Eljárás részletei

Zalaegerszeg belterületi üzlet
0 tétel

Pályázat - Zala Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat a pályázatra.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Helyrajzi szám. 3667/B/8. Megnevezése: üzlet, 42 m2 természetben: Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. fszt. 8. sz. alatt található 229/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 10:37
2015.05.30 - 10:37
Nettó 8 800 000 Ft
Nettó — Ft
8. Fpk. 20-12-020553
P21573

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Zala Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
Cg. 20 09 070308/

Dokumentumok

2015.06.01 - 08:06
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8. Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat a pályázatra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.30 - 10:37
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 10 óra 37 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 10:37
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 10 óra 37 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21573.
2015.04.29 - 14:01
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) Zalaegerszegi Törvényszék 8. Fpk. 20-12-020553/25 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21573
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 10 óra 37 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 10 óra 37 perc

Ajánlati biztosíték összege: 440 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati bánatpénz az irányár
5 %-a, melyet a ZALA PROJEKT Kft. „fa” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített
letéti számlájára (ZALA PROJEKT Kft. „fa” bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni, úgy hogy
az a pályázat bontásának időpontjáig, ellenőrizhetően a megjelölt számlán jóváírásra kerüljön:
KERSZI Zrt. letéti számlája : 10200964-20213431-0000000

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Helyrajzi szám. 3667/B/8.
Megnevezése: üzlet, 42 m2 természetben: Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. fszt. 8. sz. alatt található 229/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 800 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszínen, 2015. május 5.napján 9-12 óra között. A meghirdetett ingatlan árainettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módonértékesítendőek.Az ingatlan bérleménykén hasznosítva van.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adás-vételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással maximum 15 napon belül megfizetni Ha ezt a vevő elmulasztja a bánatpénz összegét elveszíti. Ha ezt a vevő elmulasztja a bánatpénz összegét,
elveszti. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó
részére visszafizetésre kerül.
A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti
megfizetése esetén kerül sor.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet a a pályázatbontástól
számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát a feltölti az
EÉR felületre ahol az a pályázók számára megtekinthetők.
A meghirdetett ingatlan árai
nettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módon
értékesítendőek

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázaton való részvétel feltételei:
• A pályázó adatait, elérhetőségét, a vételárat és a fizetési feltételeket tartalmazó írásbeli ajánlat
benyújtása.
• A pályázaton részt vevő jogi személynek cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultságát
igazoló okirattal kell rendelkeznie.
• A bánatpénz megfizetésének igazolása
• Az eladó kellékszavatossága, ill. garanciája teljes kizárására vonatkozó írásbeli
tudomásulvételének nyilatkozata.
• A legalább 40 napos ajánlati kötöttség vállalását tart

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Apályázatban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenérték (minimálár) az irányár50%-át meghaladó összeg, amely az eredményes értékesítési eljárás feltétele. Az vagyonelemekértékesítésére, a felszámolásokra vonatkozó hatályos Cstv. szerint pályázat lefolytatásávaltörténik. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekértkellékszavatosságot nem vállalunk. A pályázati elbírálásból kerül az értékesítésből jogszabályalapján kizárt személy vagy szervezet A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő8 napon belül kerül sor. A pályázat elbírálásánál a vételár nagysága szerint dönt az értékesítő. A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb10% -al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyaláson önhibájából résztnem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ártárgyalásról az EÉRrendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annakkezdő és záróidőpontjáról az érdekelteket.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja apályázatot, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nemnyújtottak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot nyújtottak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm.rendeletvonatkozó szabályai az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jogosultak e
jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen
kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog
gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására
irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
A meghirdetett ingatlan árai
nettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módon
értékesítendőek

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21573/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Helyrajzi szám. 3667/B/8. Megnevezése: üzlet, 42 m2 természetben: Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. fszt. 8. sz. alatt található 229/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 10:37
2015.05.30 - 10:37
Nettó 8 800 000 Ft
Nettó — Ft
8. Fpk. 20-12-020553
P21573

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Zala Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
Cg. 20 09 070308/

Dokumentumok

2015.06.01 - 08:06
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8. Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat a pályázatra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.30 - 10:37
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 10 óra 37 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 10:37
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 10 óra 37 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21573.
2015.04.29 - 14:01
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 20 09 070308/, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 5. fszt em. 1) Zalaegerszegi Törvényszék 8. Fpk. 20-12-020553/25 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21573
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 10 óra 37 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 10 óra 37 perc

Ajánlati biztosíték összege: 440 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati bánatpénz az irányár
5 %-a, melyet a ZALA PROJEKT Kft. „fa” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített
letéti számlájára (ZALA PROJEKT Kft. „fa” bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni, úgy hogy
az a pályázat bontásának időpontjáig, ellenőrizhetően a megjelölt számlán jóváírásra kerüljön:
KERSZI Zrt. letéti számlája : 10200964-20213431-0000000

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Helyrajzi szám. 3667/B/8.
Megnevezése: üzlet, 42 m2 természetben: Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. fszt. 8. sz. alatt található 229/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 800 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszínen, 2015. május 5.napján 9-12 óra között. A meghirdetett ingatlan árainettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módonértékesítendőek.Az ingatlan bérleménykén hasznosítva van.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adás-vételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással maximum 15 napon belül megfizetni Ha ezt a vevő elmulasztja a bánatpénz összegét elveszíti. Ha ezt a vevő elmulasztja a bánatpénz összegét,
elveszti. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó
részére visszafizetésre kerül.
A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti
megfizetése esetén kerül sor.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet a a pályázatbontástól
számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát a feltölti az
EÉR felületre ahol az a pályázók számára megtekinthetők.
A meghirdetett ingatlan árai
nettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módon
értékesítendőek

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázaton való részvétel feltételei:
• A pályázó adatait, elérhetőségét, a vételárat és a fizetési feltételeket tartalmazó írásbeli ajánlat
benyújtása.
• A pályázaton részt vevő jogi személynek cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultságát
igazoló okirattal kell rendelkeznie.
• A bánatpénz megfizetésének igazolása
• Az eladó kellékszavatossága, ill. garanciája teljes kizárására vonatkozó írásbeli
tudomásulvételének nyilatkozata.
• A legalább 40 napos ajánlati kötöttség vállalását tart

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Apályázatban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenérték (minimálár) az irányár50%-át meghaladó összeg, amely az eredményes értékesítési eljárás feltétele. Az vagyonelemekértékesítésére, a felszámolásokra vonatkozó hatályos Cstv. szerint pályázat lefolytatásávaltörténik. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekértkellékszavatosságot nem vállalunk. A pályázati elbírálásból kerül az értékesítésből jogszabályalapján kizárt személy vagy szervezet A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő8 napon belül kerül sor. A pályázat elbírálásánál a vételár nagysága szerint dönt az értékesítő. A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb10% -al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyaláson önhibájából résztnem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ártárgyalásról az EÉRrendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annakkezdő és záróidőpontjáról az érdekelteket.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja apályázatot, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nemnyújtottak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot nyújtottak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm.rendeletvonatkozó szabályai az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jogosultak e
jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen
kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog
gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására
irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
A meghirdetett ingatlan árai
nettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módon
értékesítendőek

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21573/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.