Eljárás részletei

Kivett udvar és üzlet
1 tétel

Pályázat - Gold-So Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tiszakécskei ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 14:52
2015.05.15 - 14:52
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
15. Fpk.03-13-000504
P23128

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1025 Budapest, Csévi út 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév:
Gold-So Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2
Cégjegyzékszám:
03-09-108303

Dokumentumok

2017.02.13 - 15:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15. Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.15 - 14:52
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15. Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 14 óra 52 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 14:52
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15. Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 14 óra 52 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23128.
2015.04.30 - 14:51
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) Kecskeméti Törvényszék 15. Fpk.03-13-000504/19. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23128
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 14 óra 52 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 14 óra 52 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték benyújtásáig átutalással az YPLON Kft. elkülönített bankszámlájára kell befizetni, Számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK Hungary Zrt. 11996224-06089494-10000001

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon elül visszautalja. A Cstv.49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra a pályázó nyilatkozata alapján. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázónak felróható okokból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tiszakécskei ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar és üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
217 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tiszakécske
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
184/2
Ingatlan postai címe:
6060 Tiszakécske, Szabolcska utca
Területnagyság:
217 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett udvar és üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Raiffeisen Bank Zrt. 103.62 CHF kölcsön és járulékai erejéig egyetemleges jelzálogjogRaiffeisen Bank Zrt. 27.145 CHF kölcsön és járulékai erejéig egyetemleges jelzálogjogNAV 8.375.612.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogNAV 2.124.796.-Ft. adó-, járulék- és egyéb köztartozás erejéig egyetemleges végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló jogi képviselőjének letéti számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kéri teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§.(4) bek. szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az YPLON Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés].

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékelt ingatlan a település K-i részén, a centrumtól kb. 1500 mre található lakóházak, kereskedelmi egységek és egy benzinkút környezetében. A telken egy földszentes kialakítású kereskedelmi épület található, mely jelenleg műhely és raktárként hasznosított. Az épület elhelyezkedése és kialakítása nem korlátozza az egyéb, más kereskedelmi hasznosítást. Az épület a Szabolcska utca felől közelíthető meg szilárd burkolaton.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23128/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett udvar és üzlet
kivett udvar és üzlet
Település:
Tiszakécske
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
217 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Tiszakécskei ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 14:52
2015.05.15 - 14:52
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
15. Fpk.03-13-000504
P23128

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1025 Budapest, Csévi út 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév:
Gold-So Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2
Cégjegyzékszám:
03-09-108303

Dokumentumok

2017.02.13 - 15:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15. Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.15 - 14:52
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15. Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 14 óra 52 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 14:52
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15. Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 14 óra 52 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23128.
2015.04.30 - 14:51
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. 184/2) Kecskeméti Törvényszék 15. Fpk.03-13-000504/19. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23128
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 14 óra 52 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 14 óra 52 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték benyújtásáig átutalással az YPLON Kft. elkülönített bankszámlájára kell befizetni, Számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK Hungary Zrt. 11996224-06089494-10000001

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon elül visszautalja. A Cstv.49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra a pályázó nyilatkozata alapján. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázónak felróható okokból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tiszakécskei ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar és üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
217 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tiszakécske
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
184/2
Ingatlan postai címe:
6060 Tiszakécske, Szabolcska utca
Területnagyság:
217 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett udvar és üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Raiffeisen Bank Zrt. 103.62 CHF kölcsön és járulékai erejéig egyetemleges jelzálogjogRaiffeisen Bank Zrt. 27.145 CHF kölcsön és járulékai erejéig egyetemleges jelzálogjogNAV 8.375.612.-Ft. főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jogNAV 2.124.796.-Ft. adó-, járulék- és egyéb köztartozás erejéig egyetemleges végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló jogi képviselőjének letéti számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kéri teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§.(4) bek. szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az YPLON Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés].

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékelt ingatlan a település K-i részén, a centrumtól kb. 1500 mre található lakóházak, kereskedelmi egységek és egy benzinkút környezetében. A telken egy földszentes kialakítású kereskedelmi épület található, mely jelenleg műhely és raktárként hasznosított. Az épület elhelyezkedése és kialakítása nem korlátozza az egyéb, más kereskedelmi hasznosítást. Az épület a Szabolcska utca felől közelíthető meg szilárd burkolaton.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23128/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.