Eljárás részletei

női márkás karórák
0 tétel

Pályázat - Komjáthy és Társai aranyműves Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.06.01 - 13:04
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: Tévesen beadott pályázat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

2 db MORELLATO női karóra
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 09:36
2015.05.29 - 09:36
Nettó 80 000 Ft
Nettó — Ft
2851
P21490

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
Komjáthy és Társai aranyműves Kft. "f.a."
Székhely:
9011 Győr, Pince út 25..
Cégjegyzékszám:
08-09-000789

Dokumentumok

2015.06.01 - 13:04
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 2851 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a Komjáthy és Társai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Tévesen beadott pályázat.
2015.05.29 - 09:36
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2851 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 09 óra 36 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a Komjáthy és Társai Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 09:36
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2851 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 09 óra 36 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a Komjáthy és Társai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21490.
2015.04.30 - 09:02
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) Komjáthy és Társai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) Győri Törvényszék 4.Fpk.08-14-000261/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21490
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 09 óra 36 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 09 óra 36 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege: a pályázati vételár 5%-a, melyet az ALLEGO Vagyonkezelő és
Pénzügyi Tanácsadó Kft. K&H Banknál vezetett 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára „Komjáthy és Társai Kft. „fa.” bánatpénz, megjelöléssel kell befizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2 db MORELLATO női karóra

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 80 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A kiírt tárgyak megtekintése a felszámolóval történő egyeztetés után lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni, átutalással az ALLEGO Kft. felszámoló szervezet bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - egyértelműen meghatározott vételi ár megjelölése,- az ajánlattevő adatai, társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása,- a pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja,- bánatpénz befizetés igazolása.-a pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázati felhívásban szereplő ingóságokra tételenként is lehet pályázni.A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemek darabonkénti ára 40.000.- Ft, melynek ajánlati biztosítéka 2.000.- Ft.
A hitelezői követelések beszámítása nem lehetséges.
Az eladó a vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállal.
Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel.
Az irányárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A meghirdetett ingóságok az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés (fordított áfa) alapján kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21490/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 13:04
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.29 - 09:36
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 09:36
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

2 db MORELLATO női karóra
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 09:36
2015.05.29 - 09:36
Nettó 80 000 Ft
Nettó — Ft
2851
P21490

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
Komjáthy és Társai aranyműves Kft. "f.a."
Székhely:
9011 Győr, Pince út 25..
Cégjegyzékszám:
08-09-000789

Dokumentumok

2015.06.01 - 13:04
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 2851 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a Komjáthy és Társai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Tévesen beadott pályázat.
2015.05.29 - 09:36
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2851 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 09 óra 36 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a Komjáthy és Társai Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 09:36
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2851 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 09 óra 36 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a Komjáthy és Társai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21490.
2015.04.30 - 09:02
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) Komjáthy és Társai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-000789, székhely: 9011 Győr, Pince út 25..) Győri Törvényszék 4.Fpk.08-14-000261/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21490
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 09 óra 36 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 09 óra 36 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege: a pályázati vételár 5%-a, melyet az ALLEGO Vagyonkezelő és
Pénzügyi Tanácsadó Kft. K&H Banknál vezetett 10404508-45015728-00000000 számú bankszámlájára „Komjáthy és Társai Kft. „fa.” bánatpénz, megjelöléssel kell befizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2 db MORELLATO női karóra

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 80 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A kiírt tárgyak megtekintése a felszámolóval történő egyeztetés után lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni, átutalással az ALLEGO Kft. felszámoló szervezet bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyon tulajdonjogának átszállása csak a teljes vételár megfizetésének időpontjában kiadott felszámolói magánokiratba foglalt dokumentummal történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - egyértelműen meghatározott vételi ár megjelölése,- az ajánlattevő adatai, társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása,- a pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja,- bánatpénz befizetés igazolása.-a pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázati felhívásban szereplő ingóságokra tételenként is lehet pályázni.A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemek darabonkénti ára 40.000.- Ft, melynek ajánlati biztosítéka 2.000.- Ft.
A hitelezői követelések beszámítása nem lehetséges.
Az eladó a vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállal.
Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel.
Az irányárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A meghirdetett ingóságok az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés (fordított áfa) alapján kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21490/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 13:04
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.29 - 09:36
A pályázat véget ért
2015.05.14 - 09:36
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.