Eljárás részletei

Az adós tulajdonát képező, természetben a 1071 Budapest, Dózsa György út 52. szám alatt található pincei tárolók. A pincei tárolókat a felszámoló csak együttesen értékesíti.
12 tétel

Pályázat - SZEGA-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós tulajdonát képező, természetben a 1071 Budapest, Dózsa György út 52. szám alatt található pincei tárolók. A pincei tárolókat a felszámoló csak együttesen értékesíti. A tárolók üresek, használaton kívüliek, de építési törmelékkel, vegyes szeméttel, hulladékkal szennyezettek. (Értékesítés a jelenlegi állapotban.) A pályázatban szereplő vagyontárgyak irányára összesen: 970.000 Ft.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 09:00
2015.06.01 - 10:00
Nettó 970 000 Ft
Nettó — Ft
10.Fpk.01-10-010955
P23123

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1072 Budapest,, Dob utca 52..
Cégjegyzékszám:
01-09-679649

Adós adatai

Cégnév:
SZEGA-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.
Cégjegyzékszám:
01-09-709531

Dokumentumok

2019.02.07 - 13:52
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.01-10-010955 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SZEGA-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.01 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.01-10-010955 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 10 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SZEGA-BAU Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.01-10-010955 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 09 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SZEGA-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23123.
2015.05.07 - 09:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) Fővárosi Bíróság 10.Fpk.01-10-010955/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23123
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 48 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DR. FELSŐ Kft-nek a Citibank Zrt-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz. lebonyolítási bankszámlájára kell megfizetni "Budapest VII., Dózsa György út 52.sz. alatti pincei tárolók ajánlati biztosíték" megjelöléssel legkésőbb 2015. június 1-jén 10.00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Megfizetéséről szóló bizonylat a pályázatnak melléklete. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét visszautalja az értékesítő az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat nem fizeti meg az alőírt határidőben, vagy a Cstv.49/A § (4) bek. szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Több megfelelő, azonos ajánlatot tevő között árversenyt tart a felszámoló (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-os eltérés esetén), amelynek feltételeit az eredményhirdetés időpontjában az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megtett - 10 %-on felüli - pályázati ajánlatok az árversenyig automatikusan érvényben maradnak, illetve azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő, vagy visszalépő pályázók az ajánlati biztosítékot elveszítik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező, természetben a 1071 Budapest, Dózsa György út 52. szám alatt található pincei tárolók. A pincei tárolókat a felszámoló csak együttesen értékesíti. A tárolók üresek, használaton kívüliek, de építési törmelékkel, vegyes szeméttel, hulladékkal szennyezettek. (Értékesítés a jelenlegi állapotban.)
A pályázatban szereplő vagyontárgyak irányára összesen: 970.000 Ft.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 970 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1071 Budapest, Dózsa György út 52. pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/60
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
1071 Budapest, Dózsa György út 52. pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6.I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/61
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György utca 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u.6. I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/62
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/63
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/64
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
3 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A65
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/66
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1071 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/69
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I. em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/70
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. i.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
3 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/85
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6.I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
3 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/86
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u.6.I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
56 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
560 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/88
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
56 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A 1071 Budapest, Dózsa György út 52.sz. alatti társasház közös képviseletét az Aquilium Társasházkezelő és Szolgáltató Kft. (1076 Budapest, Sajó u.3.) látja el. Az értékesítendő ingatlanok a közös képviselő előzetes értesítése esetén megtekinthetők 2015.05.19-én és 05.26-án 9.00 és 11.00 óra között. A pályázatban szereplő ingatlanok ügyében a kapcsolatot kizárólag az EÉR felületén keresztül lehet tartani, így a pályázók ezen a felületen kérdezhetnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az értékesítés általános forgalmi adó mentes. Az adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó tartozik kezdeményezni a nyilvános pályázat lezárását követő 15 napon belül. A szerződés kölcsönös aláírása előtt a nyertes pályázó, mint Vevő köteles kiegyenlíteni a teljes vételárat a DR. FELSŐ Kft. Citibank Zrt-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz. lebonyolítási bankszámlájára "Budapest VII., Dózsa György út 52.sz. alatti pincei tárolók vételár hátralék" megjelöléssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó az értékesítési eljárás lezárása után legkésőbb 15 napon belül köteles az adás-vételi szerződés megkötését kezdeményezni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követően legkésőbb 8 napon belül kerül sor a birtokba és tulajdonba adásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb egyösszegű vételár ajánlatot fogadja el nyertes pályázatként. Az értékesítő felszámoló azonban fenntartja a jogát, hogy a nem megfelelő ajánlatokat elutasítsa és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlásra jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy esetleges elővásárlási jogukat a pályázatok benyújtási határidejéig, 2015.06.01-jén 10.00 óráig beérkezetten írásban jelezzék.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1 %-át + ÁFÁ-t tartalmazó összeg, de minimum 95.000 Ft + ÁFA, melyet a nyertes pályázó. mint vevő tartozik megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23123/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 12 db (1 - 3)

1071 Budapest, Dózsa György út 52. pincei tároló
pincei tároló
Település:
Budapest
Típus:
Pince
Terület:
4 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
pincei tároló
pincei tároló
Település:
Budapest
Típus:
Pince
Terület:
4 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
pincei tároló
pincei tároló
Település:
Budapest
Típus:
Pince
Terület:
4 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2
3
4

Ismertető

Az adós tulajdonát képező, természetben a 1071 Budapest, Dózsa György út 52. szám alatt található pincei tárolók. A pincei tárolókat a felszámoló csak együttesen értékesíti. A tárolók üresek, használaton kívüliek, de építési törmelékkel, vegyes szeméttel, hulladékkal szennyezettek. (Értékesítés a jelenlegi állapotban.) A pályázatban szereplő vagyontárgyak irányára összesen: 970.000 Ft.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 09:00
2015.06.01 - 10:00
Nettó 970 000 Ft
Nettó — Ft
10.Fpk.01-10-010955
P23123

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1072 Budapest,, Dob utca 52..
Cégjegyzékszám:
01-09-679649

Adós adatai

Cégnév:
SZEGA-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.
Cégjegyzékszám:
01-09-709531

Dokumentumok

2019.02.07 - 13:52
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.01-10-010955 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SZEGA-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.01 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.01-10-010955 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 10 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SZEGA-BAU Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.01-10-010955 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 09 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a SZEGA-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23123.
2015.05.07 - 09:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-709531, székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa utca 6.. I. em. 10.) Fővárosi Bíróság 10.Fpk.01-10-010955/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P23123
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 48 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DR. FELSŐ Kft-nek a Citibank Zrt-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz. lebonyolítási bankszámlájára kell megfizetni "Budapest VII., Dózsa György út 52.sz. alatti pincei tárolók ajánlati biztosíték" megjelöléssel legkésőbb 2015. június 1-jén 10.00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Megfizetéséről szóló bizonylat a pályázatnak melléklete. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét visszautalja az értékesítő az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat nem fizeti meg az alőírt határidőben, vagy a Cstv.49/A § (4) bek. szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Több megfelelő, azonos ajánlatot tevő között árversenyt tart a felszámoló (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-os eltérés esetén), amelynek feltételeit az eredményhirdetés időpontjában az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megtett - 10 %-on felüli - pályázati ajánlatok az árversenyig automatikusan érvényben maradnak, illetve azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő, vagy visszalépő pályázók az ajánlati biztosítékot elveszítik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező, természetben a 1071 Budapest, Dózsa György út 52. szám alatt található pincei tárolók. A pincei tárolókat a felszámoló csak együttesen értékesíti. A tárolók üresek, használaton kívüliek, de építési törmelékkel, vegyes szeméttel, hulladékkal szennyezettek. (Értékesítés a jelenlegi állapotban.)
A pályázatban szereplő vagyontárgyak irányára összesen: 970.000 Ft.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 970 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1071 Budapest, Dózsa György út 52. pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/60
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
1071 Budapest, Dózsa György út 52. pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6.I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/61
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György utca 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u.6. I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/62
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/63
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/64
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
3 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A65
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/66
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1071 Budapest, Kisdiófa u. 6. I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/69
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. I. em. 10.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
40 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/70
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6. i.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
3 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/85
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u. 6.I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
3 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/86
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZEGA-BAU Kft. f.a. 1077 Budapest, Kisdiófa u.6.I.em.10.

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pincei tároló

Típus:
pince
Területe:
56 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
560 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Helyrajzi szám:
33237/0/A/88
Ingatlan postai címe:
1071 Budapest, Dózsa György út 52..
Területnagyság:
56 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pincei tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A 1071 Budapest, Dózsa György út 52.sz. alatti társasház közös képviseletét az Aquilium Társasházkezelő és Szolgáltató Kft. (1076 Budapest, Sajó u.3.) látja el. Az értékesítendő ingatlanok a közös képviselő előzetes értesítése esetén megtekinthetők 2015.05.19-én és 05.26-án 9.00 és 11.00 óra között. A pályázatban szereplő ingatlanok ügyében a kapcsolatot kizárólag az EÉR felületén keresztül lehet tartani, így a pályázók ezen a felületen kérdezhetnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az értékesítés általános forgalmi adó mentes. Az adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó tartozik kezdeményezni a nyilvános pályázat lezárását követő 15 napon belül. A szerződés kölcsönös aláírása előtt a nyertes pályázó, mint Vevő köteles kiegyenlíteni a teljes vételárat a DR. FELSŐ Kft. Citibank Zrt-nél vezetett 10800021-10000001-83487035 sz. lebonyolítási bankszámlájára "Budapest VII., Dózsa György út 52.sz. alatti pincei tárolók vételár hátralék" megjelöléssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó az értékesítési eljárás lezárása után legkésőbb 15 napon belül köteles az adás-vételi szerződés megkötését kezdeményezni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követően legkésőbb 8 napon belül kerül sor a birtokba és tulajdonba adásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb egyösszegű vételár ajánlatot fogadja el nyertes pályázatként. Az értékesítő felszámoló azonban fenntartja a jogát, hogy a nem megfelelő ajánlatokat elutasítsa és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlásra jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy esetleges elővásárlási jogukat a pályázatok benyújtási határidejéig, 2015.06.01-jén 10.00 óráig beérkezetten írásban jelezzék.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1 %-át + ÁFÁ-t tartalmazó összeg, de minimum 95.000 Ft + ÁFA, melyet a nyertes pályázó. mint vevő tartozik megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P23123/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.