Eljárás részletei

Tárgyi eszközök
0 tétel

Pályázat - Patak Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.12 - 16:00
A nyertes ár
Nettó 2 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Tárgyi eszközök: fémmegmunkáló gépek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 3 950 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 000 000 Ft
2.Fpk.05-13-000377
P21146

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Patak Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.
Cégjegyzékszám:
05-09-017497

Dokumentumok

2015.05.19 - 10:45
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 2.Fpk.05-13-000377 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Patak Service Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21146F1
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.05-13-000377 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Patak Service Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.05-13-000377 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Patak Service Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21146.
2015.04.09 - 15:43
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) Patak Service Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.05-13-000377/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21146
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 197 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénz, 197.500,- Ft megfizetése a felszámoló szervezet Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128519-00000000 számú számlájára 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tárgyi eszközök: fémmegmunkáló gépek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 950 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nyírtelek, Ipari út 2.2015.04.15. napján 11-12 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adása - a hozzá tartozó okmányokkal együtt - a teljes vételár kiegyenlítését követően történik.
A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A vagyontárgy felrakásának és elszállításának költsége a Vevőt terheli. A Vevő a saját költségén köteles a megvásárolt vagyontárgyat elszállítani, késedelme esetén az Eladó azok őrzéséért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a tulajdonába került vagyontárgyat 15 napon belül nem szállítja el, az Eladó jogosult ezen vagyontárgyat bármilyen hulladéktelepre elszállítani és ott hulladékként értékesíteni. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

1. Tárgyi eszközök
Sorszám Megnevezés Típus Irányár (Ft)
1. Állványos fúrógép, gyártási év: 1987. 4Gc025D2 140.000,-
2. Ipari fűrészgép IMET BS 280/60 150.000,-
3. Hegesztő berendezés Magster 2800 60.000,-
4. Esztergagép Trens CN 50C 1.300.000,-
5. Marógép Chefoo XC624A 460.000,-
6. Hegesztő berendezés Merkle M 284 K 50.000,-
7. Rezsgőcsiszológép Kress CSD 6425 EXL 5.000,-
8. Hidraulika szelepek 450.000,-
9. Hidraulika szivattyú 44.000,-
Összesen 2.659.000,-

2. Kisértékű tárgyi eszközök
Sorszám Megnevezés Típus Irányár (Ft)
10. BÉKA-kézi emelő, gyártási év: 1988. T-20-1 5.000,-
11. Asztali állványos fúrógép, gyártási év: 1999. Z 4116 14.000,-
12. Hegesztő berendezés Discovery 150 Weco 14.000,-
13. Fúrógép Würth SB 13-XE 10.000,-
14. Szalagcsiszoló gép Ferm FBS-800N 10.000,-
15. Makita sarokcsiszoló gép Makita 9069 13.000,-
16. FLEX sarokcsiszoló gép Flex L2108 WC 10.000,-
Összesen 76.000,-

3. Áruk
Sorszám Megnevezés Típus Irányár (Ft)
17. Kihordószalagos csokoládéöntő 1.000.000,-
18. Kétkezes indítópult XYZ 5871 150.000,-
19. Indítórelé Moeller ESR-n2-1 65.000,-
Összesen 1.215.000,-

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21146/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Tárgyi eszközök: fémmegmunkáló gépek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 3 950 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 000 000 Ft
2.Fpk.05-13-000377
P21146

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Patak Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.
Cégjegyzékszám:
05-09-017497

Dokumentumok

2015.05.19 - 10:45
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 2.Fpk.05-13-000377 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Patak Service Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21146F1
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.05-13-000377 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Patak Service Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.05-13-000377 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Patak Service Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21146.
2015.04.09 - 15:43
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) Patak Service Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-017497, székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 86.. fszt. em. 2.) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.05-13-000377/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21146
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 197 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénz, 197.500,- Ft megfizetése a felszámoló szervezet Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128519-00000000 számú számlájára 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tárgyi eszközök: fémmegmunkáló gépek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 950 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nyírtelek, Ipari út 2.2015.04.15. napján 11-12 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adása - a hozzá tartozó okmányokkal együtt - a teljes vételár kiegyenlítését követően történik.
A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A vagyontárgy felrakásának és elszállításának költsége a Vevőt terheli. A Vevő a saját költségén köteles a megvásárolt vagyontárgyat elszállítani, késedelme esetén az Eladó azok őrzéséért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a tulajdonába került vagyontárgyat 15 napon belül nem szállítja el, az Eladó jogosult ezen vagyontárgyat bármilyen hulladéktelepre elszállítani és ott hulladékként értékesíteni. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

1. Tárgyi eszközök
Sorszám Megnevezés Típus Irányár (Ft)
1. Állványos fúrógép, gyártási év: 1987. 4Gc025D2 140.000,-
2. Ipari fűrészgép IMET BS 280/60 150.000,-
3. Hegesztő berendezés Magster 2800 60.000,-
4. Esztergagép Trens CN 50C 1.300.000,-
5. Marógép Chefoo XC624A 460.000,-
6. Hegesztő berendezés Merkle M 284 K 50.000,-
7. Rezsgőcsiszológép Kress CSD 6425 EXL 5.000,-
8. Hidraulika szelepek 450.000,-
9. Hidraulika szivattyú 44.000,-
Összesen 2.659.000,-

2. Kisértékű tárgyi eszközök
Sorszám Megnevezés Típus Irányár (Ft)
10. BÉKA-kézi emelő, gyártási év: 1988. T-20-1 5.000,-
11. Asztali állványos fúrógép, gyártási év: 1999. Z 4116 14.000,-
12. Hegesztő berendezés Discovery 150 Weco 14.000,-
13. Fúrógép Würth SB 13-XE 10.000,-
14. Szalagcsiszoló gép Ferm FBS-800N 10.000,-
15. Makita sarokcsiszoló gép Makita 9069 13.000,-
16. FLEX sarokcsiszoló gép Flex L2108 WC 10.000,-
Összesen 76.000,-

3. Áruk
Sorszám Megnevezés Típus Irányár (Ft)
17. Kihordószalagos csokoládéöntő 1.000.000,-
18. Kétkezes indítópult XYZ 5871 150.000,-
19. Indítórelé Moeller ESR-n2-1 65.000,-
Összesen 1.215.000,-

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21146/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.