Eljárás részletei

Kiskunfélegyháza 0292/7 hrsz-ú és 0327/49 hrsz-ú kivett gazdasági épület, udvar
0 tétel

Pályázat - Félegyházi Baromfi Termeltetési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.11 - 10:00
A nyertes ár
Nettó 3 800 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”, valamint Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”. Felszámoló az ingatlanokat kizárólag egyben kívánja értékesíteni. 1. tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú ingatlan. Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar” Terület: 12148m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Állapota: felújítandó Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb közművel nem rendelkezik Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják Tehermentes: nem Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész) Gázvezeték szolgalmi jog 1460 m2 -re, jogosult: Kiskun Agrár-Ipari Szövetkezet „f.a” Bányaszolgalmi jog 1867 m2 –re, jogosult: Délalföldi Gázszolgáltató Zrt. Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. Vezeték jog 1449 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2.tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú ingatlan. Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar” Terület: 6056m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Állapota: felújítandó Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb közművel nem rendelkezik Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják Tehermentes: nem Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész) Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. Vezetékjog 192 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 10:00
2015.05.11 - 10:00
Nettó 5 860 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 3 800 000 Ft
15.Fpk.03-14-000058
P21855

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Félegyházi Baromfi Termeltetési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..
Cégjegyzékszám:
03 09 103275

Dokumentumok

2015.07.08 - 12:56
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.03-14-000058 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Félegyházi Baromfi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21855F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.11 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.03-14-000058 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Félegyházi Baromfi Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.03-14-000058 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Félegyházi Baromfi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21855.
2015.04.10 - 14:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) Félegyházi Baromfi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) Kecskeméti Törvényszék 15.Fpk.03-14-000058/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21855
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 11. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 293 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az AGRO-ALBA zrt. MagNet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára a „Félegyházi Baromfi Kft. f.a bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49./A§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”, valamint Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”.
Felszámoló az ingatlanokat kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
1. tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú ingatlan.
Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar”
Terület: 12148m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb
közművel nem rendelkezik
Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják
Tehermentes: nem

Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész)
Gázvezeték szolgalmi jog 1460 m2 -re, jogosult: Kiskun Agrár-Ipari Szövetkezet „f.a”
Bányaszolgalmi jog 1867 m2 –re, jogosult: Délalföldi Gázszolgáltató Zrt.
Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezeték jog 1449 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2.tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú ingatlan.
Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar”
Terület: 6056m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb
közművel nem rendelkezik
Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják
Tehermentes: nem

Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész)
Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezetékjog 192 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 860 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-6569-as telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között. További felvilágosítást nyújt Reményi Beáta felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az AGRO-ALBA zrt. MagNet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül, a „Félegyházi Baromfi Kft. f.a, vételár” közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem birtokbaadására az adásvételi szerződés aláírását és a vételár megfizetését követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor.

A birtokbaadási eljárás leltár egyidejű felvételével történik, amely során minden az átadó vagy az átvevő által lényegesnek minősített tényt és körülményt rögzítenek, amely megállapításokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.

A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 15.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.
Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21855/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21855#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.11 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.04.24 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”, valamint Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”. Felszámoló az ingatlanokat kizárólag egyben kívánja értékesíteni. 1. tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú ingatlan. Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar” Terület: 12148m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Állapota: felújítandó Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb közművel nem rendelkezik Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják Tehermentes: nem Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész) Gázvezeték szolgalmi jog 1460 m2 -re, jogosult: Kiskun Agrár-Ipari Szövetkezet „f.a” Bányaszolgalmi jog 1867 m2 –re, jogosult: Délalföldi Gázszolgáltató Zrt. Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. Vezeték jog 1449 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2.tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú ingatlan. Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar” Terület: 6056m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Állapota: felújítandó Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb közművel nem rendelkezik Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják Tehermentes: nem Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész) Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. Vezetékjog 192 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 10:00
2015.05.11 - 10:00
Nettó 5 860 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 3 800 000 Ft
15.Fpk.03-14-000058
P21855

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Félegyházi Baromfi Termeltetési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..
Cégjegyzékszám:
03 09 103275

Dokumentumok

2015.07.08 - 12:56
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.03-14-000058 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Félegyházi Baromfi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21855F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.11 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.03-14-000058 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Félegyházi Baromfi Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.03-14-000058 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Félegyházi Baromfi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21855.
2015.04.10 - 14:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) Félegyházi Baromfi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 103275, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület kültelek 173..) Kecskeméti Törvényszék 15.Fpk.03-14-000058/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21855
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 11. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 293 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az AGRO-ALBA zrt. MagNet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára a „Félegyházi Baromfi Kft. f.a bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49./A§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”, valamint Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar”.
Felszámoló az ingatlanokat kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
1. tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0292/7 hrsz-ú ingatlan.
Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar”
Terület: 12148m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb
közművel nem rendelkezik
Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják
Tehermentes: nem

Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész)
Gázvezeték szolgalmi jog 1460 m2 -re, jogosult: Kiskun Agrár-Ipari Szövetkezet „f.a”
Bányaszolgalmi jog 1867 m2 –re, jogosult: Délalföldi Gázszolgáltató Zrt.
Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezeték jog 1449 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2.tétel: a pályázatban szereplő vagyontárgy: Kiskunfélegyháza külterület 0327/49 hrsz-ú ingatlan.
Megnevezése: „kivett gazdasági épület, udvar”
Terület: 6056m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: az ingatlan a kommunális elektromos hálózatra csatlakozik, egyéb
közművel nem rendelkezik
Egyéb közlemény: az ingatlan lakott, jelenleg libatartásra használják
Tehermentes: nem

Bejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész)
Egyetemleges jelzálogjog 28.600.000 Ft tőke és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezetékjog 192 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Egyetemleges végrehajtási jog 59.244.568 Ft adótartozás és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Végrehajtási jog 3.951.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 860 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-6569-as telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között. További felvilágosítást nyújt Reményi Beáta felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az AGRO-ALBA zrt. MagNet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül, a „Félegyházi Baromfi Kft. f.a, vételár” közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem birtokbaadására az adásvételi szerződés aláírását és a vételár megfizetését követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor.

A birtokbaadási eljárás leltár egyidejű felvételével történik, amely során minden az átadó vagy az átvevő által lényegesnek minősített tényt és körülményt rögzítenek, amely megállapításokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.

A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 15.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.
Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21855/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21855#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.11 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.04.24 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.