Eljárás részletei

magánszeméllyel szembeni követelés
1 tétel

Pályázat - KŐDECO-96 Ipari, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett vételi ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Kődeco-96 Kft. f.a. egy magánszeméllyel szemben fennálló, összesen 42.046.980,- Ft (ebből 38.938.000,-Ft tőke, továbbá 3.108.980,-Ft perköltség) összegű követelését, amely vonatkozásában a Fővárosi Ítélőtábla kötelezte a magánszemélyt a követelés teljesítésére. Felszámolóbiztos a követelés behajtására végrehajtási eljárást kezdeményezett. A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 08:01
2015.05.12 - 08:01
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó — Ft
9. Fpk. 01-04-003525
P21727

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc krt. 40..
Cégjegyzékszám:
01-10-045659

Adós adatai

Cégnév:
KŐDECO-96 Ipari, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-469628

Dokumentumok

2015.05.19 - 15:21
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9. Fpk. 01-04-003525 ügyszámú nyilvános pályázat, a TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a KŐDECO-96 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9. Fpk. 01-04-003525 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 08 óra 01 perckor, a TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a KŐDECO-96 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9. Fpk. 01-04-003525 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 08 óra 01 perckor, a TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a KŐDECO-96 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21727.
2015.04.10 - 13:29
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..), mint a(z) KŐDECO-96 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) Fővárosi Bíróság 9. Fpk. 01-04-003525. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21727
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank-nál vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Kődeco-96 Kft. f.a. - bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Kődeco-96 Kft. f.a. egy magánszeméllyel szemben fennálló, összesen 42.046.980,- Ft (ebből 38.938.000,-Ft tőke, továbbá 3.108.980,-Ft perköltség) összegű követelését, amely vonatkozásában a Fővárosi Ítélőtábla kötelezte a magánszemélyt a követelés teljesítésére. Felszámolóbiztos a követelés behajtására végrehajtási eljárást kezdeményezett. A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:
42 046 980
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor a követelés engedményezési szerződés megkötésére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos a követelés behajtására végrehajtási eljárást kezdeményezett. A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21727/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21727#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

követelés
Kődeco-96 Kft. f.a. magánszeméllyel szemben fennálló, összesen 42.046.980,- Ft (ebből 38.938.000,-Ft tőke, továbbá 3.108.980,-Ft perköltség) összegű k...
Megnevezés:
követelés
Összege:
42 046 980 Ft
Lejárat:
Lejárt (több mint 1 éve)
Kötelezettje:
magánszemély
Biztosított:
nem

Ismertető

A Kődeco-96 Kft. f.a. egy magánszeméllyel szemben fennálló, összesen 42.046.980,- Ft (ebből 38.938.000,-Ft tőke, továbbá 3.108.980,-Ft perköltség) összegű követelését, amely vonatkozásában a Fővárosi Ítélőtábla kötelezte a magánszemélyt a követelés teljesítésére. Felszámolóbiztos a követelés behajtására végrehajtási eljárást kezdeményezett. A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 08:01
2015.05.12 - 08:01
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó — Ft
9. Fpk. 01-04-003525
P21727

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc krt. 40..
Cégjegyzékszám:
01-10-045659

Adós adatai

Cégnév:
KŐDECO-96 Ipari, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-469628

Dokumentumok

2015.05.19 - 15:21
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9. Fpk. 01-04-003525 ügyszámú nyilvános pályázat, a TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a KŐDECO-96 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9. Fpk. 01-04-003525 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 08 óra 01 perckor, a TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a KŐDECO-96 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9. Fpk. 01-04-003525 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 08 óra 01 perckor, a TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a KŐDECO-96 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21727.
2015.04.10 - 13:29
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..), mint a(z) KŐDECO-96 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-469628, székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 3. D ép.) Fővárosi Bíróság 9. Fpk. 01-04-003525. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21727
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank-nál vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Kődeco-96 Kft. f.a. - bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Kődeco-96 Kft. f.a. egy magánszeméllyel szemben fennálló, összesen 42.046.980,- Ft (ebből 38.938.000,-Ft tőke, továbbá 3.108.980,-Ft perköltség) összegű követelését, amely vonatkozásában a Fővárosi Ítélőtábla kötelezte a magánszemélyt a követelés teljesítésére. Felszámolóbiztos a követelés behajtására végrehajtási eljárást kezdeményezett. A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:
42 046 980
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor a követelés engedményezési szerződés megkötésére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos a követelés behajtására végrehajtási eljárást kezdeményezett. A követelés értékéért, behajthatóságáért, megtérüléséért a kiíró felelősséget nem vállal, kezesi, szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21727/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21727#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.