Eljárás részletei

Ingatlan Nyíregyházán
0 tétel

Pályázat - NAGY LÁSZLÓ Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Nyíregyháza, belterület hrsz. 8434/37., természetben 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/A.. „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan. Terület: 7.701 m2 Tulajdoni hányad: 1/1.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 220 000 000 Ft
Nettó — Ft
18.Fpk.15-14-000474
P23324

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám:
01-09-900461

Adós adatai

Cégnév:
NAGY LÁSZLÓ Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..
Cégjegyzékszám:
15-09-075358

Dokumentumok

2015.07.17 - 14:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.15-14-000474 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.15-14-000474 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.15-14-000474 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23324.
2015.04.13 - 18:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) Nyíregyházi Törvényszék 18.Fpk.15-14-000474/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23324
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyíregyháza, belterület hrsz. 8434/37., természetben 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/A.. „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan.
Terület: 7.701 m2
Tulajdoni hányad: 1/1.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 220 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nyíregyháza, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 3. napjáig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanon található egyes felépítmények tulajdonjoga vitatott.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23324/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Nyíregyháza, belterület hrsz. 8434/37., természetben 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/A.. „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan. Terület: 7.701 m2 Tulajdoni hányad: 1/1.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 220 000 000 Ft
Nettó — Ft
18.Fpk.15-14-000474
P23324

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám:
01-09-900461

Adós adatai

Cégnév:
NAGY LÁSZLÓ Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..
Cégjegyzékszám:
15-09-075358

Dokumentumok

2015.07.17 - 14:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.15-14-000474 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.15-14-000474 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.15-14-000474 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 12 óra 00 perckor, a Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23324.
2015.04.13 - 18:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) NAGY LÁSZLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-075358, székhely: 4405 Nyíregyháza, Vércse utca 24..) Nyíregyházi Törvényszék 18.Fpk.15-14-000474/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23324
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyíregyháza, belterület hrsz. 8434/37., természetben 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/A.. „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan.
Terület: 7.701 m2
Tulajdoni hányad: 1/1.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 220 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nyíregyháza, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 3. napjáig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanon található egyes felépítmények tulajdonjoga vitatott.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23324/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.