Eljárás részletei

3874 HERNÁDVÉCSE Rákóczi út 42. 247 hrsz.-ú kivett lakház, udvar megnevezésű ingatlan.
0 tétel

Pályázat - KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Értékesítési eljárás eredménye: Eredménytelen Oka: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

3874 HERNÁDVÉCSE Rákóczi út 42. 247 hrsz.-ú kivett lakház, udvar megnevezésű. Főút mellett található családi ház, szabálytalan lakú telken. Kb. 90 nm alapterületű, Alapozása nincs a falazata vályogtégla. A tető fedélszék részben beomlott. A nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak. Műszaki állapota: bontandó. Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve: 1. Jelzálogjog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 2. Végrehajtási jog 206.040 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Piskóti Károly 3. Végrehajtási jog 94.853 és járulékai erejéig. Jogosult: ARTISJUS Magyar Nemzeti Jogvédő Iroda Egyesület 4.Jelzálogjog 10.270.222 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 5. Vezetékjog Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 6. Végrehajtási jog 3.759.760 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 13:00
2015.06.04 - 13:00
Nettó 160 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-13-000727
P22075

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAXCO Vagyonkezelő és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..
Cégjegyzékszám:
01-09-739104

Adós adatai

Cégnév:
KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.
Cégjegyzékszám:
05 09 017280

Dokumentumok

2015.06.15 - 12:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-13-000727 ügyszámú nyilvános pályázat, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Értékesítési eljárás eredménye: EredménytelenOka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.04 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-13-000727 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-13-000727 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22075.
2015.04.12 - 21:16
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 6.Fpk.05-13-000727/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22075
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése átutalással– legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „Királyméra Kft. f.a.” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3874 HERNÁDVÉCSE Rákóczi út 42. 247 hrsz.-ú kivett lakház, udvar megnevezésű. Főút mellett található családi ház, szabálytalan lakú telken. Kb. 90 nm alapterületű, Alapozása nincs a falazata vályogtégla. A tető fedélszék részben beomlott. A nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak. Műszaki állapota: bontandó.

Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve:
1. Jelzálogjog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
2. Végrehajtási jog 206.040 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Piskóti Károly
3. Végrehajtási jog 94.853 és járulékai erejéig.
Jogosult: ARTISJUS Magyar Nemzeti Jogvédő Iroda Egyesület
4.Jelzálogjog 10.270.222 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
5. Vezetékjog
Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
6. Végrehajtási jog 3.759.760 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Nemzeti Adó- és VámhivatalA Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 160 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek. További információ a kiíró irodájának székhelyén kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el, megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22075/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

3874 HERNÁDVÉCSE Rákóczi út 42. 247 hrsz.-ú kivett lakház, udvar megnevezésű. Főút mellett található családi ház, szabálytalan lakú telken. Kb. 90 nm alapterületű, Alapozása nincs a falazata vályogtégla. A tető fedélszék részben beomlott. A nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak. Műszaki állapota: bontandó. Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve: 1. Jelzálogjog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 2. Végrehajtási jog 206.040 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Piskóti Károly 3. Végrehajtási jog 94.853 és járulékai erejéig. Jogosult: ARTISJUS Magyar Nemzeti Jogvédő Iroda Egyesület 4.Jelzálogjog 10.270.222 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 5. Vezetékjog Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 6. Végrehajtási jog 3.759.760 Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 13:00
2015.06.04 - 13:00
Nettó 160 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-13-000727
P22075

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAXCO Vagyonkezelő és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..
Cégjegyzékszám:
01-09-739104

Adós adatai

Cégnév:
KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.
Cégjegyzékszám:
05 09 017280

Dokumentumok

2015.06.15 - 12:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-13-000727 ügyszámú nyilvános pályázat, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Értékesítési eljárás eredménye: EredménytelenOka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.04 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-13-000727 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-13-000727 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P22075.
2015.04.12 - 21:16
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 017280, székhely: 3874 Hernádvécse, Rákóczi út 42.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 6.Fpk.05-13-000727/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P22075
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése átutalással– legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „Királyméra Kft. f.a.” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3874 HERNÁDVÉCSE Rákóczi út 42. 247 hrsz.-ú kivett lakház, udvar megnevezésű. Főút mellett található családi ház, szabálytalan lakú telken. Kb. 90 nm alapterületű, Alapozása nincs a falazata vályogtégla. A tető fedélszék részben beomlott. A nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak. Műszaki állapota: bontandó.

Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve:
1. Jelzálogjog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
2. Végrehajtási jog 206.040 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Piskóti Károly
3. Végrehajtási jog 94.853 és járulékai erejéig.
Jogosult: ARTISJUS Magyar Nemzeti Jogvédő Iroda Egyesület
4.Jelzálogjog 10.270.222 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
5. Vezetékjog
Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
6. Végrehajtási jog 3.759.760 Ft és járulékai erejéig.
Jogosult: Nemzeti Adó- és VámhivatalA Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 160 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek. További információ a kiíró irodájának székhelyén kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el, megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22075/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.