Eljárás részletei

ingatlanok
2 tétel

Pályázat - EUR-X Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.08 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 2 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Bodrogkeresztúr külterület 0312/1 hrsz-ú "kivett épület" megnevezésű ingatlan és Bodrogkeresztúr külterület 0419/1/A hrsz-ú "egyéb épület" megnevezésű földhasználati jog alapján önálló építmény Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet érvényes vételi ajánlatot tenni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 1 600 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 100 000 Ft
5.Fpk.05-13-00083
P21174

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..
Cégjegyzékszám:
01-09-925264

Adós adatai

Cégnév:
EUR-X Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.
Cégjegyzékszám:
05-09-002387

Dokumentumok

2015.06.08 - 14:45
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.05-13-00083 ügyszámú nyilvános pályázat, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a EUR-X Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21174F1
Szerződéskötés dátuma: Az EÉR rendszerben közzétett, a pályázat elbírálásáról szóló értékesítési közlemény megjelenésétől számított 30 nap. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, amelynek díja a vételár 1%-a, minimum 40.000,-Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-13-00083 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a EUR-X Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-13-00083 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a EUR-X Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21174.
2015.05.07 - 15:47
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..), mint a(z) EUR-X Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-13-00083/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21174
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 80 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetést a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „EUR-X Kft. „f.a” ajánlati biztosíték” megjegyzéssel a pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt Budapest Bank Zrt.-nél vezetett bankszámla száma: 10102842-03229700-01000004.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, illetve az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, a vevő az ajánlati biztosíték teljes összegét elveszíti. Az eredménytelen pályázók részére a befizetett ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bodrogkeresztúr külterület 0312/1 hrsz-ú "kivett épület" megnevezésű ingatlan és Bodrogkeresztúr külterület 0419/1/A hrsz-ú "egyéb épület" megnevezésű földhasználati jog alapján önálló építmény
Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet érvényes vételi ajánlatot tenni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakótanya épület

Típus:
kivett épület megnevezésű ingatlan
Területe:
1 277 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bodrogkeresztúr
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0312/1.
Ingatlan postai címe:
3917 Bodrogkeresztúr, hrsz. 0312/1
Területnagyság:
1 277 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakótanya épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EUR-X Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): I/2 sorszám alatt NATURA 2000 terület megjelölés III/4 sorszám alatt egyetemes jelzálogjog 40.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára. III/8 sorszám alatt jelzálogjog 67.507.252,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára.III/9 sorszám alatt egyetemes végrehajtási jog 20.444.696,- Ft és járulékai erejéig a NAV javára.III/10 sorszám alatt végrehajtási jog 17.997.571,- Ft és járulékai erejéig a NAV javáraIII/11 sorszám alatt végrehajtási jog 910.554,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javáraIII/12 sorszám alatt végrehajtási jog 187.528,- CHF és járulékai erejéig a Magyarországi Volksbank Zrt. javáraIII/14 sorszám alatt végrehajtási jog 89.355,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javára

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: idegen földterületen elhelyezkedő önálló épület

Típus:
"egyéb épület" megnevezésű önállóan nyilvántarott épület
Területe:
181 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bodrogkeresztúr
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0419/1/A
Ingatlan postai címe:
3917 Bodrogkeresztúr , hrsz. 0419/1/A
Területnagyság:
181 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
idegen földterületen elhelyezkedő önálló épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EUR-X Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): I/2 sorszám alatt bejegyzett földhasználati jog illeti a Bodrogkeresztúr külterület 0419/1 hrsz. alatti ingatlan mindenkori tulajdonosával szemben. III/5 sorszám alatt egyetemes jelzálogjog 40.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára. III/9 sorszám alatt jelzálogjog 67.507.252,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára. III/10 sorszám alatt egyetemes végrehajtási jog 20.444.696,- Ft és járulékai erejéig a NAV javára.III/11 sorszám alatt végrehajtási jog 17.997.571,- Ft és járulékai erejéig a NAV javáraIII/12 sorszám alatt végrehajtási jog 910.554,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javáraIII/13 sorszám alatt végrehajtási jog 187.528,- CHF és járulékai erejéig a Magyarországi Volksbank Zrt. javáraIII/15 sorszám alatt végrehajtási jog 89.355,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javára

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele a felszámoló irodájába történő, a megtekintést megelőző bejelentkezés. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban, érdeklődni a 62-421-544 és 62-421-543 telefonszámon, munkaidőben, 8-16 óra között lehet. A felszámoló az ingatlanok állapotáért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított legkésőbb 15 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben közzétett, a pályázat elbírálásáról szóló értékesítési közlemény megjelenésétől számított 30 nap. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, amelynek díja a vételár 1%-a, minimum 40.000,-Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingatlan birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására és értékelésére az EÉR rendelkezései szerint kerül sor. A pályázatok értékelésének alapja a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. Az ajánlat benyújtásakor a magánszemély vagy társaság pályázónak további nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, minimum 40.000,-Ft, amely költséget a vevő viseli.Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani melyek az PACTOREX Holding Kft. által feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a pénzügyi biztosítékokat. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, illetve nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi IL. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet.
Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalja.
Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre, azon bejegyzések melyek a Csődtörvény 38. §. (4) bekezdése alapján törölhetőek a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg kerülnek törlésre.
Az elővásárlási jog gyakorlása: Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21174/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

lakótanya épület
Bekerítetlen ingatlan, egyszintes 145 m2-es lakó funkciójú elhanyagolt épülettel, fúrt kúttal, önálló közműkapcsolata nincsen. Bejegyzett NATURA 2000 ...
Település:
Bodrogkeresztúr
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett épület megnevezésű ingatlan
Terület:
1277 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
idegen földterületen elhelyezkedő önálló épület
A Bodrogkeresztúr külterület 0419/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog alapján bejegyzett önálló épület. Elkerítetlen, elektromos ellátással ...
Település:
Bodrogkeresztúr
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
"egyéb épület" megnevezésű önállóan nyilvántarott épület
Terület:
181 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Bodrogkeresztúr külterület 0312/1 hrsz-ú "kivett épület" megnevezésű ingatlan és Bodrogkeresztúr külterület 0419/1/A hrsz-ú "egyéb épület" megnevezésű földhasználati jog alapján önálló építmény Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet érvényes vételi ajánlatot tenni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 08:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 1 600 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 100 000 Ft
5.Fpk.05-13-00083
P21174

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..
Cégjegyzékszám:
01-09-925264

Adós adatai

Cégnév:
EUR-X Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.
Cégjegyzékszám:
05-09-002387

Dokumentumok

2015.06.08 - 14:45
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.05-13-00083 ügyszámú nyilvános pályázat, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a EUR-X Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21174F1
Szerződéskötés dátuma: Az EÉR rendszerben közzétett, a pályázat elbírálásáról szóló értékesítési közlemény megjelenésétől számított 30 nap. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, amelynek díja a vételár 1%-a, minimum 40.000,-Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-13-00083 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a EUR-X Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-13-00083 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 08 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a EUR-X Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21174.
2015.05.07 - 15:47
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..), mint a(z) EUR-X Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-002387, székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 36.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-13-00083/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21174
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 80 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetést a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „EUR-X Kft. „f.a” ajánlati biztosíték” megjegyzéssel a pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt Budapest Bank Zrt.-nél vezetett bankszámla száma: 10102842-03229700-01000004.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, illetve az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, a vevő az ajánlati biztosíték teljes összegét elveszíti. Az eredménytelen pályázók részére a befizetett ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bodrogkeresztúr külterület 0312/1 hrsz-ú "kivett épület" megnevezésű ingatlan és Bodrogkeresztúr külterület 0419/1/A hrsz-ú "egyéb épület" megnevezésű földhasználati jog alapján önálló építmény
Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet érvényes vételi ajánlatot tenni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakótanya épület

Típus:
kivett épület megnevezésű ingatlan
Területe:
1 277 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bodrogkeresztúr
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0312/1.
Ingatlan postai címe:
3917 Bodrogkeresztúr, hrsz. 0312/1
Területnagyság:
1 277 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakótanya épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EUR-X Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): I/2 sorszám alatt NATURA 2000 terület megjelölés III/4 sorszám alatt egyetemes jelzálogjog 40.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára. III/8 sorszám alatt jelzálogjog 67.507.252,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára.III/9 sorszám alatt egyetemes végrehajtási jog 20.444.696,- Ft és járulékai erejéig a NAV javára.III/10 sorszám alatt végrehajtási jog 17.997.571,- Ft és járulékai erejéig a NAV javáraIII/11 sorszám alatt végrehajtási jog 910.554,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javáraIII/12 sorszám alatt végrehajtási jog 187.528,- CHF és járulékai erejéig a Magyarországi Volksbank Zrt. javáraIII/14 sorszám alatt végrehajtási jog 89.355,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javára

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: idegen földterületen elhelyezkedő önálló épület

Típus:
"egyéb épület" megnevezésű önállóan nyilvántarott épület
Területe:
181 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bodrogkeresztúr
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0419/1/A
Ingatlan postai címe:
3917 Bodrogkeresztúr , hrsz. 0419/1/A
Területnagyság:
181 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
idegen földterületen elhelyezkedő önálló épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EUR-X Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): I/2 sorszám alatt bejegyzett földhasználati jog illeti a Bodrogkeresztúr külterület 0419/1 hrsz. alatti ingatlan mindenkori tulajdonosával szemben. III/5 sorszám alatt egyetemes jelzálogjog 40.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára. III/9 sorszám alatt jelzálogjog 67.507.252,- Ft és járulékai erejéig a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet javára. III/10 sorszám alatt egyetemes végrehajtási jog 20.444.696,- Ft és járulékai erejéig a NAV javára.III/11 sorszám alatt végrehajtási jog 17.997.571,- Ft és járulékai erejéig a NAV javáraIII/12 sorszám alatt végrehajtási jog 910.554,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javáraIII/13 sorszám alatt végrehajtási jog 187.528,- CHF és járulékai erejéig a Magyarországi Volksbank Zrt. javáraIII/15 sorszám alatt végrehajtási jog 89.355,- Ft és járulékai erejéig a Vörösmarty 5-7. társasház javára

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele a felszámoló irodájába történő, a megtekintést megelőző bejelentkezés. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban, érdeklődni a 62-421-544 és 62-421-543 telefonszámon, munkaidőben, 8-16 óra között lehet. A felszámoló az ingatlanok állapotáért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított legkésőbb 15 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben közzétett, a pályázat elbírálásáról szóló értékesítési közlemény megjelenésétől számított 30 nap. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, amelynek díja a vételár 1%-a, minimum 40.000,-Ft. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingatlan birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására és értékelésére az EÉR rendelkezései szerint kerül sor. A pályázatok értékelésének alapja a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. Az ajánlat benyújtásakor a magánszemély vagy társaság pályázónak további nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, minimum 40.000,-Ft, amely költséget a vevő viseli.Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani melyek az PACTOREX Holding Kft. által feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a pénzügyi biztosítékokat. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, illetve nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi IL. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet.
Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalja.
Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre, azon bejegyzések melyek a Csődtörvény 38. §. (4) bekezdése alapján törölhetőek a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg kerülnek törlésre.
Az elővásárlási jog gyakorlása: Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21174/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.