Eljárás részletei

Befejezetlen szállodaépület
1 tétel

Pályázat - Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.06 - 15:00
Nettó 1 800 000 000 Ft
Nettó — Ft
33.Fpk.01-10-011747
P22811

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FACTOR Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervező Kft.
Székhely:
1031 Budapest,, Kazal utca 65..
Cégjegyzékszám:
01-09-269929

Adós adatai

Cégnév:
Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
0109729080

Dokumentumok

2015.11.20 - 09:23
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.06 - 15:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 6. 15 óra 00 perckor, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22811.
2015.05.07 - 09:36
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..), mint a(z) Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) Fővárosi Törvényszék 33.Fpk.01-10-011747/30.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22811
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 6. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 38 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt nettó irányár 1 Mrd forint utáni 3%, azaz 30.000.000,-Ft, valamint afeletti összeg utáni 1%, azaz 8.000.000,-Ft, mindösszesen 38.000.000,-Ft ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) történő átutalása a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 bankszámlára, hivatkozással az ajánlati biztosítékra (bánatpénz), a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A nyertes pályázónak akkor sem jár vissza az ajánlati biztosíték (bánatpénz), ha - visszalép, - neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülő okok miatt a szerződéskötés meghiúsul, vagy -mint vevő a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy -az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerződést nem köti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan.
Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szálloda

Típus:
kivett beépítetlen terület
Területe:
19 340 m²
Állapota:
építés alatt álló
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Visegrád
Ingatlan postai címe:
2025 Visegrád, hrsz. 1289
Területnagyság:
19 340 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
szálloda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1. em. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Természetvédelmi terület, 34/1997. (XI.20.) KTM.,• Illeti a Visegrád külterület 038/1 hrsz-t terhelő Útszolgalmi jog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére 28 500 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére vételi jog 2011.11.29-ig.• MKB Bank Zrt. jogosult részére 1 834 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• ELMŰ Hálózati Kft. részére vezetékjog 68m2 területnagyságra,• MKB Bank Zrt. jogosult részére végrehajtási jog 21 090 450,95 EUR és járulékai erejéig,• MORAX Limited jogosult részére elővásárlási jog.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat Cégközlönyben történő megjelenésétől számított 14. napon 9 órakor.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételárat a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni az adásvételi szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott idő a benyújtási határidőt követő 60 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba lépés a fennmaradó vételár teljes megfizetését követő 10. nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, - gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, -az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, - az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, - az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb,mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnk tekinti és elfogadja, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A felszámoló a pályázatok értékeléséről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. A pályázatok benyújtása : Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat bontása a beadási határidő letelte után követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követő 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22811/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.06.04 - 21:28P22811F1 kommentje

Tisztelt Kiíró ! A mellékelt , hatályos építési szabályzat szerint megvan annak az esélye, hogy a lejárt építési engedély nem újítható meg, sőt új engedély sem szerezhető be az épület jelenlegi állapota szerint, csak komolyabb bontás és átalakítás mellet. Rendelet: A Visegrádi Önkormányzat 5/2004. (VII. 1.) ör. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról [egységes szerkezetben a 6/2004. (VII. 29.), a 7/2005. (VIII. 1.), a ***15/2006. (X. 20.), a 113/2012. (IX. 13.), a 223/2013. (XI.22.), valamint a 310/2014. (IX.19.) ör. rendelettel] Kérem tájékoztasson, hogy ezekben a kérdésekben készült valamilyen szakértői vélemény, vagy ezt a kockázatot a pályázónak kell viselnie ? Tisztelettel: 

2015.06.05 - 15:28Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatom, hogy a feltett kérdéseivel kapcsolatban nem készült szakértői vélemény, illetve a kockázatot igen a pályázónak kell viselnie. Tisztelettel

2015.05.29 - 15:12P22811F1 kommentje

Tisztelt Factor Kft ! Érdeklődöm, hogy mennyiben igaz , hogy az épület túl lett építve a hatályos szabályozási terv tekintetében és a tulépítés idegen telket is érint ? Tisztelettel

2015.06.01 - 10:37Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A felszámolónak nincs erről tudomása. Tisztelettel

2015.05.21 - 08:05P22811F1 kommentje

Tisztelt Kiíró, az épület rendelkezik jogerős építési engedéllyel ?

2015.05.21 - 15:32Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatom, hogy az épület nem rendelkezik jogerős építési engedéllyel.

Tételek 1 db (1)

szálloda
befejezetlen
Település:
Visegrád
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett beépítetlen terület
Terület:
19340 m2
Állapot:
Építés alatt álló
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.06 - 15:00
Nettó 1 800 000 000 Ft
Nettó — Ft
33.Fpk.01-10-011747
P22811

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FACTOR Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervező Kft.
Székhely:
1031 Budapest,, Kazal utca 65..
Cégjegyzékszám:
01-09-269929

Adós adatai

Cégnév:
Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
0109729080

Dokumentumok

2015.11.20 - 09:23
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.06 - 15:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 6. 15 óra 00 perckor, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22811.
2015.05.07 - 09:36
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..), mint a(z) Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) Fővárosi Törvényszék 33.Fpk.01-10-011747/30.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22811
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 6. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 38 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt nettó irányár 1 Mrd forint utáni 3%, azaz 30.000.000,-Ft, valamint afeletti összeg utáni 1%, azaz 8.000.000,-Ft, mindösszesen 38.000.000,-Ft ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) történő átutalása a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 bankszámlára, hivatkozással az ajánlati biztosítékra (bánatpénz), a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A nyertes pályázónak akkor sem jár vissza az ajánlati biztosíték (bánatpénz), ha - visszalép, - neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülő okok miatt a szerződéskötés meghiúsul, vagy -mint vevő a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy -az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerződést nem köti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan.
Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szálloda

Típus:
kivett beépítetlen terület
Területe:
19 340 m²
Állapota:
építés alatt álló
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Visegrád
Ingatlan postai címe:
2025 Visegrád, hrsz. 1289
Területnagyság:
19 340 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
szálloda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1. em. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Természetvédelmi terület, 34/1997. (XI.20.) KTM.,• Illeti a Visegrád külterület 038/1 hrsz-t terhelő Útszolgalmi jog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére 28 500 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére vételi jog 2011.11.29-ig.• MKB Bank Zrt. jogosult részére 1 834 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• ELMŰ Hálózati Kft. részére vezetékjog 68m2 területnagyságra,• MKB Bank Zrt. jogosult részére végrehajtási jog 21 090 450,95 EUR és járulékai erejéig,• MORAX Limited jogosult részére elővásárlási jog.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat Cégközlönyben történő megjelenésétől számított 14. napon 9 órakor.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételárat a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni az adásvételi szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott idő a benyújtási határidőt követő 60 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba lépés a fennmaradó vételár teljes megfizetését követő 10. nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, - gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, -az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, - az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, - az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb,mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnk tekinti és elfogadja, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A felszámoló a pályázatok értékeléséről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. A pályázatok benyújtása : Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat bontása a beadási határidő letelte után követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követő 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22811/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.06.04 - 21:28P22811F1 kommentje

Tisztelt Kiíró ! A mellékelt , hatályos építési szabályzat szerint megvan annak az esélye, hogy a lejárt építési engedély nem újítható meg, sőt új engedély sem szerezhető be az épület jelenlegi állapota szerint, csak komolyabb bontás és átalakítás mellet. Rendelet: A Visegrádi Önkormányzat 5/2004. (VII. 1.) ör. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról [egységes szerkezetben a 6/2004. (VII. 29.), a 7/2005. (VIII. 1.), a ***15/2006. (X. 20.), a 113/2012. (IX. 13.), a 223/2013. (XI.22.), valamint a 310/2014. (IX.19.) ör. rendelettel] Kérem tájékoztasson, hogy ezekben a kérdésekben készült valamilyen szakértői vélemény, vagy ezt a kockázatot a pályázónak kell viselnie ? Tisztelettel: 

2015.06.05 - 15:28Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatom, hogy a feltett kérdéseivel kapcsolatban nem készült szakértői vélemény, illetve a kockázatot igen a pályázónak kell viselnie. Tisztelettel

2015.05.29 - 15:12P22811F1 kommentje

Tisztelt Factor Kft ! Érdeklődöm, hogy mennyiben igaz , hogy az épület túl lett építve a hatályos szabályozási terv tekintetében és a tulépítés idegen telket is érint ? Tisztelettel

2015.06.01 - 10:37Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A felszámolónak nincs erről tudomása. Tisztelettel

2015.05.21 - 08:05P22811F1 kommentje

Tisztelt Kiíró, az épület rendelkezik jogerős építési engedéllyel ?

2015.05.21 - 15:32Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatom, hogy az épület nem rendelkezik jogerős építési engedéllyel.