Eljárás részletei

Debreceni kivett út - parkoló
1 tétel

Pályázat - MAKRA 94. Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett vételi ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Debrecen (Diófa utca) 18856./1 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű 107m2 alapterületű ingatlan - jelenleg parkolóként használják
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 08:01
2015.05.12 - 08:01
Nettó 200 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.09-14-000200
P21148

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ABSOLUT INSOLVENT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2096 Üröm, Görgey út 5..
Cégjegyzékszám:
13-09-159230

Adós adatai

Cégnév:
MAKRA 94. Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.
Cégjegyzékszám:
09-06-003536

Dokumentumok

2015.07.28 - 15:09
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.09-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a MAKRA 94. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.09-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a MAKRA 94. Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.09-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a MAKRA 94. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21148.
2015.04.09 - 15:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..), mint a(z) MAKRA 94. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 6.Fpk.09-14-000200. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21148
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése az Absolut Insolvent Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000006-40710020. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Közleménybe kérjük feltüntetni: Makra 94 Bt. - bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Debrecen (Diófa utca) 18856./1 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű 107m2 alapterületű ingatlan - jelenleg parkolóként használják

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett sajáthasználatú út

Típus:
kivett sajáthasználatú út
Területe:
107 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
107 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett sajáthasználatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan időpont egyeztetéstől függetlenül megtekinthető, mivel körbekerítetlen út.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok értékesítése áfa fizetés mentes.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett gépkocsit pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte
- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21148/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21148#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett sajáthasználatú út
Debrecen 18856./1hrsz.-ú 107m2-es terület, jelenleg parkoló. Az útszakasz északi és déli oldala kb. 5 m2-en aszfaltozott, a többi térkővel burkolt.
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett sajáthasználatú út
Terület:
107 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Debrecen (Diófa utca) 18856./1 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű 107m2 alapterületű ingatlan - jelenleg parkolóként használják
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 08:01
2015.05.12 - 08:01
Nettó 200 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.09-14-000200
P21148

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ABSOLUT INSOLVENT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2096 Üröm, Görgey út 5..
Cégjegyzékszám:
13-09-159230

Adós adatai

Cégnév:
MAKRA 94. Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.
Cégjegyzékszám:
09-06-003536

Dokumentumok

2015.07.28 - 15:09
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.09-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a MAKRA 94. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.09-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a MAKRA 94. Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.09-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..) felszámoló által a MAKRA 94. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21148.
2015.04.09 - 15:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5.., levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..), mint a(z) MAKRA 94. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-003536, székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 6.Fpk.09-14-000200. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21148
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése az Absolut Insolvent Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000006-40710020. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Közleménybe kérjük feltüntetni: Makra 94 Bt. - bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Debrecen (Diófa utca) 18856./1 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű 107m2 alapterületű ingatlan - jelenleg parkolóként használják

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett sajáthasználatú út

Típus:
kivett sajáthasználatú út
Területe:
107 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
107 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett sajáthasználatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan időpont egyeztetéstől függetlenül megtekinthető, mivel körbekerítetlen út.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok értékesítése áfa fizetés mentes.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett gépkocsit pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte
- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21148/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P21148#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.