Eljárás részletei

Miskolci társasházi tetőterasz eladó
0 tétel

Pályázat - MONOKVÁR Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Ajánlat nem érkezett
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Miskolc Színyei Merse Pál 13. Társasházban lévő 30122/3/A/26 hrsz.-ú 469 m2 beépítetlen tetőterasz. 1/1 tulajdoni hányada, a közösből hozzátartozó 227/1000-ed eszmei hányaddal eladó. Az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek állnak fenn: - 28.250.000.-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog Szerencs és környéke Takarékszövetkezet javára, - végrehajtási jog Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet javára 27.526.023.-Ft és járulékai erejéig - végrehajtási jog APEH BUdapest javára 12.649.089.-Ft és járulékai erejéig, - végrehajtási jog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 212.06.-Ft és járulékai erejéig - jelzálogjog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 1.323.590.-Ft és járulékai erejéig. Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Vevő az ingatlanat tehermentesen szerzi meg! A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 11:36
2015.06.03 - 11:37
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Vpk.05-14-000007
P21763

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.
Cégjegyzékszám:
03-09-125445

Adós adatai

Cégnév:
MONOKVÁR Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3905 Monok, József Attila út 27.
Cégjegyzékszám:
05 09 009136

Dokumentumok

2015.06.11 - 12:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Vpk.05-14-000007 ügyszámú nyilvános pályázat, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a Monokvár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat nem érkezett

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.03 - 11:37
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Vpk.05-14-000007 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 11 óra 37 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a Monokvár Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 11:36
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Vpk.05-14-000007 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 36 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a Monokvár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21763.
2015.04.10 - 11:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.), mint a(z) Monokvár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 6.Vpk.05-14-000007/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21763
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 11 óra 36 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 11 óra 37 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük átutalással megfizetni, a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Az ajánlati biztosítékot át kell utalni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott
pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték
megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló
8munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati
biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat
biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti
ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül
visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a
nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc Színyei Merse Pál 13. Társasházban lévő 30122/3/A/26 hrsz.-ú 469 m2 beépítetlen tetőterasz. 1/1 tulajdoni hányada, a közösből hozzátartozó 227/1000-ed eszmei hányaddal eladó.
Az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek állnak fenn:
- 28.250.000.-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog Szerencs és környéke Takarékszövetkezet javára,
- végrehajtási jog Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet javára 27.526.023.-Ft és járulékai erejéig
- végrehajtási jog APEH BUdapest javára 12.649.089.-Ft és járulékai erejéig,
- végrehajtási jog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 212.06.-Ft és járulékai erejéig
- jelzálogjog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 1.323.590.-Ft és járulékai erejéig.
Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.
Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított
adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Vevő az ingatlanat tehermentesen szerzi meg! A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen előzetes bejelentkezés nélkül, kívülről megtekinthető. A felszámoló lehetőséget biztosít az ingatlan bejárására, előre egyeztetett időpontban: 06-72-370160 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 15 napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot
megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több
megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21763/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21763#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Miskolc Színyei Merse Pál 13. Társasházban lévő 30122/3/A/26 hrsz.-ú 469 m2 beépítetlen tetőterasz. 1/1 tulajdoni hányada, a közösből hozzátartozó 227/1000-ed eszmei hányaddal eladó. Az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek állnak fenn: - 28.250.000.-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog Szerencs és környéke Takarékszövetkezet javára, - végrehajtási jog Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet javára 27.526.023.-Ft és járulékai erejéig - végrehajtási jog APEH BUdapest javára 12.649.089.-Ft és járulékai erejéig, - végrehajtási jog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 212.06.-Ft és járulékai erejéig - jelzálogjog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 1.323.590.-Ft és járulékai erejéig. Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Vevő az ingatlanat tehermentesen szerzi meg! A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 11:36
2015.06.03 - 11:37
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Vpk.05-14-000007
P21763

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.
Cégjegyzékszám:
03-09-125445

Adós adatai

Cégnév:
MONOKVÁR Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3905 Monok, József Attila út 27.
Cégjegyzékszám:
05 09 009136

Dokumentumok

2015.06.11 - 12:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Vpk.05-14-000007 ügyszámú nyilvános pályázat, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a Monokvár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat nem érkezett

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.03 - 11:37
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Vpk.05-14-000007 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 11 óra 37 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a Monokvár Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 11:36
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Vpk.05-14-000007 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 36 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a Monokvár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21763.
2015.04.10 - 11:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.), mint a(z) Monokvár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 009136, székhely: 3905 Monok, József Attila út 27.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 6.Vpk.05-14-000007/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21763
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 11 óra 36 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 11 óra 37 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük átutalással megfizetni, a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Az ajánlati biztosítékot át kell utalni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott
pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték
megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló
8munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati
biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat
biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti
ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül
visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a
nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc Színyei Merse Pál 13. Társasházban lévő 30122/3/A/26 hrsz.-ú 469 m2 beépítetlen tetőterasz. 1/1 tulajdoni hányada, a közösből hozzátartozó 227/1000-ed eszmei hányaddal eladó.
Az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek állnak fenn:
- 28.250.000.-Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog Szerencs és környéke Takarékszövetkezet javára,
- végrehajtási jog Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet javára 27.526.023.-Ft és járulékai erejéig
- végrehajtási jog APEH BUdapest javára 12.649.089.-Ft és járulékai erejéig,
- végrehajtási jog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 212.06.-Ft és járulékai erejéig
- jelzálogjog Színyei Merse Pál utca 13. Társasház javára 1.323.590.-Ft és járulékai erejéig.
Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.
Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított
adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Vevő az ingatlanat tehermentesen szerzi meg! A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen előzetes bejelentkezés nélkül, kívülről megtekinthető. A felszámoló lehetőséget biztosít az ingatlan bejárására, előre egyeztetett időpontban: 06-72-370160 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 15 napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot
megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több
megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21763/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21763#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.