Eljárás részletei

FIAT DUCATO
1 tétel

Pályázat - Tímea Speed Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.12 - 16:00
A nyertes ár
Nettó 200 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

FIAT DUCATO, műszakilag és esztétikailag elhasználódott
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 160 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 200 000 Ft
8.Fpk.15-13-000314
P21141

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Tímea Speed Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..
Cégjegyzékszám:
15-09-070306

Dokumentumok

2015.05.27 - 10:05
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.15-13-000314 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Tímea Speed Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21141F5
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.15-13-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Tímea Speed Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.15-13-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Tímea Speed Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21141.
2015.04.10 - 08:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) Tímea Speed Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.15-13-000314/21.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21141
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénz, 8.000,- Ft előzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénzt a felszámoló szervezet Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128519-00000000 számú számlájára kell megfizetni 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

FIAT DUCATO, műszakilag és esztétikailag elhasználódott

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 160 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
FIAT
Gyártási idő:
2008.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem végrehajtási jog: NAv
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
160 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 42.2015.04.15. napján 11-12 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adása - a hozzá tartozó okmányokkal együtt - a teljes vételár kiegyenlítését követően történik.
A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A vagyontárgy felrakásának és elszállításának költsége a Vevőt terheli. A Vevő a saját költségén köteles a megvásárolt vagyontárgyat elszállítani, késedelme esetén az Eladó azok őrzéséért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a tulajdonába került vagyontárgyat 15 napon belül nem szállítja el, az Eladó jogosult ezen vagyontárgyat bármilyen hulladéktelepre elszállítani és ott hulladékként értékesíteni. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21141/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.11 - 09:29P21141F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Érdeklődöm, hogy a gépjármű megbontott, hiányos, vagy törött állapotú-e? Készült-e szakértői vélemény? Valamint érdeklődöm, hogy hol lesz 2015. április 15.-én 11-12 óra között a megtekintés?

2015.04.23 - 09:03Értékesítő kommentje

A megtekintés helye a pályázati kiírásban közzétételre került. A gépjárműről készült szakértői vélemény, amely azt tartalmazza, hogy a gépjármű műszakilag és esztétikailag elhasználódott, bontásra illetve alkatrész áron értékesíthető. A gépjárműről bizonyos karosszéria elemek hiányoznak.

Tételek 1 db (1)

gépjármű
Típus:
Jármű
Gyártmány:
FIAT
Gyártási idő:
2008
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Működésképtelen
Becsérték:
Nettó 160 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
végrehajtási jog: NAv

Ismertető

FIAT DUCATO, műszakilag és esztétikailag elhasználódott
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 160 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 200 000 Ft
8.Fpk.15-13-000314
P21141

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Tímea Speed Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..
Cégjegyzékszám:
15-09-070306

Dokumentumok

2015.05.27 - 10:05
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.15-13-000314 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Tímea Speed Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21141F5
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.15-13-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Tímea Speed Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.15-13-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Tímea Speed Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21141.
2015.04.10 - 08:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) Tímea Speed Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-070306, székhely: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 28..) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.15-13-000314/21.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21141
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénz, 8.000,- Ft előzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénzt a felszámoló szervezet Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128519-00000000 számú számlájára kell megfizetni 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

FIAT DUCATO, műszakilag és esztétikailag elhasználódott

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 160 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
FIAT
Gyártási idő:
2008.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem végrehajtási jog: NAv
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
160 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 4722 Nyírmeggyes, Szabadság út 42.2015.04.15. napján 11-12 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adása - a hozzá tartozó okmányokkal együtt - a teljes vételár kiegyenlítését követően történik.
A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A vagyontárgy felrakásának és elszállításának költsége a Vevőt terheli. A Vevő a saját költségén köteles a megvásárolt vagyontárgyat elszállítani, késedelme esetén az Eladó azok őrzéséért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő a tulajdonába került vagyontárgyat 15 napon belül nem szállítja el, az Eladó jogosult ezen vagyontárgyat bármilyen hulladéktelepre elszállítani és ott hulladékként értékesíteni. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21141/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.11 - 09:29P21141F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Érdeklődöm, hogy a gépjármű megbontott, hiányos, vagy törött állapotú-e? Készült-e szakértői vélemény? Valamint érdeklődöm, hogy hol lesz 2015. április 15.-én 11-12 óra között a megtekintés?

2015.04.23 - 09:03Értékesítő kommentje

A megtekintés helye a pályázati kiírásban közzétételre került. A gépjárműről készült szakértői vélemény, amely azt tartalmazza, hogy a gépjármű műszakilag és esztétikailag elhasználódott, bontásra illetve alkatrész áron értékesíthető. A gépjárműről bizonyos karosszéria elemek hiányoznak.