Eljárás részletei

2310 Szigetszentmiklós 0173/26 hrsz.-ú külterület. Természetben a Bánki Donát utca 8. sz. alatt található, kivett telephely és beépítetlen terület, önálló építmény megnevezésű ingatlan.
0 tétel

Pályázat - AGENTUM Kereskedelmi és Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.04 - 13:00
A nyertes ár
Nettó 48 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

2310 Szigetszentmiklós 0173/26 hrsz.-ú külterület. Természetben a Bánki Donát utca 8. sz. alatt található 4000 m2-s, kivett telephely és beépítetlen terület, önálló építmény megnevezésű ingatlan. Infrastrukturális adottságok földszint+ 2 emelet-tetőtér. Környezete ipari. TERÜLETKIMUTATÁS (Nettó ) • iroda földszint 187,0 m2 jó • iroda 1. emelet 187,0 m2 jó • iroda 2. emelet 187,0 m2 jó • iroda tetőtér 187,0 m2 jó • pince pinceszint 187,0 m2 közepes • anyag és késztermék raktár földszint 379,0 m2 jó • öltöző, étkező földszint 74,0 m2 közepes • nyitott szín földszint 200,0 m2 jó • szerelőműhely földszint 285,0 m2 jó • Összesen:1 873,0 m2 Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: – Végrehajtási jog 37.529.068 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – Végrehajtási jog 52.532.309 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – Vezetékjog: ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. - Végrehajtási jog 1.639.503 Ft és járulékai erejéig:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata - Végrehajtási jog 16.000 Ft és járulékai erejéig:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. - Végrehajtási jog 146.810 Ft és járulékai erejéig:Linde Gáz Magyarország Rt. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 13:00
2015.06.04 - 13:00
Nettó 97 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 48 500 000 Ft
6.Fpk.13-13-002844
P22079

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév:
AGENTUM Kereskedelmi és Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.
Cégjegyzékszám:
13 09 090612

Dokumentumok

2015.06.16 - 17:41
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.13-13-002844 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a AGENTUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 48 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P22079F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.04 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.13-13-002844 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a AGENTUM Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.13-13-002844 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a AGENTUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22079.
2015.04.13 - 00:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) AGENTUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) Pest Megyei Bíróság 6.Fpk.13-13-002844/20.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22079
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 910 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára „Agentum Kft. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2310 Szigetszentmiklós 0173/26 hrsz.-ú külterület. Természetben a Bánki Donát utca 8. sz. alatt található 4000 m2-s, kivett telephely és beépítetlen terület, önálló építmény megnevezésű ingatlan. Infrastrukturális adottságok földszint+ 2 emelet-tetőtér. Környezete ipari.

TERÜLETKIMUTATÁS (Nettó )

• iroda földszint 187,0 m2 jó
• iroda 1. emelet 187,0 m2 jó
• iroda 2. emelet 187,0 m2 jó
• iroda tetőtér 187,0 m2 jó
• pince pinceszint 187,0 m2 közepes
• anyag és késztermék raktár földszint 379,0 m2 jó
• öltöző, étkező földszint 74,0 m2 közepes
• nyitott szín földszint 200,0 m2 jó
• szerelőműhely földszint 285,0 m2 jó
• Összesen:1 873,0 m2

Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:
– Végrehajtási jog 37.529.068 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
– Végrehajtási jog 52.532.309 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
– Vezetékjog: ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. - Végrehajtási jog 1.639.503 Ft és járulékai erejéig:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
- Végrehajtási jog 16.000 Ft és járulékai erejéig:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
- Végrehajtási jog 146.810 Ft és járulékai erejéig:Linde Gáz Magyarország Rt.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 97 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22079/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.04 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

2310 Szigetszentmiklós 0173/26 hrsz.-ú külterület. Természetben a Bánki Donát utca 8. sz. alatt található 4000 m2-s, kivett telephely és beépítetlen terület, önálló építmény megnevezésű ingatlan. Infrastrukturális adottságok földszint+ 2 emelet-tetőtér. Környezete ipari. TERÜLETKIMUTATÁS (Nettó ) • iroda földszint 187,0 m2 jó • iroda 1. emelet 187,0 m2 jó • iroda 2. emelet 187,0 m2 jó • iroda tetőtér 187,0 m2 jó • pince pinceszint 187,0 m2 közepes • anyag és késztermék raktár földszint 379,0 m2 jó • öltöző, étkező földszint 74,0 m2 közepes • nyitott szín földszint 200,0 m2 jó • szerelőműhely földszint 285,0 m2 jó • Összesen:1 873,0 m2 Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: – Végrehajtási jog 37.529.068 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – Végrehajtási jog 52.532.309 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – Vezetékjog: ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. - Végrehajtási jog 1.639.503 Ft és járulékai erejéig:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata - Végrehajtási jog 16.000 Ft és járulékai erejéig:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. - Végrehajtási jog 146.810 Ft és járulékai erejéig:Linde Gáz Magyarország Rt. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 13:00
2015.06.04 - 13:00
Nettó 97 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 48 500 000 Ft
6.Fpk.13-13-002844
P22079

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév:
AGENTUM Kereskedelmi és Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.
Cégjegyzékszám:
13 09 090612

Dokumentumok

2015.06.16 - 17:41
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.13-13-002844 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a AGENTUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 48 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P22079F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.04 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.13-13-002844 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a AGENTUM Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.13-13-002844 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a AGENTUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22079.
2015.04.13 - 00:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) AGENTUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 090612, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki D. utca 8.) Pest Megyei Bíróság 6.Fpk.13-13-002844/20.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22079
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 910 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára „Agentum Kft. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2310 Szigetszentmiklós 0173/26 hrsz.-ú külterület. Természetben a Bánki Donát utca 8. sz. alatt található 4000 m2-s, kivett telephely és beépítetlen terület, önálló építmény megnevezésű ingatlan. Infrastrukturális adottságok földszint+ 2 emelet-tetőtér. Környezete ipari.

TERÜLETKIMUTATÁS (Nettó )

• iroda földszint 187,0 m2 jó
• iroda 1. emelet 187,0 m2 jó
• iroda 2. emelet 187,0 m2 jó
• iroda tetőtér 187,0 m2 jó
• pince pinceszint 187,0 m2 közepes
• anyag és késztermék raktár földszint 379,0 m2 jó
• öltöző, étkező földszint 74,0 m2 közepes
• nyitott szín földszint 200,0 m2 jó
• szerelőműhely földszint 285,0 m2 jó
• Összesen:1 873,0 m2

Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:
– Végrehajtási jog 37.529.068 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
– Végrehajtási jog 52.532.309 Ft és járulékai erejéig:Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
– Vezetékjog: ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. - Végrehajtási jog 1.639.503 Ft és járulékai erejéig:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
- Végrehajtási jog 16.000 Ft és járulékai erejéig:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
- Végrehajtási jog 146.810 Ft és járulékai erejéig:Linde Gáz Magyarország Rt.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 97 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22079/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.04 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.