesíthető semmilyen jogcímen. Az értékesítés az ÁFA törvény 86. §(1) bekezdése szerint mentes az általános forgalmi adó alól. A vevő az eladó vételárkövetelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az elektronikus értékesítési rendszeren benyújtott írásos ajánlatnak tartalmaznia kell:A pályázó főbb adatainak bemutatását (Magánszemély pályázó esetén: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, elektronikus elérhetősége - képviselő, illetve állandó meghatalmazott esetén - az említett személy (szervezet) neve, lakóhelye (székhelye), anyja neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus elérhetősége; Szervezeti formában résztvevő pályázó esetében: név, a szervezet bírósági (hatósági, köztestületi) bejegyzésének száma, adószám, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhely, levelezési cím, képviselőjének neve, a képviselő személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus elérhetősége.Az ajánlati ár egyértelmű megjelölését.A bánatpénz befizetésének igazolását.A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlat hiányában. A pályázati elbírálásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142.§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésébenmeghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23524/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

üzlet
Komló 3535/A/9 hrsz. természetben Berek utca 1. szám alatt található 39 nm alapterületű ingatlan
Település:
Komló
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
39 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Komló, 3535/A/9 hrsz, természetben Berek u. 1. szám alatt található 39 nm alapterületű üzlethelyiség. Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000.- Ft, azaz tizenötmillió Ft és járulékai erejéig. /Képviseli: Komlói Fiók Komló, Városház tér 5./ Jogosult: SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET Végrehajtási jog 2.841.990.- Ft, azaz kétmillió-nyolcszáznegyvenezer-kilencszázkilencven Ft és járulékai erejéig. Adó- és járuléktartozás jogcímén (NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága), jogosult: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 08:32
2015.05.29 - 08:32
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.02-14-000367
P23524

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENTIÓ Reorganizációs és Válságmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7627 Pécs, Széchenyi akna 1..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..
Cégjegyzékszám:
0209066873

Dokumentumok

2015.06.11 - 07:38
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.29 - 08:32
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 32 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 08:32
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.02-14-000367 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 08 óra 32 perckor, a Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..) felszámoló által a TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23524.
2015.04.30 - 15:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intentio Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1.., levelezési cím: 7627 Pécs, Széchenyi akna 1..), mint a(z) TODILLA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0209066873, székhely: 7304 Mánfa, Forrás köz 2/a..) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.02-14-000367/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23524
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 08 óra 32 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 08 óra 32 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az INTENTIO Reorganizációs Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01372405-00200000 számú bankszámlájára az értékesítési eljárás ügyszámának megjelölésével, banki átutalással kell megfizetni, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben történő megfizetése, amit az ajánlathoz csatolt bizonylattal igazolni kell. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik. A megfizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázó esetében a vételár részét képezi, a többi pályázó esetében a befizetett bánatpénzt a felszámoló vasszautalja. Az ajánlati biztosíték nem jár vissza, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Komló, 3535/A/9 hrsz, természetben Berek u. 1. szám alatt található 39 nm alapterületű üzlethelyiség.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
Keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000.- Ft, azaz tizenötmillió Ft és járulékai erejéig. /Képviseli: Komlói Fiók Komló, Városház tér 5./ Jogosult: SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Végrehajtási jog 2.841.990.- Ft, azaz kétmillió-nyolcszáznegyvenezer-kilencszázkilencven Ft és járulékai erejéig. Adó- és járuléktartozás jogcímén (NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága), jogosult: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
39 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Komló
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3535/A/9
Ingatlan postai címe:
Komló, Berek utca 1.
Területnagyság:
39 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
TODILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."7304 Mánfa, Forrás köz 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000.-FtVégrehajtási jog 2.841.990.- Ft

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált ingatlan a (72)514-012-es telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár bánatpénzzel csökkentett összegét átutalással, az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint a szerződés megkötését követő 15 napon belül megfizetni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban, 8 napos póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem pedig az eladóval szemben kárigény nem érvényesíthető semmilyen jogcímen. Az értékesítés az ÁFA törvény 86. §(1) bekezdése szerint mentes az általános forgalmi adó alól. A vevő az eladó vételárkövetelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az elektronikus értékesítési rendszeren benyújtott írásos ajánlatnak tartalmaznia kell:A pályázó főbb adatainak bemutatását (Magánszemély pályázó esetén: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, elektronikus elérhetősége - képviselő, illetve állandó meghatalmazott esetén - az említett személy (szervezet) neve, lakóhelye (székhelye), anyja neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus elérhetősége; Szervezeti formában résztvevő pályázó esetében: név, a szervezet bírósági (hatósági, köztestületi) bejegyzésének száma, adószám, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhely, levelezési cím, képviselőjének neve, a képviselő személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus elérhetősége.Az ajánlati ár egyértelmű megjelölését.A bánatpénz befizetésének igazolását.A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlat hiányában. A pályázati elbírálásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142.§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésébenmeghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23524/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.