Eljárás részletei

Ingatlan
0 tétel

Pályázat - TOLNASZEK Ingatlankezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Alacsony ár
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.25 - 12:00
2015.05.10 - 12:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.17-13-000033
P21487

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..
Cégjegyzékszám:
06-09-001253

Adós adatai

Cégnév:
TOLNASZEK Ingatlankezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..
Cégjegyzékszám:
1709005799

Dokumentumok

2015.05.13 - 09:54
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.17-13-000033 ügyszámú nyilvános pályázat, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a TOLNASZEK Kft."fa" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Alacsony ár

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.17-13-000033 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 10. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a TOLNASZEK Kft."fa" „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.17-13-000033 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a TOLNASZEK Kft."fa" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21487.
2015.04.10 - 09:06
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) TOLNASZEK Kft."fa" „f.a” (cégjegyzékszám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-13-000033/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21487
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 480 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3 %-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: TOLNASZEK Kft. „f.a.” bánatpénz), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatosan további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén. A megtekintés előzetes egyeztetése miatt Sáfrány Mihály felszámolóbiztos a 06 (62) 426-375-ös telefonszámon hétköznap 9-15 óra között lehet érdeklődni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: „A DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., Cg.: 06 09 001253, Sáfrány Mihály felszámoló biztos) mint a TOLNASZEK Ingatlankezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „fa” (cím: 7100 Szekszárd, Páskum utca 4.szám; Cg: 17 09 005799), Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-13-000033/14. sz. végzésével (felszámolási eljárás kezdeményezésének napja: 2013.02.14.; felszámolási eljárás kezdőnapja: 2013. július 03.) kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv. hatályos rendelkezései alapjáni s m é t e l t n y i l v á n o s p á l y á z a tútján értékesíti az adós társaság tulajdonában lévő alábbi ingatlant :Az alábbi adatok a tulajdoni lap I. részében vannak feltüntetve: Építmény megnevezése Terület m2 Értékesítési irányár Ajánlati Biz-tosíték (3%)1. Szekszárd belterület 3664/5 helyrajzi szám Alrészlet adatok:Művelési ág/kivett megnevezése/Kivett telephely 5920 16.000.000,-Ft 480.000,-FtA tulajdoni lap III. részében található bejegyzés:1.Bejegyző határozat,érkezési idő: 34689/2/2013.05.24Önálló szöveges bejegyzés a Szekszárd 3664/1 hrsz. megosztva 0661/2-5 hrsz.okra.Telekalakítás E-69/20122.Bejegyző határozat, érkezési idő:34689/2/2013.05.24. Eredeti Határozat:35564-2/2011.06.06 Vezeték jog 601 m2 jogosult:név:E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. Törzsszám:10732614cím:7626 PÉCS Búza tér 8/A.3.Bejegyző határozat,érkezési idő: 30368/2015.01.09eredeti határozat:35569/2010.07.14.Keretbiztosítéki jelzálog 170.000.000,-Ft azaz százhetvenmillió Ft erejéigJogviszony: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 199.évi CXII.törvény(Hpt)3§ (1)-(2)-ban leírtak szerint az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre.Engedményezési szerződés:A III/11 sorszám alatti bejegyzés ranghelyén jogosult:név: VÁRINVEST Zrt. 1089 Budapest, VIII. ker. Bláthy Ottó utca 6-8.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 25. 12:00A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 10. 12:00A pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) www.eer.gov.huA részletes pályázati feltételeket tartalmazó hirdetmény, illetve tenderfüzet az E.É.R honlapjáról letölthető.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értékesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet – pályázatbontástól számított 20 napon belül- a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),- a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, - a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít. - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21487/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.25 - 12:00
2015.05.10 - 12:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.17-13-000033
P21487

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..
Cégjegyzékszám:
06-09-001253

Adós adatai

Cégnév:
TOLNASZEK Ingatlankezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..
Cégjegyzékszám:
1709005799

Dokumentumok

2015.05.13 - 09:54
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.17-13-000033 ügyszámú nyilvános pályázat, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a TOLNASZEK Kft."fa" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Alacsony ár

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.17-13-000033 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 10. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a TOLNASZEK Kft."fa" „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.17-13-000033 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a TOLNASZEK Kft."fa" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21487.
2015.04.10 - 09:06
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) TOLNASZEK Kft."fa" „f.a” (cégjegyzékszám: 1709005799, székhely: 7100 SZEKSZÁRD, PÁSKUM utca 4..) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-13-000033/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21487
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 480 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3 %-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: TOLNASZEK Kft. „f.a.” bánatpénz), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatosan további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén. A megtekintés előzetes egyeztetése miatt Sáfrány Mihály felszámolóbiztos a 06 (62) 426-375-ös telefonszámon hétköznap 9-15 óra között lehet érdeklődni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: „A DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., Cg.: 06 09 001253, Sáfrány Mihály felszámoló biztos) mint a TOLNASZEK Ingatlankezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „fa” (cím: 7100 Szekszárd, Páskum utca 4.szám; Cg: 17 09 005799), Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-13-000033/14. sz. végzésével (felszámolási eljárás kezdeményezésének napja: 2013.02.14.; felszámolási eljárás kezdőnapja: 2013. július 03.) kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv. hatályos rendelkezései alapjáni s m é t e l t n y i l v á n o s p á l y á z a tútján értékesíti az adós társaság tulajdonában lévő alábbi ingatlant :Az alábbi adatok a tulajdoni lap I. részében vannak feltüntetve: Építmény megnevezése Terület m2 Értékesítési irányár Ajánlati Biz-tosíték (3%)1. Szekszárd belterület 3664/5 helyrajzi szám Alrészlet adatok:Művelési ág/kivett megnevezése/Kivett telephely 5920 16.000.000,-Ft 480.000,-FtA tulajdoni lap III. részében található bejegyzés:1.Bejegyző határozat,érkezési idő: 34689/2/2013.05.24Önálló szöveges bejegyzés a Szekszárd 3664/1 hrsz. megosztva 0661/2-5 hrsz.okra.Telekalakítás E-69/20122.Bejegyző határozat, érkezési idő:34689/2/2013.05.24. Eredeti Határozat:35564-2/2011.06.06 Vezeték jog 601 m2 jogosult:név:E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. Törzsszám:10732614cím:7626 PÉCS Búza tér 8/A.3.Bejegyző határozat,érkezési idő: 30368/2015.01.09eredeti határozat:35569/2010.07.14.Keretbiztosítéki jelzálog 170.000.000,-Ft azaz százhetvenmillió Ft erejéigJogviszony: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 199.évi CXII.törvény(Hpt)3§ (1)-(2)-ban leírtak szerint az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre.Engedményezési szerződés:A III/11 sorszám alatti bejegyzés ranghelyén jogosult:név: VÁRINVEST Zrt. 1089 Budapest, VIII. ker. Bláthy Ottó utca 6-8.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 25. 12:00A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 10. 12:00A pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) www.eer.gov.huA részletes pályázati feltételeket tartalmazó hirdetmény, illetve tenderfüzet az E.É.R honlapjáról letölthető.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értékesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet – pályázatbontástól számított 20 napon belül- a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),- a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, - a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít. - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21487/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.