Eljárás részletei

különféle ajándéktárgyak bútorok és bútorlapok
2 tétel

Pályázat - "Viakó" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.07.19 - 00:00
A nyertes ár
Nettó 25 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Az adós vagyonát képezik a csatolt készletlistában felsorolt ajándéktárgyak, illetve bútorok, bútorlapok
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.07.03 - 08:00
2015.07.19 - 00:00
Nettó 78 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 25 000 Ft
7.Fpk.19-14-000330
P22914

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LEASCENTER BEFEKTETÉSI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely:
1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..
Cégjegyzékszám:
01-09-671068

Adós adatai

Cégnév:
"Viakó" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.
Cégjegyzékszám:
19 09 509172

Dokumentumok

2015.07.23 - 14:46
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.19-14-000330 ügyszámú nyilvános pályázat, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..) felszámoló által a "Viakó" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 25 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P22914F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat , ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.07.19 - 00:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-14-000330 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 19. 00 óra 00 perckor, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..) felszámoló által a "Viakó" Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.07.03 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-14-000330 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 3. 08 óra 00 perckor, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..) felszámoló által a "Viakó" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22914.
2015.06.26 - 11:15
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..), mint a(z) "Viakó" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) Veszprémi Törvényszék 7.Fpk.19-14-000330/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22914
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. július 3. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 19. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 900 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Viakó Kft. f.a. Pályázati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós vagyonát képezik a csatolt készletlistában felsorolt ajándéktárgyak, illetve bútorok, bútorlapok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 78 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bútorok, illetve bútorlapok

Típus:
Bútor
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
3 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ajándéktárgyak

Típus:
Árukészlet
Állapot:
Újszerű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
520 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintése jelen pályázati kiírás megjelenését követően lehetséges. Részletes információ kérése és a megtekintés egyeztetése a 06-46/508-620 telefonszámon 10 és 15 óra között munkanapokon történhet.Az ingóságok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, megtekintési, tárolási helyük Várpalota (ajándéktárgy készlet), illetőleg Pétfürdő (bútorkészlet).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Viakó Kft. f.a. vételár” megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határideje nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap.
Az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja alapján az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, magánszemély, illetve egyéb ÁFA körön kívüli ajánlattevő esetén az ajánlati ár bruttó árnak minősül, ezért az ilyen ajánlat elbírálása az ÁFA összegével csökkentett nettó ajánlati ár alapján történik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat , ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az általa megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Az birtokbavételre a vételár maradéktalan megfizetését követően kerülhet sor, a megfizetés napját követő 8 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, pontos címét, (cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát), kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím) A pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó bankszámlaszáma, valamint azon bankszámlát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot. A megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét, amely nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap. Kötelező a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartásról szóló nyilatkozatot tartalmaznia. Pályázó köteles 90 napos ajánlati kötöttséget vállalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozón. A pályázó köteles teljes bizonyító erejű magánokíratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49.§. (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok. Kérjük a bankszámlaszámukat a pályázatban feltüntetni, a kapcsolattartó megjelölésével.(név, cím, telefonszám, e-mail cím). A pályázat elbírálása kizárólag a vételár összege alapján történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A pályázatok elbírálása a leadási határidő lejáratát követő 8 napon belül történik, melyről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló ezen határidőn belül feltölt az EÉR felületére. A nyertes pályázó köteles az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a felszámolóval – az általa vállalt feltételekkel – szerződést kötni, ellenkező esetben a pályázati biztosítékot elveszti. A pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt
megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható.
A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r. , az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22914/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.07.19 - 00:00
A pályázat véget ért
2015.07.03 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

Bútorok, illetve bútorlapok
Típus:
Bútor
Mennyiség:
3 db
Állapot:
Normál
Tehermentes:
Igen
Ajándéktárgyak
Típus:
Árukészlet
Mennyiség:
520 db
Állapot:
Újszerű
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Az adós vagyonát képezik a csatolt készletlistában felsorolt ajándéktárgyak, illetve bútorok, bútorlapok
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.07.03 - 08:00
2015.07.19 - 00:00
Nettó 78 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 25 000 Ft
7.Fpk.19-14-000330
P22914

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LEASCENTER BEFEKTETÉSI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely:
1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..
Cégjegyzékszám:
01-09-671068

Adós adatai

Cégnév:
"Viakó" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.
Cégjegyzékszám:
19 09 509172

Dokumentumok

2015.07.23 - 14:46
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.19-14-000330 ügyszámú nyilvános pályázat, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..) felszámoló által a "Viakó" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 25 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P22914F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat , ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.07.19 - 00:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-14-000330 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 19. 00 óra 00 perckor, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..) felszámoló által a "Viakó" Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.07.03 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-14-000330 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 3. 08 óra 00 perckor, a Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..) felszámoló által a "Viakó" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22914.
2015.06.26 - 11:15
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3.., levelezési cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán út 3..), mint a(z) "Viakó" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 509172, székhely: 8100 Várpalota, Mátyás király utca 4.. 3. em. 12.) Veszprémi Törvényszék 7.Fpk.19-14-000330/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22914
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. július 3. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 19. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 900 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Viakó Kft. f.a. Pályázati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós vagyonát képezik a csatolt készletlistában felsorolt ajándéktárgyak, illetve bútorok, bútorlapok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 78 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bútorok, illetve bútorlapok

Típus:
Bútor
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
3 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ajándéktárgyak

Típus:
Árukészlet
Állapot:
Újszerű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
520 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintése jelen pályázati kiírás megjelenését követően lehetséges. Részletes információ kérése és a megtekintés egyeztetése a 06-46/508-620 telefonszámon 10 és 15 óra között munkanapokon történhet.Az ingóságok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, megtekintési, tárolási helyük Várpalota (ajándéktárgy készlet), illetőleg Pétfürdő (bútorkészlet).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Viakó Kft. f.a. vételár” megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határideje nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap.
Az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja alapján az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, magánszemély, illetve egyéb ÁFA körön kívüli ajánlattevő esetén az ajánlati ár bruttó árnak minősül, ezért az ilyen ajánlat elbírálása az ÁFA összegével csökkentett nettó ajánlati ár alapján történik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat , ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az általa megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Az birtokbavételre a vételár maradéktalan megfizetését követően kerülhet sor, a megfizetés napját követő 8 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, pontos címét, (cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát), kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím) A pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó bankszámlaszáma, valamint azon bankszámlát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot. A megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét, amely nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap. Kötelező a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartásról szóló nyilatkozatot tartalmaznia. Pályázó köteles 90 napos ajánlati kötöttséget vállalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozón. A pályázó köteles teljes bizonyító erejű magánokíratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49.§. (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok. Kérjük a bankszámlaszámukat a pályázatban feltüntetni, a kapcsolattartó megjelölésével.(név, cím, telefonszám, e-mail cím). A pályázat elbírálása kizárólag a vételár összege alapján történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A pályázatok elbírálása a leadási határidő lejáratát követő 8 napon belül történik, melyről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló ezen határidőn belül feltölt az EÉR felületére. A nyertes pályázó köteles az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a felszámolóval – az általa vállalt feltételekkel – szerződést kötni, ellenkező esetben a pályázati biztosítékot elveszti. A pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt
megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható.
A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r. , az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22914/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.07.19 - 00:00
A pályázat véget ért
2015.07.03 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.