Eljárás részletei

4 db. Borota belterületi bépítetlen terület eladó! (4. pályázati felhívás)
0 tétel

Pályázat - SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

I. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 259 Alapterület: 2031 m2 II. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 260 Alapterület: 2031 m2 III. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 261 Alapterület: 2031 m2 IV. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 262 Alapterület: 2063 m2 Az ingatlanok kizárólag együttesen pályázhatóak! Az ingatlanokon egyetemleges végrehajtási jog 994.799.-Ft és járulékai erejéig van bejegyezve a NAV javára (NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága jár el) Vevő az ingatlanokat tehermentesen szerzi meg!
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 11:44
2015.06.08 - 11:44
Nettó 390 000 Ft
Nettó — Ft
19.Fpk.03-14-000328
P21766

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.
Cégjegyzékszám:
03-09-125445

Adós adatai

Cégnév:
SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.
Cégjegyzékszám:
03 03 100485

Dokumentumok

2015.06.11 - 12:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 19.Fpk.03-14-000328 ügyszámú nyilvános pályázat, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 11:44
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 19.Fpk.03-14-000328 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 11 óra 44 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 11:44
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 19.Fpk.03-14-000328 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 44 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21766.
2015.04.10 - 11:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.), mint a(z) SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 19.Fpk.03-14-000328/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21766
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 11 óra 44 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 11 óra 44 perc

Ajánlati biztosíték összege: 19 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük átutalással megfizetni, a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Az ajánlati biztosítékot át kell utalni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül
visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a
nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 259
Alapterület: 2031 m2

II.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 260
Alapterület: 2031 m2

III.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 261
Alapterület: 2031 m2

IV.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 262
Alapterület: 2063 m2

Az ingatlanok kizárólag együttesen pályázhatóak!
Az ingatlanokon egyetemleges végrehajtási jog 994.799.-Ft és járulékai erejéig van bejegyezve a NAV javára (NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága jár el)
Vevő az ingatlanokat tehermentesen szerzi meg!

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 390 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok a pályázati időszak alatt a helyszínen előzetes bejelentkezés nélkül, kívülről megtekinthetőek.. Egyéb információ kérhető a felszámolónál a 06-72-370160 telefonon .

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanokat tehermentesen a teljes vételár megfizetésével egy időben adja a felszámoló a vevő birtokába tehermentesen.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21766/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

I. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 259 Alapterület: 2031 m2 II. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 260 Alapterület: 2031 m2 III. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 261 Alapterület: 2031 m2 IV. Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége. Hrsz: 262 Alapterület: 2063 m2 Az ingatlanok kizárólag együttesen pályázhatóak! Az ingatlanokon egyetemleges végrehajtási jog 994.799.-Ft és járulékai erejéig van bejegyezve a NAV javára (NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága jár el) Vevő az ingatlanokat tehermentesen szerzi meg!
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 11:44
2015.06.08 - 11:44
Nettó 390 000 Ft
Nettó — Ft
19.Fpk.03-14-000328
P21766

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.
Cégjegyzékszám:
03-09-125445

Adós adatai

Cégnév:
SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.
Cégjegyzékszám:
03 03 100485

Dokumentumok

2015.06.11 - 12:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 19.Fpk.03-14-000328 ügyszámú nyilvános pályázat, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 11:44
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 19.Fpk.03-14-000328 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 11 óra 44 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 11:44
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 19.Fpk.03-14-000328 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 44 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21766.
2015.04.10 - 11:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.), mint a(z) SOLIDITY Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám: 03 03 100485, székhely: 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 2.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 19.Fpk.03-14-000328/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21766
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 11 óra 44 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 11 óra 44 perc

Ajánlati biztosíték összege: 19 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük átutalással megfizetni, a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Az ajánlati biztosítékot át kell utalni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül
visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a
nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 259
Alapterület: 2031 m2

II.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 260
Alapterület: 2031 m2

III.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 261
Alapterület: 2031 m2

IV.
Borota , belterületi, kivett beépítetlen terület 2031 m2 1/1 tulajdoni illetősége.
Hrsz: 262
Alapterület: 2063 m2

Az ingatlanok kizárólag együttesen pályázhatóak!
Az ingatlanokon egyetemleges végrehajtási jog 994.799.-Ft és járulékai erejéig van bejegyezve a NAV javára (NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága jár el)
Vevő az ingatlanokat tehermentesen szerzi meg!

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 390 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok a pályázati időszak alatt a helyszínen előzetes bejelentkezés nélkül, kívülről megtekinthetőek.. Egyéb információ kérhető a felszámolónál a 06-72-370160 telefonon .

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanokat tehermentesen a teljes vételár megfizetésével egy időben adja a felszámoló a vevő birtokába tehermentesen.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21766/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.