Eljárás részletei

Ózdi benzinkút
1 tétel

Pályázat - KO-PA 2005 Iratkezelő és Üzemanyag Értékesítő Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Ózd belterület, valóságban Farkaslyuk, Szilvásváradi úti benzinkút
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 4 600 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.05-12-000933
P21133

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
KO-PA 2005 Iratkezelő és Üzemanyag Értékesítő Kft. "f.a."
Székhely:
3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..
Cégjegyzékszám:
05-09-012735

Dokumentumok

2015.05.19 - 08:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.05-12-000933 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a KO-PA 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.05-12-000933 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a KO-PA 2005 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.05-12-000933 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a KO-PA 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21133.
2015.04.09 - 14:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) KO-PA 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.05-12-000933/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21133
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénz, 230.000,- Ft előzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénzt a felszámoló szervezet Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128519-00000000 számú számlájára kell megfizetni 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ózd belterület, valóságban Farkaslyuk, Szilvásváradi úti benzinkút

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
telephely
Területe:
2 851 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
4 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Farkaslyuk
Helyrajzi szám:
5812/13
Ingatlan postai címe:
3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi út 21..
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
2 851 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
KO-PA 2005 Kft. F.A.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Építés éve: kb. 1980.Típusa: iroda épületTagozódása: földszint Alapozás: beton sávLábazat: téglaFőfalak: téglaVálaszfalak: téglaFsz-i födém: gipszkartonTető szerkezete: faTető formája: magas tetőTető héjalása: fémHomlokzat: festettBelső falfelületek: vakolt, festettVizes helyiségek: csempézett, festettHomlokzati nyílászárók: műanyag/fa/fém szerkezetűekBelső ajtók: fa szerkezetűekSzaniterek: közepes állapotúakFűtés: központi gázkazán, radiátorokHasználati meleg víz: gázkazánról

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi út 21.2015.04.15. napján 11-12 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.
Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21133/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.14 - 11:33P21133F1 kommentje

Érdeklődni szeretnék, hogy a benzinkút jelenleg üzemel-e? Esetleg ha rendelkeznek képekkel, úgy azt is legyenek szívesek elküldeni:autopiac2015@gmail.com-ra.Köszönöm.

2015.04.23 - 09:01Értékesítő kommentje

A benzinkút jelenleg nem üzemel, engedéllyel nem rendelkezik. Már a felszámolás kezdő időpontja előtt beszüntette tevékenységét. Tájékoztatom, hogy a képeknek az Ön e-mail címére történő megküldésére a pályázati eljárás szabályai miatt nincs lehetőség. Amennyiben az eer értékesítési felület lehetőséget ad a képek feltöltésére, azt megtesszük, ott megtekintheti.

Tételek 1 db (1)

kivett telephely
használaton kívüli benzínkút
Település:
Farkaslyuk
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
telephely
Terület:
2851 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Ózd belterület, valóságban Farkaslyuk, Szilvásváradi úti benzinkút
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 4 600 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.05-12-000933
P21133

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
KO-PA 2005 Iratkezelő és Üzemanyag Értékesítő Kft. "f.a."
Székhely:
3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..
Cégjegyzékszám:
05-09-012735

Dokumentumok

2015.05.19 - 08:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.05-12-000933 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a KO-PA 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.05-12-000933 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a KO-PA 2005 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.05-12-000933 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a KO-PA 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21133.
2015.04.09 - 14:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) KO-PA 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-012735, székhely: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 21..) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.05-12-000933/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21133
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírásban szereplő nettó irányár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénz, 230.000,- Ft előzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénzt a felszámoló szervezet Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128519-00000000 számú számlájára kell megfizetni 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ózd belterület, valóságban Farkaslyuk, Szilvásváradi úti benzinkút

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
telephely
Területe:
2 851 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
4 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Farkaslyuk
Helyrajzi szám:
5812/13
Ingatlan postai címe:
3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi út 21..
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
2 851 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
KO-PA 2005 Kft. F.A.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Építés éve: kb. 1980.Típusa: iroda épületTagozódása: földszint Alapozás: beton sávLábazat: téglaFőfalak: téglaVálaszfalak: téglaFsz-i födém: gipszkartonTető szerkezete: faTető formája: magas tetőTető héjalása: fémHomlokzat: festettBelső falfelületek: vakolt, festettVizes helyiségek: csempézett, festettHomlokzati nyílászárók: műanyag/fa/fém szerkezetűekBelső ajtók: fa szerkezetűekSzaniterek: közepes állapotúakFűtés: központi gázkazán, radiátorokHasználati meleg víz: gázkazánról

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi út 21.2015.04.15. napján 11-12 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.
Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21133/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.14 - 11:33P21133F1 kommentje

Érdeklődni szeretnék, hogy a benzinkút jelenleg üzemel-e? Esetleg ha rendelkeznek képekkel, úgy azt is legyenek szívesek elküldeni:autopiac2015@gmail.com-ra.Köszönöm.

2015.04.23 - 09:01Értékesítő kommentje

A benzinkút jelenleg nem üzemel, engedéllyel nem rendelkezik. Már a felszámolás kezdő időpontja előtt beszüntette tevékenységét. Tájékoztatom, hogy a képeknek az Ön e-mail címére történő megküldésére a pályázati eljárás szabályai miatt nincs lehetőség. Amennyiben az eer értékesítési felület lehetőséget ad a képek feltöltésére, azt megtesszük, ott megtekintheti.