Eljárás részletei

Központi helyen lévő üzlethelyiség, befektetésnek kíváló!
0 tétel

Pályázat - Kolor-Etikett Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Salgótarján, belterület 1787/3/A/61 hrsz. alatt felvett 120 m2 alapterületű üzlethelyiség megjelölésű ingatlan, mely természetben 3100 Salgótarján, Kassai sor 4. magasföldszint 60. szám alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.05 - 12:00
Nettó 5 433 000 Ft
Nettó — Ft
09.Fpk.12-14-000038
P20938

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1034 Budapest,, Seregély utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-044933

Adós adatai

Cégnév:
Kolor-Etikett Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.
Cégjegyzékszám:
1209001749

Dokumentumok

2015.06.08 - 14:22
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 09.Fpk.12-14-000038 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Kolor-Etikett Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 09.Fpk.12-14-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Kolor-Etikett Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 09.Fpk.12-14-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Kolor-Etikett Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20938.
2015.04.30 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..), mint a(z) Kolor-Etikett Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) Balassagyarmati Törvényszék 09.Fpk.12-14-000038/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20938
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 271 650 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a "Kolor Etikett Kft. "fa" bánatpénz" megjelöléssel a felszámoló Pátria Consult Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20351229-00003285 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásával egy időben kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázatban kérjük feltüntetni a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát, hogy sikertelen pályázata esetén a felszámoló intézkedhessen a bánatpénz összegének visszautalásáról.
Az ajánlati biztosíték összege az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Salgótarján, belterület 1787/3/A/61 hrsz. alatt felvett 120 m2 alapterületű üzlethelyiség megjelölésű ingatlan, mely természetben 3100 Salgótarján, Kassai sor 4. magasföldszint 60. szám alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 433 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy 2015. június 2. napján 10:00-11:00 közötti időpontban megtekinthető.Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:- Jelzálogjog 51 762 CHF és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt javára- Végrehajtási jog 79.640,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. javára- Végrehajtási jog 9.349.950,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig MKB Bank Zrt. javára- Jelzálogjog 457.977,-Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal javára.- Végrehajtási jog 80.980,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzat Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft javára.- Végrehajtási jog 3.312.577,-Ft követelés erejéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal javára.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással a felszámoló Pátria Consult Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20351229-00003285 számú bankszámlájára "Kolor Etikett Kft. „fa” ingatlan vételár” megjelöléssel teljesíteni. Követelés beszámítására lehetőség nincs. A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követően ártárgyalást tart.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a felszámoló által az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerbe történő feltöltését követő 20 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános forgalmi adó-köteles, tekintettel arra, hogy az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette.A meghirdetett ingatlan kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibára, rendeltetésszerű használatára, műszaki állapotára is kiterjed) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre.A pályázatnak elsődlegesen tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén adóazonosító jelét, - a megajánlott ÁFA nélküli vételárat, - a vállalt fizetési feltételeket, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt a vételár fedezete rendelkezésre áll.- kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat az adásvételi szerződésben foglaltak szerint forintban megfizeti,- Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 100.000,- Ft + áfa. A pályázati ajánlatokat a felszámoló 10 napon belül bírálja el, és értesíti a pályázókat. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991. évi XLIX. tv. rendelkezései az irányadóak.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat arra, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be, ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elővásárlási jogukat a hatályos Cstv-ben foglaltak szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20938/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Salgótarján, belterület 1787/3/A/61 hrsz. alatt felvett 120 m2 alapterületű üzlethelyiség megjelölésű ingatlan, mely természetben 3100 Salgótarján, Kassai sor 4. magasföldszint 60. szám alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.05 - 12:00
Nettó 5 433 000 Ft
Nettó — Ft
09.Fpk.12-14-000038
P20938

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1034 Budapest,, Seregély utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-044933

Adós adatai

Cégnév:
Kolor-Etikett Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.
Cégjegyzékszám:
1209001749

Dokumentumok

2015.06.08 - 14:22
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 09.Fpk.12-14-000038 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Kolor-Etikett Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 09.Fpk.12-14-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Kolor-Etikett Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 09.Fpk.12-14-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Kolor-Etikett Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20938.
2015.04.30 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..), mint a(z) Kolor-Etikett Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1209001749, székhely: 3100 Salgótarján, hrsz. 1787/3/A/61.) Balassagyarmati Törvényszék 09.Fpk.12-14-000038/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20938
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 271 650 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a "Kolor Etikett Kft. "fa" bánatpénz" megjelöléssel a felszámoló Pátria Consult Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20351229-00003285 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásával egy időben kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázatban kérjük feltüntetni a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát, hogy sikertelen pályázata esetén a felszámoló intézkedhessen a bánatpénz összegének visszautalásáról.
Az ajánlati biztosíték összege az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Salgótarján, belterület 1787/3/A/61 hrsz. alatt felvett 120 m2 alapterületű üzlethelyiség megjelölésű ingatlan, mely természetben 3100 Salgótarján, Kassai sor 4. magasföldszint 60. szám alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 433 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy 2015. június 2. napján 10:00-11:00 közötti időpontban megtekinthető.Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:- Jelzálogjog 51 762 CHF és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt javára- Végrehajtási jog 79.640,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. javára- Végrehajtási jog 9.349.950,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig MKB Bank Zrt. javára- Jelzálogjog 457.977,-Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal javára.- Végrehajtási jog 80.980,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzat Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft javára.- Végrehajtási jog 3.312.577,-Ft követelés erejéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal javára.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással a felszámoló Pátria Consult Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20351229-00003285 számú bankszámlájára "Kolor Etikett Kft. „fa” ingatlan vételár” megjelöléssel teljesíteni. Követelés beszámítására lehetőség nincs. A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követően ártárgyalást tart.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a felszámoló által az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerbe történő feltöltését követő 20 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános forgalmi adó-köteles, tekintettel arra, hogy az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette.A meghirdetett ingatlan kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibára, rendeltetésszerű használatára, műszaki állapotára is kiterjed) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre.A pályázatnak elsődlegesen tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén adóazonosító jelét, - a megajánlott ÁFA nélküli vételárat, - a vállalt fizetési feltételeket, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt a vételár fedezete rendelkezésre áll.- kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat az adásvételi szerződésben foglaltak szerint forintban megfizeti,- Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 100.000,- Ft + áfa. A pályázati ajánlatokat a felszámoló 10 napon belül bírálja el, és értesíti a pályázókat. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991. évi XLIX. tv. rendelkezései az irányadóak.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat arra, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be, ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elővásárlási jogukat a hatályos Cstv-ben foglaltak szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20938/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.