Eljárás részletei

Természetben a 3065 Pásztó, Kékesi út 9., belterület - Hrsz 4684/1/A számon nyilvántartott egyéb épület Vendéglátó üzlet megnevezésű 220 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú, ingatlan
1 tétel

Pályázat - IBITENER Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.02 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 5 800 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Pásztói vendéglátó üzlet
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 12:00
2015.06.02 - 12:00
Nettó 10 080 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 800 000 Ft
8. Fpk. 12-14-000161
P20544

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1051 Budapest, Sas utca 10.-12..
Cégjegyzékszám:
01-09-722286

Adós adatai

Cégnév:
IBITENER Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. "f.a."
Székhely:
3065 Pásztó, Kékesi út 9..
Cégjegyzékszám:
12-10-001626

Dokumentumok

2015.06.03 - 08:01
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8. Fpk. 12-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..) felszámoló által a IBITENER Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P20544F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 12-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..) felszámoló által a IBITENER Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 12-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..) felszámoló által a IBITENER Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20544.
2015.04.30 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..), mint a(z) IBITENER Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) Balassagyarmati Törvényszék 8. Fpk. 12-14-000161/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20544
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 302 400 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet OPH Kft. erre a célra elkülönített az MKB Bank Zrt. vezetett 10300002-10582402-49020023 számú számlájára kell megfizetni IBITENER Zrt. fa megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pásztói vendéglátó üzlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 080 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: vendéglátó üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
220 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pásztó
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4684/1/A
Ingatlan postai címe:
3060 Pásztó, Kekesi út 9..
Művelési ág:
egyéb épület Vendéglátó üzlet /söröző/
Területnagyság:
220 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
vendéglátó üzlet
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Illeti a Pásztó belterület 4684/1 hrsz-t terhelő Földhasználati jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány. 10.000.000.-Ft jelzálogjogát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összesen 2.759.400.-Ft végrehajtási jogát tartalmazza

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére 3065 Pásztó, Kékesi út 9. szám alatt van lehetőség 2015. május 14.-én 10-12 óra, és május 15.-én 10-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámolóelkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók általmegtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásábanlegfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉERrendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annakkezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány. 10.000.000.-Ft jelzálogjogát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összesen 2.759.400.-Ft végrehajtási jogát tartalmazza.
Az ingatlan jelenleg bérbe van adva.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20544/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.02 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

vendéglátó üzlet
Söröző
Település:
Pásztó
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
220 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Pásztói vendéglátó üzlet
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 12:00
2015.06.02 - 12:00
Nettó 10 080 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 5 800 000 Ft
8. Fpk. 12-14-000161
P20544

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1051 Budapest, Sas utca 10.-12..
Cégjegyzékszám:
01-09-722286

Adós adatai

Cégnév:
IBITENER Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. "f.a."
Székhely:
3065 Pásztó, Kékesi út 9..
Cégjegyzékszám:
12-10-001626

Dokumentumok

2015.06.03 - 08:01
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8. Fpk. 12-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..) felszámoló által a IBITENER Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P20544F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 12-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..) felszámoló által a IBITENER Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 12-14-000161 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..) felszámoló által a IBITENER Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20544.
2015.04.30 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12.., levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.-12..), mint a(z) IBITENER Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-10-001626, székhely: 3065 Pásztó, Kékesi út 9..) Balassagyarmati Törvényszék 8. Fpk. 12-14-000161/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20544
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 302 400 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet OPH Kft. erre a célra elkülönített az MKB Bank Zrt. vezetett 10300002-10582402-49020023 számú számlájára kell megfizetni IBITENER Zrt. fa megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pásztói vendéglátó üzlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 080 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: vendéglátó üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
220 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pásztó
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4684/1/A
Ingatlan postai címe:
3060 Pásztó, Kekesi út 9..
Művelési ág:
egyéb épület Vendéglátó üzlet /söröző/
Területnagyság:
220 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
vendéglátó üzlet
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Illeti a Pásztó belterület 4684/1 hrsz-t terhelő Földhasználati jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány. 10.000.000.-Ft jelzálogjogát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összesen 2.759.400.-Ft végrehajtási jogát tartalmazza

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére 3065 Pásztó, Kékesi út 9. szám alatt van lehetőség 2015. május 14.-én 10-12 óra, és május 15.-én 10-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámolóelkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók általmegtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásábanlegfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉERrendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annakkezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány. 10.000.000.-Ft jelzálogjogát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összesen 2.759.400.-Ft végrehajtási jogát tartalmazza.
Az ingatlan jelenleg bérbe van adva.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20544/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.02 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.