Eljárás részletei

Fémtömegcikk gyártó üzem és teljes felszerelése
0 tétel

Pályázat - EURO SAFE-2004 Fémtömegcikk Gyártó és Forgalmazó Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az eljárást az adós vagyonának értékesítésével kell folytatni.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós társaság teljes ingatlan és ingó vagyona: I. 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 40. címen található 259 m2 alapterületű egyszintes üzem megnevezésű ingatlan épület 1/3-ad tulajdoni hányada: Hrsz: 93/1/A, amely épület idegen tulajdonú 93/1 telekingatlanon került felépítésre. Tétel irányára: 1.800.000,- Ft II. Az adós társaság különféle tárgyi eszközei, melyekkel az adós alumínium öntödéjében és szerelő műhelyében különféle kilincseket, ajtógombokat, zár fedlapokat gyártott. Az eszközök összesített irányára 1.200.000,- Ft. Az eszközök felsorolása: Csiszológép, Égő olvasztó kemencéhez, Kézi lemezolló, Menetfúrógép, Asztali fúrógép 4 db Sajtológép 4 db: 25t, 30t és 6t, Koptató, Szalagfűrész, Szerszámkészlet, Elektromos vízmelegítő, Satupad, Konvektor
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.08 - 09:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.01-13-002162
P23430

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
EURO SAFE-2004 Fémtömegcikk Gyártó és Forgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22
Cégjegyzékszám:
01-09-969785

Dokumentumok

2015.08.21 - 15:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.01-13-002162 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a EURO SAFE-2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eljárást az adós vagyonának értékesítésével kell folytatni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.01-13-002162 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 09 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a EURO SAFE-2004 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.01-13-002162 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a EURO SAFE-2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23430.
2015.05.07 - 17:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) EURO SAFE-2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) Fővárosi Törvényszék 13.Fpk.01-13-002162/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23430
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték mértéke a 237/2009.(X.20.) Kormányrendelet alapján 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a. A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak az EURO SAFE-2004 Kft. "f.a." 10702301-68690546-51100005 számú számlájára történő átutalása, és erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat lezárását megelőző nap 12 óráig jóváírásra kell kerülnie az adós bankszámláján.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Sikertelen pályázat esetén minden esetben az átutalást teljesítő bankszámlára utaljuk vissza az ajánlati biztosítékot. Az ajánlati biztosítékra a 2013.évi V.tv.6:185 §-a, 6:212-6:214§ vonatkozó rendelkezési az irányadóak.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság teljes ingatlan és ingó vagyona:
I. 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 40. címen található 259 m2 alapterületű egyszintes üzem megnevezésű ingatlan épület 1/3-ad tulajdoni hányada: Hrsz: 93/1/A, amely épület idegen tulajdonú 93/1 telekingatlanon került felépítésre. Tétel irányára: 1.800.000,- Ft

II. Az adós társaság különféle tárgyi eszközei, melyekkel az adós alumínium öntödéjében és szerelő műhelyében különféle kilincseket, ajtógombokat, zár fedlapokat gyártott. Az eszközök összesített irányára 1.200.000,- Ft. Az eszközök felsorolása: Csiszológép, Égő olvasztó kemencéhez, Kézi lemezolló, Menetfúrógép, Asztali fúrógép 4 db
Sajtológép 4 db: 25t, 30t és 6t, Koptató, Szalagfűrész, Szerszámkészlet, Elektromos vízmelegítő, Satupad, Konvektor

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az EURO SAFE-2004 Kft. "f.a." 10702301-68690546-51100005 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételára taz előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a HORIZONT HOLDING Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Érvényes ajánlatot a teljes vagyonra fogad el a felszámoló, oly módon, hogy a pályázónak az ingatlanra vonatkozó vételárajánlatát és ingóra vonatkozó vételár ajánlatát külön íven kell megtennie pályázatán belül, tekintettel arra a körülményre, hogy az ingatlanra vonatkozó ajánlatot a tulajdonostárs és földtulajdonos részére elővásárlási joguk gyakorlására a felszámolónak be kell mutatnia.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23430/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.12 - 12:48P23430F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Mikor és hol lehet megtekinteni a vagyontárgyakat? Köszönettel: Pályázó

2015.05.20 - 18:03Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! Értelemszerűen a pályázatban ismertetett címen: 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 40. tekinthetőek meg a vagyontárgyak. Június 3.-át tervezem megtekintési napnak, de csak konkrét igény esetén, pontosított időpontban.

Ismertető

Az adós társaság teljes ingatlan és ingó vagyona: I. 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 40. címen található 259 m2 alapterületű egyszintes üzem megnevezésű ingatlan épület 1/3-ad tulajdoni hányada: Hrsz: 93/1/A, amely épület idegen tulajdonú 93/1 telekingatlanon került felépítésre. Tétel irányára: 1.800.000,- Ft II. Az adós társaság különféle tárgyi eszközei, melyekkel az adós alumínium öntödéjében és szerelő műhelyében különféle kilincseket, ajtógombokat, zár fedlapokat gyártott. Az eszközök összesített irányára 1.200.000,- Ft. Az eszközök felsorolása: Csiszológép, Égő olvasztó kemencéhez, Kézi lemezolló, Menetfúrógép, Asztali fúrógép 4 db Sajtológép 4 db: 25t, 30t és 6t, Koptató, Szalagfűrész, Szerszámkészlet, Elektromos vízmelegítő, Satupad, Konvektor
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.08 - 09:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.01-13-002162
P23430

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
EURO SAFE-2004 Fémtömegcikk Gyártó és Forgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22
Cégjegyzékszám:
01-09-969785

Dokumentumok

2015.08.21 - 15:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.01-13-002162 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a EURO SAFE-2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eljárást az adós vagyonának értékesítésével kell folytatni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.01-13-002162 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 09 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a EURO SAFE-2004 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.01-13-002162 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a EURO SAFE-2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23430.
2015.05.07 - 17:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) EURO SAFE-2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-969785, székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 6. 7 em. 22) Fővárosi Törvényszék 13.Fpk.01-13-002162/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23430
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték mértéke a 237/2009.(X.20.) Kormányrendelet alapján 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a. A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak az EURO SAFE-2004 Kft. "f.a." 10702301-68690546-51100005 számú számlájára történő átutalása, és erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat lezárását megelőző nap 12 óráig jóváírásra kell kerülnie az adós bankszámláján.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Sikertelen pályázat esetén minden esetben az átutalást teljesítő bankszámlára utaljuk vissza az ajánlati biztosítékot. Az ajánlati biztosítékra a 2013.évi V.tv.6:185 §-a, 6:212-6:214§ vonatkozó rendelkezési az irányadóak.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság teljes ingatlan és ingó vagyona:
I. 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 40. címen található 259 m2 alapterületű egyszintes üzem megnevezésű ingatlan épület 1/3-ad tulajdoni hányada: Hrsz: 93/1/A, amely épület idegen tulajdonú 93/1 telekingatlanon került felépítésre. Tétel irányára: 1.800.000,- Ft

II. Az adós társaság különféle tárgyi eszközei, melyekkel az adós alumínium öntödéjében és szerelő műhelyében különféle kilincseket, ajtógombokat, zár fedlapokat gyártott. Az eszközök összesített irányára 1.200.000,- Ft. Az eszközök felsorolása: Csiszológép, Égő olvasztó kemencéhez, Kézi lemezolló, Menetfúrógép, Asztali fúrógép 4 db
Sajtológép 4 db: 25t, 30t és 6t, Koptató, Szalagfűrész, Szerszámkészlet, Elektromos vízmelegítő, Satupad, Konvektor

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az EURO SAFE-2004 Kft. "f.a." 10702301-68690546-51100005 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételára taz előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a HORIZONT HOLDING Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Érvényes ajánlatot a teljes vagyonra fogad el a felszámoló, oly módon, hogy a pályázónak az ingatlanra vonatkozó vételárajánlatát és ingóra vonatkozó vételár ajánlatát külön íven kell megtennie pályázatán belül, tekintettel arra a körülményre, hogy az ingatlanra vonatkozó ajánlatot a tulajdonostárs és földtulajdonos részére elővásárlási joguk gyakorlására a felszámolónak be kell mutatnia.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23430/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.12 - 12:48P23430F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Mikor és hol lehet megtekinteni a vagyontárgyakat? Köszönettel: Pályázó

2015.05.20 - 18:03Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! Értelemszerűen a pályázatban ismertetett címen: 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 40. tekinthetőek meg a vagyontárgyak. Június 3.-át tervezem megtekintési napnak, de csak konkrét igény esetén, pontosított időpontban.