Eljárás részletei

Csörögön belterületi ingatlan eladó
1 tétel

Pályázat - Depo Lavel Bau Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázati eljárás során ajánlat nem került benyújtásra.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Csörög belterület 1338. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, amely egy befejezetlen, mintegy 60%-70-os készültségi fokú két lakásból álló ikerház.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
12.Fpk.13-2014-000208
P20376

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Depo Lavel Bau Kft. "f.a."
Székhely:
2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.
Cégjegyzékszám:
13-09-128271

Dokumentumok

2015.06.04 - 09:12
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.13-2014-000208 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Depo Lavel Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati eljárás során ajánlat nem került benyújtásra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.13-2014-000208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Depo Lavel Bau Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.13-2014-000208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Depo Lavel Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20376.
2015.04.29 - 17:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Depo Lavel Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) Budapest Környéki 12.Fpk.13-2014-000208/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20376
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára kell átutalnia a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „Depo-Lavel Bau Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csörög belterület 1338. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, amely egy befejezetlen, mintegy 60%-70-os készültségi fokú két lakásból álló ikerház.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek + felépítmény

Típus:
telek
Területe:
697 m²
Állapota:
építés alatt álló
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csörög
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1338
Ingatlan postai címe:
2136 Csörög, Arany János utca
Művelési ág:
beépítetlen terület + felépítmény
Területnagyság:
697 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek + felépítmény

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Depo Lavel Bau Kft. "f.a.", 2135 Csörög, Kolozsvári u. 24.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Felépítendő épületre társasház előzetes alapításának ténye feljegyezve a DEPO LAVEL BAU Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. (2135 Csörög, Kolozsvári út 24.) jogosult javára• Jelzálogjog 14.000.000.- Ft, azaz Tizennégymillió forint kölcsön és járulékai erejéig a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53.) jogosult javára• Vételi jog 2014.07.05-ig a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53.) jogosult javára• Végrehajtási jog 1.200.160.- Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer-egyszázhatvan forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) jogosult javára• Vezetékjog VMB-168/2009 engedély számú (7465) SZŐD – Gödöllő (SZ) 20 kV-os fennálló vezeték javára a vázrajz szerinti 21 m2 területnagyságra az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) jogosult javára• Végrehajtási jog 1.103.411.- Ft, azaz Egymillió-egyszázháromezer-négyszáztizenegy forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) jogosult javára• Végrehajtási jog 13.911.299.- Ft, azaz Tizenhárommillió-kilencszáztizenegyezer-kettőszázkilencvenkilenc forint főkövetelés és járulékai erejéig aVeresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53.) jogosult javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: A meghirdetett ingatlan egy telek, valamint a rajta elhelyezkedő felépítményt foglalja magában, azonban a felépítmény az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, az nem került feltüntetésre.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének helye, időpontja: Csörög, Arany János u. 1338 hrsz., 2015. május 21. napja 12.00 óra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetni banki átutalás útján a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11743002-20197519 számú bankszámlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „Depo-Lavel Bau Kft. f.a. vételár”.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követő 15 napon belül kerül sor. A birtokba vétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. A pályázatban megjelent 1-3 tételekre kizárólag együttesen tehető ajánlat. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: Magánszemély ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, lakcímét, állampolgárságát, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, csatolni kell az azonosításra alkalmas személyi okmány másolatát, meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, általános forgalmi adó alanyiságát, képviselő nevét, csatolni kell a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (amennyiben nem a vezető tisztségviselő jár el, a pályázat során eljárásra jogosult személy teljes bizonyító erejű közokiratba illetve magánok-iratba foglalt meghatalmazását), meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadja, és közteles nyilatkozni a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. A pályázónak a pályázatban kötelezettségvállalói nyilatkozatot kell tennie, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1% + ÁFA összegének felel meg, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a 17/2014. (11.3.) Korm. Rendelet 6. § (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 15 napot biztosít. A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó áfafizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanon lévő környezeti terhekről. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20376/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.15 - 19:43P20376F1 kommentje

Építési engedély érvényes-e még vagy lejárt?

2015.05.18 - 13:50Értékesítő kommentje

Az ingatlanra vonatkozó építési engedély lejárt.

Tételek 1 db (1)

építési telek + felépítmény
Csörög belterület 1338. sz. alatt nyilvántartott ingatlan, amely természetben a 2136 Csörög, Arany János utcában található. Az ingatlan valójában egy ...
Település:
Csörög
Típus:
Telek
Terület:
697 m2
Állapot:
Építés alatt álló
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Csörög belterület 1338. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, amely egy befejezetlen, mintegy 60%-70-os készültségi fokú két lakásból álló ikerház.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
12.Fpk.13-2014-000208
P20376

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Depo Lavel Bau Kft. "f.a."
Székhely:
2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.
Cégjegyzékszám:
13-09-128271

Dokumentumok

2015.06.04 - 09:12
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.13-2014-000208 ügyszámú nyilvános pályázat, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Depo Lavel Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati eljárás során ajánlat nem került benyújtásra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.13-2014-000208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Depo Lavel Bau Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.13-2014-000208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Depo Lavel Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20376.
2015.04.29 - 17:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Depo Lavel Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-128271, székhely: 2135 Csörög, Kolozsvári utca 24.) Budapest Környéki 12.Fpk.13-2014-000208/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20376
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára kell átutalnia a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „Depo-Lavel Bau Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, és annak igazolása. Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Csődtörvény 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított - 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csörög belterület 1338. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, amely egy befejezetlen, mintegy 60%-70-os készültségi fokú két lakásból álló ikerház.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek + felépítmény

Típus:
telek
Területe:
697 m²
Állapota:
építés alatt álló
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csörög
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1338
Ingatlan postai címe:
2136 Csörög, Arany János utca
Művelési ág:
beépítetlen terület + felépítmény
Területnagyság:
697 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek + felépítmény

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Depo Lavel Bau Kft. "f.a.", 2135 Csörög, Kolozsvári u. 24.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Felépítendő épületre társasház előzetes alapításának ténye feljegyezve a DEPO LAVEL BAU Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. (2135 Csörög, Kolozsvári út 24.) jogosult javára• Jelzálogjog 14.000.000.- Ft, azaz Tizennégymillió forint kölcsön és járulékai erejéig a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53.) jogosult javára• Vételi jog 2014.07.05-ig a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53.) jogosult javára• Végrehajtási jog 1.200.160.- Ft, azaz Egymillió-kettőszázezer-egyszázhatvan forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) jogosult javára• Vezetékjog VMB-168/2009 engedély számú (7465) SZŐD – Gödöllő (SZ) 20 kV-os fennálló vezeték javára a vázrajz szerinti 21 m2 területnagyságra az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) jogosult javára• Végrehajtási jog 1.103.411.- Ft, azaz Egymillió-egyszázháromezer-négyszáztizenegy forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) jogosult javára• Végrehajtási jog 13.911.299.- Ft, azaz Tizenhárommillió-kilencszáztizenegyezer-kettőszázkilencvenkilenc forint főkövetelés és járulékai erejéig aVeresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53.) jogosult javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: A meghirdetett ingatlan egy telek, valamint a rajta elhelyezkedő felépítményt foglalja magában, azonban a felépítmény az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, az nem került feltüntetésre.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének helye, időpontja: Csörög, Arany János u. 1338 hrsz., 2015. május 21. napja 12.00 óra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetni banki átutalás útján a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11743002-20197519 számú bankszámlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „Depo-Lavel Bau Kft. f.a. vételár”.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követő 15 napon belül kerül sor. A birtokba vétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. A pályázatban megjelent 1-3 tételekre kizárólag együttesen tehető ajánlat. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: Magánszemély ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, lakcímét, állampolgárságát, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, csatolni kell az azonosításra alkalmas személyi okmány másolatát, meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, általános forgalmi adó alanyiságát, képviselő nevét, csatolni kell a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (amennyiben nem a vezető tisztségviselő jár el, a pályázat során eljárásra jogosult személy teljes bizonyító erejű közokiratba illetve magánok-iratba foglalt meghatalmazását), meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadja, és közteles nyilatkozni a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. A pályázónak a pályázatban kötelezettségvállalói nyilatkozatot kell tennie, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1% + ÁFA összegének felel meg, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a 17/2014. (11.3.) Korm. Rendelet 6. § (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 15 napot biztosít. A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó áfafizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanon lévő környezeti terhekről. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20376/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.15 - 19:43P20376F1 kommentje

Építési engedély érvényes-e még vagy lejárt?

2015.05.18 - 13:50Értékesítő kommentje

Az ingatlanra vonatkozó építési engedély lejárt.