Eljárás részletei

Építési anyagok
0 tétel

Pályázat - Akadémia Park Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat, ismételt eljárás szükséges
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Készletek Tétel Megnevezés 1 2954 darab álpadló lap 2 68 darab Eurofoam szigetelő 3 32 darab TROX mennyezeti hűtő-fűtő gerenda (2,6 – 4,3 m) Pályázni a meghirdetett eszközök egészére lehet. A készleteket az MKB Bank Zrt. és az OTP Bank Nyrt. vagyont terhelő zálogjoga terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.28 - 10:00
2015.05.15 - 11:00
Nettó 21 267 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.01-11-008040
P21223

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Akadémia Park Kft. "f.a."
Székhely:
1026 Budapest, Riadó utca 7.
Cégjegyzékszám:
01-09-904899

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:08
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.01-11-008040 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Akadémia Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat, ismételt eljárás szükséges

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.15 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.01-11-008040 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Akadémia Park Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.28 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-11-008040 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 28. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Akadémia Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21223.
2015.04.09 - 16:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Akadémia Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-11-008040. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2012. október 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21223
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 28. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 638 010 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - 638.010,-Ft, azaz hatszázharmincnyolcezer tíz forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Akadémia Park Kft. f.a. pályázat,

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Készletek
Tétel Megnevezés
1 2954 darab álpadló lap
2 68 darab Eurofoam szigetelő
3 32 darab TROX mennyezeti hűtő-fűtő gerenda (2,6 – 4,3 m)

Pályázni a meghirdetett eszközök egészére lehet. A készleteket az MKB Bank Zrt. és az OTP Bank Nyrt. vagyont terhelő zálogjoga terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 21 267 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történt egyeztetés után (tel: 06-1-8874950, fax: 06-1-8874951) munkanapokon 9-15 óra között, az Akadémia Park Kft. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosnál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követő 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes ajánlattétel feltételei:- a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- 638.010,-Ft, azaz hatszázharmincnyolcezer tíz forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Akadémia Park Kft. f.a. pályázat,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni,- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat.A pályázónak a vételár megfizetését kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeres (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 28. 10 óra 00 perc.A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 15. 11 óra 00 perc.Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti (Cstv. 49/A§(4) bekezdés).

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21223/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Készletek Tétel Megnevezés 1 2954 darab álpadló lap 2 68 darab Eurofoam szigetelő 3 32 darab TROX mennyezeti hűtő-fűtő gerenda (2,6 – 4,3 m) Pályázni a meghirdetett eszközök egészére lehet. A készleteket az MKB Bank Zrt. és az OTP Bank Nyrt. vagyont terhelő zálogjoga terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.28 - 10:00
2015.05.15 - 11:00
Nettó 21 267 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.01-11-008040
P21223

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Akadémia Park Kft. "f.a."
Székhely:
1026 Budapest, Riadó utca 7.
Cégjegyzékszám:
01-09-904899

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:08
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.01-11-008040 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Akadémia Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat, ismételt eljárás szükséges

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.15 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.01-11-008040 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Akadémia Park Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.28 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-11-008040 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 28. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Akadémia Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21223.
2015.04.09 - 16:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Akadémia Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-904899, székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-11-008040. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2012. október 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21223
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 28. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 638 010 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - 638.010,-Ft, azaz hatszázharmincnyolcezer tíz forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Akadémia Park Kft. f.a. pályázat,

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Készletek
Tétel Megnevezés
1 2954 darab álpadló lap
2 68 darab Eurofoam szigetelő
3 32 darab TROX mennyezeti hűtő-fűtő gerenda (2,6 – 4,3 m)

Pályázni a meghirdetett eszközök egészére lehet. A készleteket az MKB Bank Zrt. és az OTP Bank Nyrt. vagyont terhelő zálogjoga terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 21 267 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történt egyeztetés után (tel: 06-1-8874950, fax: 06-1-8874951) munkanapokon 9-15 óra között, az Akadémia Park Kft. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosnál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követő 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes ajánlattétel feltételei:- a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- 638.010,-Ft, azaz hatszázharmincnyolcezer tíz forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Akadémia Park Kft. f.a. pályázat,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni,- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat.A pályázónak a vételár megfizetését kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeres (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 28. 10 óra 00 perc.A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 15. 11 óra 00 perc.Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti (Cstv. 49/A§(4) bekezdés).

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21223/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.