Eljárás részletei

Asztalosipari üzem gépei, eszközei
0 tétel

Pályázat - GILD Szakipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.11 - 00:00
A nyertes ár
Nettó 1 600 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Az adós tulajdonában lévő különböző asztalosipari-megmunkáló, elsősorban prés, maró, csiszoló és egyéb gépek valamint irodai eszközök, összesen 42 tétel. Az eszközök használt állapotúak, egy részük nem működőképes, több javításra, felújításra szorul. Az eszközök a társaság korábbi székhelyén vannak elhelyezve. A jelenleg folyamatban levő felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2012. december 21. A felszámolási eljárásban pályázati hirdetmény közzétételére már sor került, a vagyontárgyak nyilvános értékesítésére a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet rendelkezései érvényesek, figyelemmel a 17/2014. (II.3.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.23 - 00:00
2015.05.11 - 00:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 600 000 Ft
11.Fpk.01-2012-012663
P21102

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HATÁRKŐ '93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1135 Budapest,, Csata utca 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-681269

Adós adatai

Cégnév:
GILD Szakipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1108 Budapest, Gyömrői út 140..
Cégjegyzékszám:
Cg.: 01-09-714075

Dokumentumok

2015.05.29 - 12:20
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.01-2012-012663 ügyszámú nyilvános pályázat, a Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..) felszámoló által a GILD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 600 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21102F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.11 - 00:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.01-2012-012663 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 00 óra 00 perckor, a Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..) felszámoló által a GILD Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.23 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.01-2012-012663 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 23. 00 óra 00 perckor, a Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..) felszámoló által a GILD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21102.
2015.04.09 - 17:43
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..), mint a(z) GILD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.01-2012-012663/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21102
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 23. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 11. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességének feltétele, hogy a bánatpénz megfizetésre kerüljön a Határkő ’93 Kft. Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10102103-44491500-00000001 számú számlájára a pályázat beadási határidejének lejártát megelőző banki napon történő jóváírással, illetve beérkezéssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén az eredménytelenség megállapítását követő 8 munkanapon belül teljes összegben visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában lévő különböző asztalosipari-megmunkáló, elsősorban prés, maró, csiszoló és egyéb gépek valamint irodai eszközök, összesen 42 tétel. Az eszközök használt állapotúak, egy részük nem működőképes, több javításra, felújításra szorul. Az eszközök a társaság korábbi székhelyén vannak elhelyezve.

A jelenleg folyamatban levő felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2012. december 21. A felszámolási eljárásban pályázati hirdetmény közzétételére már sor került, a vagyontárgyak nyilvános értékesítésére a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet rendelkezései érvényesek, figyelemmel a 17/2014. (II.3.) Korm. rendeletben foglaltakra.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekinthetők jelen hirdetménynek a Cégközlönyben történő megjelenését követő 12. és 13. napon a 10. napig történő előzetes telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetést követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. tv. alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek azzal, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ajánlatok értékelését követően a felszámoló értesíti az adásvételi szerződés megkötésére jogosult nyertes pályázót, aki az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést és további 8 napon belül egy összegben megfizetni a vételárat készpénzben vagy banki átutalással. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése.

Az ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza! A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ÁFA megfizetését az értékesítés időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, beszámítással élni nem lehet.
A pályáztatott vagyonelemek vonatkozásában az eladó kezesi felelősségét kifejezetten kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban magyar nyelven kér írásos ajánlatokat benyújtani, melyek a Határkő ’93 Kft. által feltöltött hirdetmény alapján, az elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be, jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétől számított 15. nap 0:00 órától a 33. nap 0:00 óráig terjedő időszakban.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakhelyét, székhelyét, hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a felkínált teljes vételár a pályázat időtartama alatt rendelkezésére áll.A felszámoló a fenti eszközöket csak együttesen kívánja értékesíteni. A pályázatok elbírálása során egyedüli kizárólagos szempont a megajánlott vételár nagysága. Részletfizetésre nincs mód.Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat beérkezése esetén a pályázatok értékelését tartalmazó jegyzőkönyv feltöltését követően az EÉR rendszerében online ártárgyalásra kerül sor a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. §-ban foglaltak szerint. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21102/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.11 - 00:00
A pályázat véget ért
2015.04.23 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Az adós tulajdonában lévő különböző asztalosipari-megmunkáló, elsősorban prés, maró, csiszoló és egyéb gépek valamint irodai eszközök, összesen 42 tétel. Az eszközök használt állapotúak, egy részük nem működőképes, több javításra, felújításra szorul. Az eszközök a társaság korábbi székhelyén vannak elhelyezve. A jelenleg folyamatban levő felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2012. december 21. A felszámolási eljárásban pályázati hirdetmény közzétételére már sor került, a vagyontárgyak nyilvános értékesítésére a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet rendelkezései érvényesek, figyelemmel a 17/2014. (II.3.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.23 - 00:00
2015.05.11 - 00:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 600 000 Ft
11.Fpk.01-2012-012663
P21102

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HATÁRKŐ '93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1135 Budapest,, Csata utca 11..
Cégjegyzékszám:
01-09-681269

Adós adatai

Cégnév:
GILD Szakipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1108 Budapest, Gyömrői út 140..
Cégjegyzékszám:
Cg.: 01-09-714075

Dokumentumok

2015.05.29 - 12:20
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.01-2012-012663 ügyszámú nyilvános pályázat, a Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..) felszámoló által a GILD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 600 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P21102F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.11 - 00:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.01-2012-012663 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 00 óra 00 perckor, a Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..) felszámoló által a GILD Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.23 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.01-2012-012663 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 23. 00 óra 00 perckor, a Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..) felszámoló által a GILD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P21102.
2015.04.09 - 17:43
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Határkő '93 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681269, székhely: 1135 Budapest,, Csata utca 11.., levelezési cím: 1135 Budapest,, Csata utca 11..), mint a(z) GILD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-714075, székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140..) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.01-2012-012663/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P21102
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 23. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 11. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességének feltétele, hogy a bánatpénz megfizetésre kerüljön a Határkő ’93 Kft. Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10102103-44491500-00000001 számú számlájára a pályázat beadási határidejének lejártát megelőző banki napon történő jóváírással, illetve beérkezéssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén az eredménytelenség megállapítását követő 8 munkanapon belül teljes összegben visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában lévő különböző asztalosipari-megmunkáló, elsősorban prés, maró, csiszoló és egyéb gépek valamint irodai eszközök, összesen 42 tétel. Az eszközök használt állapotúak, egy részük nem működőképes, több javításra, felújításra szorul. Az eszközök a társaság korábbi székhelyén vannak elhelyezve.

A jelenleg folyamatban levő felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2012. december 21. A felszámolási eljárásban pályázati hirdetmény közzétételére már sor került, a vagyontárgyak nyilvános értékesítésére a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet rendelkezései érvényesek, figyelemmel a 17/2014. (II.3.) Korm. rendeletben foglaltakra.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekinthetők jelen hirdetménynek a Cégközlönyben történő megjelenését követő 12. és 13. napon a 10. napig történő előzetes telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetést követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. tv. alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek azzal, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ajánlatok értékelését követően a felszámoló értesíti az adásvételi szerződés megkötésére jogosult nyertes pályázót, aki az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést és további 8 napon belül egy összegben megfizetni a vételárat készpénzben vagy banki átutalással. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése.

Az ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza! A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ÁFA megfizetését az értékesítés időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, beszámítással élni nem lehet.
A pályáztatott vagyonelemek vonatkozásában az eladó kezesi felelősségét kifejezetten kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban magyar nyelven kér írásos ajánlatokat benyújtani, melyek a Határkő ’93 Kft. által feltöltött hirdetmény alapján, az elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be, jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétől számított 15. nap 0:00 órától a 33. nap 0:00 óráig terjedő időszakban.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakhelyét, székhelyét, hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a felkínált teljes vételár a pályázat időtartama alatt rendelkezésére áll.A felszámoló a fenti eszközöket csak együttesen kívánja értékesíteni. A pályázatok elbírálása során egyedüli kizárólagos szempont a megajánlott vételár nagysága. Részletfizetésre nincs mód.Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat beérkezése esetén a pályázatok értékelését tartalmazó jegyzőkönyv feltöltését követően az EÉR rendszerében online ártárgyalásra kerül sor a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. §-ban foglaltak szerint. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P21102/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.11 - 00:00
A pályázat véget ért
2015.04.23 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.