Eljárás részletei

Szakmár külterületi gazdasági épület, udvar.
1 tétel

Pályázat - 3 J. R. Gépipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.09 - 14:00
A nyertes ár
Nettó 8 001 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Szakmár külterület 02/7. hrsz-ú, 9456 m2 nagyságú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 14:00
2015.05.09 - 14:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 8 001 000 Ft
17.Fpk.03-14-000233
P21134

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1..
Cégjegyzékszám:
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév:
3 J. R. Gépipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..
Cégjegyzékszám:
Cg.03-06-105688

Dokumentumok

2015.05.29 - 17:20
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 17.Fpk.03-14-000233 ügyszámú nyilvános pályázat, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a 3 J. R. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 001 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21134F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.09 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.03-14-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a 3 J. R. Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.03-14-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a 3 J. R. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21134.
2015.04.09 - 17:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..), mint a(z) 3 J. R. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) Kecskeméti Törvényszék 17.Fpk.03-14-000233/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21134
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 9. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 680 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemnél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a felszámoló által az pályázónak megadott bankszámlaszámra történő átutalással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, sikertelen pályázó bánatpénz összege a pályázat kiértékelését követő, legkésőbb nyolc napon visszafizetésre kerül, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szakmár külterület 02/7. hrsz-ú, 9456 m2 nagyságú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gazdasági épület, udvar

Típus:
gazdasági épület, udvar
Területe:
9 456 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
16 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szakmár
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
02/7.
Ingatlan postai címe:
6336 Szakmár, hrsz. 02/7.
Művelési ág:
kivett gazdasági épület, udvar
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett gazdasági épület, udvar
Területnagyság:
9 456 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
gazdasági épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
3 J. R. Gépipari, Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. fa.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében az ERSTE Bank Hungary Rt. részére 30.000.000 Ft keretbiztosítéki jelzálogjog; az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog; az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére 18.490.631 Ft erejéig végrehajtási jog; a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 11.565.247 Ft erejéig végrehajtási jog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az EÉR online felületén, a vagyonelem helyszíni megtekintése időpontjának egyeztetése Dr. Szabó Ernő Csaba felszámolóbiztostól a +36 92/510-466-os telefonon kérhető hétköznap 8-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli, banki utalással történő vételár megfizetés, részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyek a Help Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével (www.eer.gov.hu), elektronikusan nyújtható be, előzetes regisztrációt követően. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan:- a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,- a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet.Az értékesítésre kerülő ingatlanokért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleg később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásban érdekelt feleket az EÉR online felületén üzenet formájában értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy a törvény szerinti elővásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
A pályázat sikerétől függetlenül is a pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli.
A pályázati eljárásra a Cstv., a 237/2009. (X.20.) Korm.rendeletben, és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21134/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.09 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.24 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

gazdasági épület, udvar
Az ingatlan Szakmár külterületén található. Megközelíthetősége közútról biztosított. A területen lévő ingatlan alapterülete 1296 m2, rendeltetése: sze...
Település:
Szakmár
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
gazdasági épület, udvar
Terület:
9456 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Szakmár külterület 02/7. hrsz-ú, 9456 m2 nagyságú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 14:00
2015.05.09 - 14:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 8 001 000 Ft
17.Fpk.03-14-000233
P21134

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1..
Cégjegyzékszám:
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév:
3 J. R. Gépipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..
Cégjegyzékszám:
Cg.03-06-105688

Dokumentumok

2015.05.29 - 17:20
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 17.Fpk.03-14-000233 ügyszámú nyilvános pályázat, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a 3 J. R. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 001 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21134F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.09 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.03-14-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a 3 J. R. Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.03-14-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) felszámoló által a 3 J. R. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21134.
2015.04.09 - 17:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..), mint a(z) 3 J. R. Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.03-06-105688, székhely: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. utca 51..) Kecskeméti Törvényszék 17.Fpk.03-14-000233/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21134
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 9. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 680 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemnél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a felszámoló által az pályázónak megadott bankszámlaszámra történő átutalással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, sikertelen pályázó bánatpénz összege a pályázat kiértékelését követő, legkésőbb nyolc napon visszafizetésre kerül, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szakmár külterület 02/7. hrsz-ú, 9456 m2 nagyságú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gazdasági épület, udvar

Típus:
gazdasági épület, udvar
Területe:
9 456 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
16 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szakmár
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
02/7.
Ingatlan postai címe:
6336 Szakmár, hrsz. 02/7.
Művelési ág:
kivett gazdasági épület, udvar
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett gazdasági épület, udvar
Területnagyság:
9 456 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
gazdasági épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
3 J. R. Gépipari, Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. fa.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében az ERSTE Bank Hungary Rt. részére 30.000.000 Ft keretbiztosítéki jelzálogjog; az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. részére vezetékjog; az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére 18.490.631 Ft erejéig végrehajtási jog; a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 11.565.247 Ft erejéig végrehajtási jog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az EÉR online felületén, a vagyonelem helyszíni megtekintése időpontjának egyeztetése Dr. Szabó Ernő Csaba felszámolóbiztostól a +36 92/510-466-os telefonon kérhető hétköznap 8-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli, banki utalással történő vételár megfizetés, részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyek a Help Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével (www.eer.gov.hu), elektronikusan nyújtható be, előzetes regisztrációt követően. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan:- a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,- a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet.Az értékesítésre kerülő ingatlanokért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleg később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásban érdekelt feleket az EÉR online felületén üzenet formájában értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy a törvény szerinti elővásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
A pályázat sikerétől függetlenül is a pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli.
A pályázati eljárásra a Cstv., a 237/2009. (X.20.) Korm.rendeletben, és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21134/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.09 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.24 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.