Eljárás részletei

AUTHENTIC DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 35%-os tulajdoni hányada
0 tétel

Pályázat - STYLE-ANTIQUE Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.30 - 10:00
A nyertes ár
Nettó 370 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

AUTHENTIC DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 35%-os tulajdoni hányada
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 10:00
2015.05.30 - 10:00
Nettó 1 117 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 370 000 Ft
49.Fpk.01-14-003526
P23204

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
M&A Partners Vagyon-és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-998231

Adós adatai

Cégnév:
STYLE-ANTIQUE Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1072 Budapest, Király utca 33.
Cégjegyzékszám:
12180154-2-42

Dokumentumok

2015.06.03 - 11:09
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 49.Fpk.01-14-003526 ügyszámú nyilvános pályázat, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 370 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23204F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.30 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 49.Fpk.01-14-003526 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 10 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 49.Fpk.01-14-003526 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 10 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23204.
2015.05.01 - 10:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..), mint a(z) STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) Fővárosi Törvényszék 49.Fpk.01-14-003526/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. augusztus 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23204
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 55 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték 55.850,- Ft-os összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „STYLE-ANTIQUE Kft "f.a." ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített K&H Bank-nál vezetett 10400126-50526684-81511000 számú letéti számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

AUTHENTIC DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 35%-os tulajdoni hányada

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 117 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszköz előre egyeztetett időpontban megtekinthető, ezzel kapcsolatosan érdeklődni Aref Nóra, felszámoló asszisztens +(36)-1-279-0322-es telefonszámán munkanapokon 10-15 óráig lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak az ajánlati biztosítékkal csökkentett vételárat legkésőbb a szerződés aláírásának napjáig meg kell Ft-ban átutalással „STYLE-ANTIQUE Kft. "f.a." vételár” közleménnyel a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített K&H Bank-nál vezetett 10400126-50526684-81511000 számú letéti számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. A Kiíró az adott tétel tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23204/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.30 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.05.15 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

AUTHENTIC DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 35%-os tulajdoni hányada
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 10:00
2015.05.30 - 10:00
Nettó 1 117 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 370 000 Ft
49.Fpk.01-14-003526
P23204

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
M&A Partners Vagyon-és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-998231

Adós adatai

Cégnév:
STYLE-ANTIQUE Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1072 Budapest, Király utca 33.
Cégjegyzékszám:
12180154-2-42

Dokumentumok

2015.06.03 - 11:09
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 49.Fpk.01-14-003526 ügyszámú nyilvános pályázat, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 370 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P23204F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.30 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 49.Fpk.01-14-003526 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 10 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 49.Fpk.01-14-003526 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 10 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23204.
2015.05.01 - 10:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..), mint a(z) STYLE-ANTIQUE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12180154-2-42, székhely: 1072 Budapest, Király utca 33.) Fővárosi Törvényszék 49.Fpk.01-14-003526/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. augusztus 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23204
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 55 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték 55.850,- Ft-os összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „STYLE-ANTIQUE Kft "f.a." ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített K&H Bank-nál vezetett 10400126-50526684-81511000 számú letéti számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

AUTHENTIC DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 35%-os tulajdoni hányada

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 117 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszköz előre egyeztetett időpontban megtekinthető, ezzel kapcsolatosan érdeklődni Aref Nóra, felszámoló asszisztens +(36)-1-279-0322-es telefonszámán munkanapokon 10-15 óráig lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak az ajánlati biztosítékkal csökkentett vételárat legkésőbb a szerződés aláírásának napjáig meg kell Ft-ban átutalással „STYLE-ANTIQUE Kft. "f.a." vételár” közleménnyel a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített K&H Bank-nál vezetett 10400126-50526684-81511000 számú letéti számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló a pályázatbontást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. A Kiíró az adott tétel tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23204/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.30 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.05.15 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.