Eljárás részletei

Eladó Nyírbátorban egy szerkezetkész autómosó.
0 tétel

Pályázat - Beautify Car Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Nyírbátor belterületi 822 hrsz. alatt nyilvántartott, 2002 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, amely a valóságban 4300 Nyírbátor, Pócsi út 83. szám alatt található. A beépítetlen területen 2007.-ben megkért építési engedély alapján 2 db. épület építése kezdődött, ezen épületek jelenleg szerkezetkész állapotban vannak. Az épületek 37,2 m2 alapterületű büfé, 72,68 m2 alapterületű autómosó. Az ingatlant terheli: - jelzálogjog 10.000.000.-Ft erejéig. Jogosult: Magyar Fejlesztési Bank Rt. - vezetékjog. Jogosult: E.ON Zrt. - végrehajtási jog. Jogosult: NAV.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 20:00
2015.06.02 - 20:00
Nettó 6 534 375 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk. 15-10-000024
P21328

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév:
Beautify Car Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.
Cégjegyzékszám:
15-06-094071

Dokumentumok

2015.06.03 - 15:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk. 15-10-000024 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a Beautify Car Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 20:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk. 15-10-000024 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 20 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a Beautify Car Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 20:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk. 15-10-000024 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 20 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a Beautify Car Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21328.
2015.05.18 - 16:47
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) Beautify Car Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk. 15-10-000024/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21328
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 20 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 326 719 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz megfizetése a RATIS Kft. OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11712004-20349802 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: "Beautify Car Kft.” - bánatpénz"

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyírbátor belterületi 822 hrsz. alatt nyilvántartott, 2002 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, amely a valóságban 4300 Nyírbátor, Pócsi út 83. szám alatt található.
A beépítetlen területen 2007.-ben megkért építési engedély alapján 2 db. épület építése kezdődött, ezen épületek jelenleg szerkezetkész állapotban vannak. Az épületek 37,2 m2 alapterületű büfé, 72,68 m2 alapterületű autómosó.
Az ingatlant terheli:
- jelzálogjog 10.000.000.-Ft erejéig. Jogosult: Magyar Fejlesztési Bank Rt.
- vezetékjog. Jogosult: E.ON Zrt.
- végrehajtási jog. Jogosult: NAV.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 534 375 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a 4300 Nyírbátor, Pócsi u. 83. szám alatt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetési határidő: legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60. nap. Fizetés módja: banki átutalás a RATIS Kft. OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11712004-20349802 számú bankszámlájára. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó a nyertes pályázati értesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követően. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, mely nem lehet több, mint az adás- vételi szerződés megkötését követő 60 naptári nap. - Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó. A bánatpénz visszautalásáról a felszámoló 8 munkanapon belül gondoskodik. A pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 napos ajánlati kötöttség vállalását. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti. A felszámoló a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak kapcsán felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során kizárólag a vételár nagyságát veszi figyelembe, részletfizetésre lehetőséget nem biztosít, az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 60 napot biztosít a vételár teljes körű megfizetésére. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve a KOrm. rendelet 10. § (1) bek. f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetén 5 napot biztosít a felszámoló e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ingóságot a felszámoló megtekintett állapotban kínálja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21328/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Nyírbátor belterületi 822 hrsz. alatt nyilvántartott, 2002 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, amely a valóságban 4300 Nyírbátor, Pócsi út 83. szám alatt található. A beépítetlen területen 2007.-ben megkért építési engedély alapján 2 db. épület építése kezdődött, ezen épületek jelenleg szerkezetkész állapotban vannak. Az épületek 37,2 m2 alapterületű büfé, 72,68 m2 alapterületű autómosó. Az ingatlant terheli: - jelzálogjog 10.000.000.-Ft erejéig. Jogosult: Magyar Fejlesztési Bank Rt. - vezetékjog. Jogosult: E.ON Zrt. - végrehajtási jog. Jogosult: NAV.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 20:00
2015.06.02 - 20:00
Nettó 6 534 375 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk. 15-10-000024
P21328

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév:
Beautify Car Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.
Cégjegyzékszám:
15-06-094071

Dokumentumok

2015.06.03 - 15:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk. 15-10-000024 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a Beautify Car Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 20:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk. 15-10-000024 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 20 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a Beautify Car Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 20:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk. 15-10-000024 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 20 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a Beautify Car Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21328.
2015.05.18 - 16:47
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) Beautify Car Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-06-094071, székhely: 4300 Nyírbátor , Pócsi út 83.) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk. 15-10-000024/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21328
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 20 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 326 719 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz megfizetése a RATIS Kft. OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11712004-20349802 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: "Beautify Car Kft.” - bánatpénz"

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyírbátor belterületi 822 hrsz. alatt nyilvántartott, 2002 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, amely a valóságban 4300 Nyírbátor, Pócsi út 83. szám alatt található.
A beépítetlen területen 2007.-ben megkért építési engedély alapján 2 db. épület építése kezdődött, ezen épületek jelenleg szerkezetkész állapotban vannak. Az épületek 37,2 m2 alapterületű büfé, 72,68 m2 alapterületű autómosó.
Az ingatlant terheli:
- jelzálogjog 10.000.000.-Ft erejéig. Jogosult: Magyar Fejlesztési Bank Rt.
- vezetékjog. Jogosult: E.ON Zrt.
- végrehajtási jog. Jogosult: NAV.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 534 375 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a 4300 Nyírbátor, Pócsi u. 83. szám alatt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetési határidő: legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60. nap. Fizetés módja: banki átutalás a RATIS Kft. OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11712004-20349802 számú bankszámlájára. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó a nyertes pályázati értesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követően. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, mely nem lehet több, mint az adás- vételi szerződés megkötését követő 60 naptári nap. - Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó. A bánatpénz visszautalásáról a felszámoló 8 munkanapon belül gondoskodik. A pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 napos ajánlati kötöttség vállalását. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti. A felszámoló a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak kapcsán felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során kizárólag a vételár nagyságát veszi figyelembe, részletfizetésre lehetőséget nem biztosít, az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 60 napot biztosít a vételár teljes körű megfizetésére. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve a KOrm. rendelet 10. § (1) bek. f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetén 5 napot biztosít a felszámoló e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ingóságot a felszámoló megtekintett állapotban kínálja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21328/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.