Eljárás részletei

Belterületi üzlet
0 tétel

Pályázat - Zala Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.15 - 10:13
A nyertes ár
Nettó 5 260 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Helyrajzi szám: 3667/B/4. Megnevezése: üzlet, 49 m2 , természetben: Zalaegerszeg, Mérleg tér 4. fszt. 4. sz. alatt található, 269/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig. Irányára: 10.500.000.- Ft + ÁFA Bánatpénz összege: 515.000.- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 10:13
2015.05.15 - 10:13
Nettó 10 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 260 000 Ft
8.Fpk. 20-12-020553
P21493

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Zala Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
20-09-070308

Dokumentumok

2015.06.04 - 11:49
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 260 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21493F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.15 - 10:13
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 10 óra 13 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 10:13
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 10 óra 13 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21493.
2015.04.29 - 14:08
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) Zalaegerszegi Törvényszék 8.Fpk. 20-12-020553/25.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21493
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 10 óra 13 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 10 óra 13 perc

Ajánlati biztosíték összege: 515 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati bánatpénz az irányár
5 %-a, melyet a ZALA PROJEKT Kft. „fa” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített
letéti számlájára (ZALA PROJEKT Kft. „fa” bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni, úgy hogy
az a pályázat bontásának időpontjáig, ellenőrizhetően a megjelölt számlán jóváírásra kerüljön:

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Helyrajzi szám: 3667/B/4.
Megnevezése: üzlet, 49 m2 , természetben: Zalaegerszeg, Mérleg tér 4. fszt. 4. sz. alatt található,
269/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai
erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van
bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB
Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig.
Irányára: 10.500.000.- Ft + ÁFA
Bánatpénz összege: 515.000.- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszínen, 2015. május 5. napján 9-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adás-vételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással maximum 15 napon belül megfizetni Ha ezt a vevő elmulasztja a bánatpénz összegét elveszíti Az elővásárlási jogosultak e
jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen
kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog
gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására
irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Apályázatban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenérték (minimálár) az irányár50%-át meghaladó összeg, amely az eredményes értékesítési eljárás feltétele. Az vagyonelemekértékesítésére, a felszámolásokra vonatkozó hatályos Cstv. szerint pályázat lefolytatásávaltörténik. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekértkellékszavatosságot nem vállalunk. A pályázati elbírálásból kerül az értékesítésből jogszabályalapján kizárt személy vagy szervezet A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő8 napon belül kerül sor. Az elbírálásnál a vételár nagysága szerint dönt az értékesítő. A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb10% -al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyaláson önhibájából résztnem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ártárgyalásról az EÉRrendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annakkezdő és záróidőpontjáról az érdekelteket.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja apályázatot, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nemnyújtottak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot nyújtottak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm.rendeletvonatkozó szabályai az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett ingatlan árai nettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módon értékesítendőek

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21493/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.15 - 10:13
A pályázat véget ért
2015.04.30 - 10:13
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Helyrajzi szám: 3667/B/4. Megnevezése: üzlet, 49 m2 , természetben: Zalaegerszeg, Mérleg tér 4. fszt. 4. sz. alatt található, 269/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig. Irányára: 10.500.000.- Ft + ÁFA Bánatpénz összege: 515.000.- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 10:13
2015.05.15 - 10:13
Nettó 10 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 260 000 Ft
8.Fpk. 20-12-020553
P21493

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Zala Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
20-09-070308

Dokumentumok

2015.06.04 - 11:49
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 260 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21493F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.15 - 10:13
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 10 óra 13 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 10:13
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk. 20-12-020553 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 10 óra 13 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21493.
2015.04.29 - 14:08
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Zala Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-070308, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcsejí út 5. fszt em. 1) Zalaegerszegi Törvényszék 8.Fpk. 20-12-020553/25.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21493
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 10 óra 13 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 10 óra 13 perc

Ajánlati biztosíték összege: 515 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati bánatpénz az irányár
5 %-a, melyet a ZALA PROJEKT Kft. „fa” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített
letéti számlájára (ZALA PROJEKT Kft. „fa” bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni, úgy hogy
az a pályázat bontásának időpontjáig, ellenőrizhetően a megjelölt számlán jóváírásra kerüljön:

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Helyrajzi szám: 3667/B/4.
Megnevezése: üzlet, 49 m2 , természetben: Zalaegerszeg, Mérleg tér 4. fszt. 4. sz. alatt található,
269/10000 tulajdoni hányadú. Az ingatlan az MKB Bank Zrt. javára 190.000.000.- Ft és járulékai
erejéig keretbiztosítéki jelzálogjoggal, és elővásárlási jogával terhelt. Végrehajtási joga van
bejegyezve Polgár Szilárd magánszemélynek 1.829.650. Ft és járulékai erejéig, valamint az MKB
Bank Zrt. javára 545.959 EUR erejéig.
Irányára: 10.500.000.- Ft + ÁFA
Bánatpénz összege: 515.000.- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Helyszínen, 2015. május 5. napján 9-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adás-vételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással maximum 15 napon belül megfizetni Ha ezt a vevő elmulasztja a bánatpénz összegét elveszíti Az elővásárlási jogosultak e
jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen
kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog
gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására
irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Apályázatban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenérték (minimálár) az irányár50%-át meghaladó összeg, amely az eredményes értékesítési eljárás feltétele. Az vagyonelemekértékesítésére, a felszámolásokra vonatkozó hatályos Cstv. szerint pályázat lefolytatásávaltörténik. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekértkellékszavatosságot nem vállalunk. A pályázati elbírálásból kerül az értékesítésből jogszabályalapján kizárt személy vagy szervezet A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő8 napon belül kerül sor. Az elbírálásnál a vételár nagysága szerint dönt az értékesítő. A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb10% -al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyaláson önhibájából résztnem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ártárgyalásról az EÉRrendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annakkezdő és záróidőpontjáról az érdekelteket.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja apályázatot, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nemnyújtottak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot nyújtottak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm.rendeletvonatkozó szabályai az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett ingatlan árai nettó, azok, ÁFA alany esetén fordított ÁFA-val, nem ÁFA alany esetén bruttó módon értékesítendőek

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21493/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.15 - 10:13
A pályázat véget ért
2015.04.30 - 10:13
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.