Eljárás részletei

Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz.-ú ingatlan eladó
0 tétel

Pályázat - Zömök Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett megfelelő ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz. alatt felvett, 86 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy tároló és egy gépjármű beálló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.25 - 12:00
2015.05.10 - 12:00
Nettó 40 000 000 Ft
Nettó — Ft
34.Fpk.01-12-012142
P21662

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
Zömök Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.
Cégjegyzékszám:
01-09-962589

Dokumentumok

2015.05.28 - 14:19
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 34.Fpk.01-12-012142 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a ZÖMÖK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 34.Fpk.01-12-012142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 10. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a ZÖMÖK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34.Fpk.01-12-012142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a ZÖMÖK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21662.
2015.04.10 - 11:29
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) ZÖMÖK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.01-12-012142/24.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21662
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz. alatt felvett, 86 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy tároló és egy gépjármű beálló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 40 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. április 27. 9-10 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21662/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.21 - 21:42P21662F2 kommentje

Mikor lehet az ingatlant megtekinteni?

2015.04.11 - 20:52P21662F1 kommentje

Mi a pontos címe az értékesítésre kikiáltott (Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz. alatt felvett, 86 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy tároló és egy gépjármű beálló.) ingatlannak?

2015.04.13 - 09:17Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő Az ingatlan címe: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.

Ismertető

Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz. alatt felvett, 86 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy tároló és egy gépjármű beálló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.25 - 12:00
2015.05.10 - 12:00
Nettó 40 000 000 Ft
Nettó — Ft
34.Fpk.01-12-012142
P21662

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
Zömök Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.
Cégjegyzékszám:
01-09-962589

Dokumentumok

2015.05.28 - 14:19
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 34.Fpk.01-12-012142 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a ZÖMÖK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 34.Fpk.01-12-012142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 10. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a ZÖMÖK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34.Fpk.01-12-012142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a ZÖMÖK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21662.
2015.04.10 - 11:29
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) ZÖMÖK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-962589, székhely: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.01-12-012142/24.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21662
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz. alatt felvett, 86 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy tároló és egy gépjármű beálló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 40 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. április 27. 9-10 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21662/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.21 - 21:42P21662F2 kommentje

Mikor lehet az ingatlant megtekinteni?

2015.04.11 - 20:52P21662F1 kommentje

Mi a pontos címe az értékesítésre kikiáltott (Budapest belterület 3689/5/A/6. hrsz. alatt felvett, 86 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy tároló és egy gépjármű beálló.) ingatlannak?

2015.04.13 - 09:17Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő Az ingatlan címe: 1119 Budapest, Újházi utca 10.. I. em. 5.