Eljárás részletei

Eladó romhányi ingatlanok!
2 tétel

Pályázat - Neutron-Express Fuvarozási, Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázati eljárás során nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Romhány belterület 719. hrsz., természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 25. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, valamint a Romhány, 795/10 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 26. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 17:21
2015.05.31 - 17:22
Nettó 15 000 000 Ft
Nettó — Ft
Fpk.129
P20377

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Neutron-Express Fuvarozási, Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2654 Romhány, Rákóczi út 24.
Cégjegyzékszám:
12-09-005017

Dokumentumok

2015.06.04 - 09:56
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.129 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Neutron-Express Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati eljárás során nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.31 - 17:22
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.129 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 17 óra 22 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Neutron-Express Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 17:21
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.129 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 17 óra 21 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Neutron-Express Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20377.
2015.04.29 - 16:57
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Neutron-Express Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) Balassagyarmati Törvényszék Fpk.129/2013/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20377
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 17 óra 21 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 17 óra 22 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519 sz. bankszámlájára kell átutalnia a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „Neutron-Express Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Romhány belterület 719. hrsz., természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 25. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, valamint a Romhány, 795/10 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 26. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gépjármű tároló

Típus:
lakóépület
Területe:
2 977 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Romhány
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
719
Ingatlan postai címe:
2654 Romhány, Rákóczi út 25..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gépjármű tároló
Területnagyság:
2 977 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gépjármű tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Neutron-Express Kft. "f.a.", 2654 Romhány, Rákóczi út 24.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 34.450.- CHF és járulékai erejéig, egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 20.056.- EUR és járulékai erejéig, vételi jog a Raiffeisen Bank Zrt. javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon egy családi házból kialakított iroda található, míg a telek hátsó részén egy magas építésű, nagyobb járművek tárolására is alkalmas, féltetős gépjármű tároló létesült.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
1 524 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
5 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Romhány
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
795/10
Ingatlan postai címe:
2654 Romhány, Rákóczi út 26..
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
lakóház, udvar
Területnagyság:
1 524 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Neutron-Express Kft. "f.a.", 2654 Romhány, Rákóczi út 24.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 34.450.- CHF és járulékai erejéig, egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 20.056.- EUR és járulékai erejéig, vételi jog a Raiffeisen Bank Zrt. javára

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének helye, időpontja: Romhány, Rákóczi út 25. és Romhány, Rákóczi út 26., 2015. május 21.10.00 óra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetni banki átutalás útján a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11743002-20197519 számú bankszámlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „Neutron-Express Kft. f.a. vételár”.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követő 15 napon belül kerül sor. A birtokba vétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: Magánszemély ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, lakcímét, állampolgárságát, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, csatolni kell az azonosításra alkalmas személyi okmány másolatát, meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, általános forgalmi adó alanyiságát, képviselő nevét, csatolni kell a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (amennyiben nem a vezető tisztségviselő jár el, a pályázat során eljárásra jogosult személy teljes bizonyító erejű okiratba illetve magánok-iratba foglalt meghatalmazását), meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadja, és közteles nyilatkozni a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. A pályázónak a pályázatban kötelezettségvállalói nyilatkozatot kell tennie, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja.A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1% + ÁFA összegének felel meg, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a 17/2014. (11.3.) Korm. Rendelet 6. § (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a vagyontárgy értékesítéséhez kapcsolódó szerződéskötés költségeit viselni köteles, melynek mértéke a megajánlott nettó vételár 1%+ÁFA összegének felel meg.
Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a pályázónak felróható okból a pályázat elfogadását követő 30 napon belül nem kerül sor, vagy a vételár fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, úgy a jogügylet, neki felróható okból meghiúsul és ez esetben a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani.
Vesztes pályázók esetén a befizetett ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon belül visszautalja, míg a nyertes pályázók által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.
A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltételek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20377/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gépjármű tároló
aszfaltos úton megközelíthető, nagy telekkel
Település:
Romhány
Típus:
Lakóépület
Terület:
2977 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
kivett lakóház, udvar
Romhány belterület, 795/10 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 26. sz. alatti ingatlan. Az ingatan állapota romos.
Település:
Romhány
Típus:
Lakóépület
Terület:
1524 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Romhány belterület 719. hrsz., természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 25. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, valamint a Romhány, 795/10 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 26. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 17:21
2015.05.31 - 17:22
Nettó 15 000 000 Ft
Nettó — Ft
Fpk.129
P20377

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Neutron-Express Fuvarozási, Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2654 Romhány, Rákóczi út 24.
Cégjegyzékszám:
12-09-005017

Dokumentumok

2015.06.04 - 09:56
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.129 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Neutron-Express Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati eljárás során nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.31 - 17:22
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.129 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 17 óra 22 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Neutron-Express Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 17:21
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.129 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 17 óra 21 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Neutron-Express Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20377.
2015.04.29 - 16:57
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Neutron-Express Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-005017, székhely: 2654 Romhány, Rákóczi út 24.) Balassagyarmati Törvényszék Fpk.129/2013/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20377
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 17 óra 21 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 17 óra 22 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519 sz. bankszámlájára kell átutalnia a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „Neutron-Express Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Romhány belterület 719. hrsz., természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 25. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, valamint a Romhány, 795/10 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2654 Romhány, Rákóczi út 26. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gépjármű tároló

Típus:
lakóépület
Területe:
2 977 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Romhány
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
719
Ingatlan postai címe:
2654 Romhány, Rákóczi út 25..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gépjármű tároló
Területnagyság:
2 977 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gépjármű tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Neutron-Express Kft. "f.a.", 2654 Romhány, Rákóczi út 24.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 34.450.- CHF és járulékai erejéig, egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 20.056.- EUR és járulékai erejéig, vételi jog a Raiffeisen Bank Zrt. javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon egy családi házból kialakított iroda található, míg a telek hátsó részén egy magas építésű, nagyobb járművek tárolására is alkalmas, féltetős gépjármű tároló létesült.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
1 524 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
5 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Romhány
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
795/10
Ingatlan postai címe:
2654 Romhány, Rákóczi út 26..
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
lakóház, udvar
Területnagyság:
1 524 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Neutron-Express Kft. "f.a.", 2654 Romhány, Rákóczi út 24.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 34.450.- CHF és járulékai erejéig, egyetemleges jelzálogjog a Raiffeisen Bank Zrt. javára 20.056.- EUR és járulékai erejéig, vételi jog a Raiffeisen Bank Zrt. javára

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének helye, időpontja: Romhány, Rákóczi út 25. és Romhány, Rákóczi út 26., 2015. május 21.10.00 óra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetni banki átutalás útján a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11743002-20197519 számú bankszámlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „Neutron-Express Kft. f.a. vételár”.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követő 15 napon belül kerül sor. A birtokba vétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: Magánszemély ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, lakcímét, állampolgárságát, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, csatolni kell az azonosításra alkalmas személyi okmány másolatát, meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, általános forgalmi adó alanyiságát, képviselő nevét, csatolni kell a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (amennyiben nem a vezető tisztségviselő jár el, a pályázat során eljárásra jogosult személy teljes bizonyító erejű okiratba illetve magánok-iratba foglalt meghatalmazását), meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadja, és közteles nyilatkozni a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. A pályázónak a pályázatban kötelezettségvállalói nyilatkozatot kell tennie, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja.A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1% + ÁFA összegének felel meg, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a 17/2014. (11.3.) Korm. Rendelet 6. § (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a vagyontárgy értékesítéséhez kapcsolódó szerződéskötés költségeit viselni köteles, melynek mértéke a megajánlott nettó vételár 1%+ÁFA összegének felel meg.
Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a pályázónak felróható okból a pályázat elfogadását követő 30 napon belül nem kerül sor, vagy a vételár fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, úgy a jogügylet, neki felróható okból meghiúsul és ez esetben a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani.
Vesztes pályázók esetén a befizetett ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon belül visszautalja, míg a nyertes pályázók által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.
A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltételek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20377/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.