Eljárás részletei

kivett udvar
3 tétel

Pályázat - AKOVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: az ár újbóli meghatározásra kerül
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Olaszliszka, kivett udvar
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 12:00
2015.05.29 - 12:01
Nettó 26 400 000 Ft
Nettó — Ft
https://eer.gov.hu/palyazat/P23498
P23498

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1025 Budapest, Csévi út 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév:
AKOVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3
Cégjegyzékszám:
05-09-019020

Dokumentumok

2015.07.02 - 10:11
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) https://eer.gov.hu/palyazat/P23498 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a AKOVIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
az ár újbóli meghatározásra kerül

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.29 - 12:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) https://eer.gov.hu/palyazat/P23498 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 12 óra 01 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a AKOVIN Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a https://eer.gov.hu/palyazat/P23498 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a AKOVIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23498.
2015.05.14 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) AKOVIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) Miskolci Törvényszék 8. Fpk. 05-2011-000396. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23498
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 12 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 992 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az YPLON Kft. elkülönített bankszámlájára kell befizetni, Számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK Hungary Zrt. 11996224-06089494-10000001

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon elül visszautalja. A Cstv.49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra a pályázó nyilatkozata alapján. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázónak felróható okokból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Olaszliszka, kivett udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 26 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar

Típus:
telek
Területe:
10 001 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Olaszliszka
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0110/3
Ingatlan postai címe:
3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3
Művelési ág:
Mezőgazdasági
Területnagyság:
10 001 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Megyaszó-Mag Kft.591.614.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogDömötör József 128.000.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogKerekes Béla János . 320.685.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett épület, udvar

Típus:
Kivett épület, udvar
Területe:
4 682 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
18 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Olaszliszka
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
115/3
Ingatlan postai címe:
3933 Olaszliszka, hrsz. 115/3
Területnagyság:
4 682 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Magyar Fejlesztési Bank Rt. 55.000.000,- Ft és járulékai erejéig egyetemleges jelzálogjog. Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 142.000.000.- Ft egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 49.500.000,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog. Tokaj Rákóczi Kft. 30.000.000,.- Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, Dr. Tóth Erzsébet Katalin 58.686,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog. Megyaszó-Mag Kft. 591.614,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog. Dömötör József 128.000,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog, Kerekes Béla János 320.685,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett udvar

Típus:
Kivett udvar
Területe:
17 731 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
5 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Olaszliszka
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
115/4
Ingatlan postai címe:
3933 Olaszliszka, hrsz. 115/4
Területnagyság:
17 731 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium13.500.000.-Ft. és járulékai erejéig jelzálogjogMegyaszó-Mag Kft.591.614.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogDömötör József . 128.000.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogKerekes Béla János . 320.685.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintésről további felvilágosítást nyújt Farkas Dániel megbízott (tel.: 06/20-398-7273)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló jogi képviselőjének letéti számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kéri teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§.(4) bek. szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az YPLON Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékelt ingatlanok Olaszliszkán találhatóak. A 0110/3 Hrsz-ú ingatlan a település Ény-i részén, külterületen, a centrumtól kb. 2000 m-re helyezkedik el mezőgazdasági területek környezetében. A 37 számú főúttól ÉNy-ra, kb. 300 m-re helyezkedik el, melyet földúton közelíthetünk meg. A Hrsz. 115/3 és 115/4 ingatlanok a Kossuth Lajos út és Ady Endre utca sarkán, a centrumtól kb. 1000 m találhatóak DNy-i irányban, lakóházi környezetben.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23498/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 3 db (1 - 3)

kivett udvar
Telek, mezőgazdasági terület
Település:
Olaszliszka
Típus:
Telek
Terület:
10001 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Kivett épület, udvar
Kivett épület, udvar, a felépítmény alapterülete 1 363 m2
Település:
Olaszliszka
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Kivett épület, udvar
Terület:
4682 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Kivett udvar
Kivett udvar
Település:
Olaszliszka
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Kivett udvar
Terület:
17731 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Olaszliszka, kivett udvar
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 12:00
2015.05.29 - 12:01
Nettó 26 400 000 Ft
Nettó — Ft
https://eer.gov.hu/palyazat/P23498
P23498

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1025 Budapest, Csévi út 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév:
AKOVIN Borászati és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3
Cégjegyzékszám:
05-09-019020

Dokumentumok

2015.07.02 - 10:11
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) https://eer.gov.hu/palyazat/P23498 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a AKOVIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
az ár újbóli meghatározásra kerül

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.29 - 12:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) https://eer.gov.hu/palyazat/P23498 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 12 óra 01 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a AKOVIN Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a https://eer.gov.hu/palyazat/P23498 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a AKOVIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23498.
2015.05.14 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) AKOVIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-019020, székhely: 3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3) Miskolci Törvényszék 8. Fpk. 05-2011-000396. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23498
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 12 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 992 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az YPLON Kft. elkülönített bankszámlájára kell befizetni, Számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK Hungary Zrt. 11996224-06089494-10000001

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon elül visszautalja. A Cstv.49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra a pályázó nyilatkozata alapján. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázónak felróható okokból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Olaszliszka, kivett udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 26 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar

Típus:
telek
Területe:
10 001 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Olaszliszka
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0110/3
Ingatlan postai címe:
3933 Olaszliszka, hrsz. 0110/3
Művelési ág:
Mezőgazdasági
Területnagyság:
10 001 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Megyaszó-Mag Kft.591.614.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogDömötör József 128.000.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogKerekes Béla János . 320.685.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett épület, udvar

Típus:
Kivett épület, udvar
Területe:
4 682 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
18 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Olaszliszka
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
115/3
Ingatlan postai címe:
3933 Olaszliszka, hrsz. 115/3
Területnagyság:
4 682 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Magyar Fejlesztési Bank Rt. 55.000.000,- Ft és járulékai erejéig egyetemleges jelzálogjog. Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 142.000.000.- Ft egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 49.500.000,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog. Tokaj Rákóczi Kft. 30.000.000,.- Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, Dr. Tóth Erzsébet Katalin 58.686,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog. Megyaszó-Mag Kft. 591.614,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog. Dömötör József 128.000,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog, Kerekes Béla János 320.685,- Ft és járulékai erejéig végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett udvar

Típus:
Kivett udvar
Területe:
17 731 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
5 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Olaszliszka
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
115/4
Ingatlan postai címe:
3933 Olaszliszka, hrsz. 115/4
Területnagyság:
17 731 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium13.500.000.-Ft. és járulékai erejéig jelzálogjogMegyaszó-Mag Kft.591.614.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogDömötör József . 128.000.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogKerekes Béla János . 320.685.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintésről további felvilágosítást nyújt Farkas Dániel megbízott (tel.: 06/20-398-7273)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló jogi képviselőjének letéti számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kéri teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§.(4) bek. szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az YPLON Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékelt ingatlanok Olaszliszkán találhatóak. A 0110/3 Hrsz-ú ingatlan a település Ény-i részén, külterületen, a centrumtól kb. 2000 m-re helyezkedik el mezőgazdasági területek környezetében. A 37 számú főúttól ÉNy-ra, kb. 300 m-re helyezkedik el, melyet földúton közelíthetünk meg. A Hrsz. 115/3 és 115/4 ingatlanok a Kossuth Lajos út és Ady Endre utca sarkán, a centrumtól kb. 1000 m találhatóak DNy-i irányban, lakóházi környezetben.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23498/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.