Eljárás részletei

Gépek, berendezések, technológia részek
0 tétel

Pályázat - AGROBAR PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.04.09 - 10:37
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: Az EÉR felületén nem került meghirdetésre a Cégközlönyben történő közzétételt követő munkanap 24 óráig.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

II. vagyoncsoport: Gépek, berendezések: Technológia ismertetése A technológia kiépítésénél feltétel volt, hogy annak meg kell felelnie az EU export követelményeinek. A baromfidaraboló üzem alkalmas víziszárnyas, tyúk és pulyka darabolására a tisztított egész baromfitestek mint alapanyag beszállításától a hűtött/fagyasztott késztermék kiszállításáig. A technológiai vonal meglévő épületben került elhelyezésre, mely korábban is baromfifeldolgozóként működött. Az épület hozzáépítéssel, belső átalakítással, a műszaki technológiai igények szerint, a higiéniai követelményeknek megfelelően történt, külön építészterv alapján. A daraboló üzemben a fő termék a kacsa és liba, míg a kapacitáskitöltő a tyúk és pulyka, külön igények alapján pl: gyöngytyúk. A vágóüzemből a tisztított hűtött grilltest érkezik a daraboló üzembe. A folyamat: víziszárnyasok melloldali bontása és ennek megfelelő befejező darabolási műveletek. A műveletsor a kézi darabolás a felsőpályán. A technológia szerint a mennyiség kb: 70 %-a előhűtött, a többi fagyasztott termék lesz. A kiszállítás zárt hűtőkocsikban történik. A beszállítást végző hűtőkocsik mosása a telephelyen történik. A kapacitás: 1500-1800 db liba/kacsa/műszak Gépek, berendezések listája Gépspecifikáció Szám Megnevezés 1 Felsőpálya 2 Rekesztartó keret 3 Munkaasztal 4 Hengeres zúzatisztító 5 Jégtároló 6 Fóliás csomagoló (kézi) 7 Tálcás csomagoló 8 Papírtartó 9 Mosogatómedence 10 Fóliás csomagoló (automata) 11 Tároló polc A gépek, berendezések, a technológia részei, csak egyben pályázhatóak!
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.09 - 12:00
2015.04.25 - 16:26
Nettó 13 500 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.03-08-000808
P20372

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértő Iroda Kft.
Székhely:
1081 Budapest, Kiss J. utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-870092

Adós adatai

Cégnév:
AGROBAR PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6412 0107/16, hrsz. 0107/16
Cégjegyzékszám:
03 09 116709

Dokumentumok

2015.04.09 - 10:37
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 11.Fpk.03-08-000808 ügyszámú nyilvános pályázat, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a AGROBAR PLUS „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 116709, székhely: 6412 0107/16, hrsz. 0107/16) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az EÉR felületén nem került meghirdetésre a Cégközlönyben történő közzétételt követő munkanap 24 óráig.
2015.04.08 - 16:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..), mint a(z) AGROBAR PLUS „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 116709, székhely: 6412 0107/16, hrsz. 0107/16) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 11.Fpk.03-08-000808/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20372
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 25. 16 óra 26 perc

Ajánlati biztosíték összege: 405 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A MAROSHOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50185078-00000000 számú elkülönített számlájára a közlemény rovatban AGROBAR PLUS Kft. „F.a” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

II. vagyoncsoport: Gépek, berendezések:
Technológia ismertetése
A technológia kiépítésénél feltétel volt, hogy annak meg kell felelnie az EU export követelményeinek. A baromfidaraboló üzem alkalmas víziszárnyas, tyúk és pulyka darabolására a tisztított egész baromfitestek mint alapanyag beszállításától a hűtött/fagyasztott késztermék kiszállításáig. A technológiai vonal meglévő épületben került elhelyezésre, mely korábban is baromfifeldolgozóként működött. Az épület hozzáépítéssel, belső átalakítással, a műszaki technológiai igények szerint, a higiéniai követelményeknek megfelelően történt, külön építészterv alapján. A daraboló üzemben a fő termék a kacsa és liba, míg a kapacitáskitöltő a tyúk és pulyka, külön igények alapján pl: gyöngytyúk. A vágóüzemből a tisztított hűtött grilltest érkezik a daraboló üzembe. A folyamat: víziszárnyasok melloldali bontása és ennek megfelelő befejező darabolási műveletek. A műveletsor a kézi darabolás a felsőpályán. A technológia szerint a mennyiség kb: 70 %-a előhűtött, a többi fagyasztott termék lesz. A kiszállítás zárt hűtőkocsikban történik. A beszállítást végző hűtőkocsik mosása a telephelyen történik. A kapacitás: 1500-1800 db liba/kacsa/műszak

Gépek, berendezések listája
Gépspecifikáció
Szám Megnevezés
1 Felsőpálya
2 Rekesztartó keret
3 Munkaasztal
4 Hengeres zúzatisztító
5 Jégtároló
6 Fóliás csomagoló (kézi)
7 Tálcás csomagoló
8 Papírtartó
9 Mosogatómedence
10 Fóliás csomagoló (automata)
11 Tároló polc

A gépek, berendezések, a technológia részei, csak egyben pályázhatóak!

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 13 500 000 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetése a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül átutalással történik, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződés megkötésére az eredmény kihirdetésétől számított 60 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződés megkötését és a vételár megfizetését követően kerül átadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni.Az megajánlott vételár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén.A vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 90 napos ajánlati kötöttségről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.
Az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat- a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat benyújtásának időpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény 49/C § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban szíveskedjenek bejelenteni.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.
A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár összege. A pályázatok értékelésénél a pályázati feltételek teljesítése kötelező.
A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20372/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.09 - 10:37
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

II. vagyoncsoport: Gépek, berendezések: Technológia ismertetése A technológia kiépítésénél feltétel volt, hogy annak meg kell felelnie az EU export követelményeinek. A baromfidaraboló üzem alkalmas víziszárnyas, tyúk és pulyka darabolására a tisztított egész baromfitestek mint alapanyag beszállításától a hűtött/fagyasztott késztermék kiszállításáig. A technológiai vonal meglévő épületben került elhelyezésre, mely korábban is baromfifeldolgozóként működött. Az épület hozzáépítéssel, belső átalakítással, a műszaki technológiai igények szerint, a higiéniai követelményeknek megfelelően történt, külön építészterv alapján. A daraboló üzemben a fő termék a kacsa és liba, míg a kapacitáskitöltő a tyúk és pulyka, külön igények alapján pl: gyöngytyúk. A vágóüzemből a tisztított hűtött grilltest érkezik a daraboló üzembe. A folyamat: víziszárnyasok melloldali bontása és ennek megfelelő befejező darabolási műveletek. A műveletsor a kézi darabolás a felsőpályán. A technológia szerint a mennyiség kb: 70 %-a előhűtött, a többi fagyasztott termék lesz. A kiszállítás zárt hűtőkocsikban történik. A beszállítást végző hűtőkocsik mosása a telephelyen történik. A kapacitás: 1500-1800 db liba/kacsa/műszak Gépek, berendezések listája Gépspecifikáció Szám Megnevezés 1 Felsőpálya 2 Rekesztartó keret 3 Munkaasztal 4 Hengeres zúzatisztító 5 Jégtároló 6 Fóliás csomagoló (kézi) 7 Tálcás csomagoló 8 Papírtartó 9 Mosogatómedence 10 Fóliás csomagoló (automata) 11 Tároló polc A gépek, berendezések, a technológia részei, csak egyben pályázhatóak!
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.09 - 12:00
2015.04.25 - 16:26
Nettó 13 500 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.03-08-000808
P20372

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértő Iroda Kft.
Székhely:
1081 Budapest, Kiss J. utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-870092

Adós adatai

Cégnév:
AGROBAR PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6412 0107/16, hrsz. 0107/16
Cégjegyzékszám:
03 09 116709

Dokumentumok

2015.04.09 - 10:37
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 11.Fpk.03-08-000808 ügyszámú nyilvános pályázat, a Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..) felszámoló által a AGROBAR PLUS „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 116709, székhely: 6412 0107/16, hrsz. 0107/16) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az EÉR felületén nem került meghirdetésre a Cégközlönyben történő közzétételt követő munkanap 24 óráig.
2015.04.08 - 16:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Marosholding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-870092, székhely: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5.., levelezési cím: 1081 Budapest, Kiss J. utca 5..), mint a(z) AGROBAR PLUS „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 116709, székhely: 6412 0107/16, hrsz. 0107/16) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 11.Fpk.03-08-000808/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20372
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 25. 16 óra 26 perc

Ajánlati biztosíték összege: 405 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A MAROSHOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50185078-00000000 számú elkülönített számlájára a közlemény rovatban AGROBAR PLUS Kft. „F.a” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

II. vagyoncsoport: Gépek, berendezések:
Technológia ismertetése
A technológia kiépítésénél feltétel volt, hogy annak meg kell felelnie az EU export követelményeinek. A baromfidaraboló üzem alkalmas víziszárnyas, tyúk és pulyka darabolására a tisztított egész baromfitestek mint alapanyag beszállításától a hűtött/fagyasztott késztermék kiszállításáig. A technológiai vonal meglévő épületben került elhelyezésre, mely korábban is baromfifeldolgozóként működött. Az épület hozzáépítéssel, belső átalakítással, a műszaki technológiai igények szerint, a higiéniai követelményeknek megfelelően történt, külön építészterv alapján. A daraboló üzemben a fő termék a kacsa és liba, míg a kapacitáskitöltő a tyúk és pulyka, külön igények alapján pl: gyöngytyúk. A vágóüzemből a tisztított hűtött grilltest érkezik a daraboló üzembe. A folyamat: víziszárnyasok melloldali bontása és ennek megfelelő befejező darabolási műveletek. A műveletsor a kézi darabolás a felsőpályán. A technológia szerint a mennyiség kb: 70 %-a előhűtött, a többi fagyasztott termék lesz. A kiszállítás zárt hűtőkocsikban történik. A beszállítást végző hűtőkocsik mosása a telephelyen történik. A kapacitás: 1500-1800 db liba/kacsa/műszak

Gépek, berendezések listája
Gépspecifikáció
Szám Megnevezés
1 Felsőpálya
2 Rekesztartó keret
3 Munkaasztal
4 Hengeres zúzatisztító
5 Jégtároló
6 Fóliás csomagoló (kézi)
7 Tálcás csomagoló
8 Papírtartó
9 Mosogatómedence
10 Fóliás csomagoló (automata)
11 Tároló polc

A gépek, berendezések, a technológia részei, csak egyben pályázhatóak!

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 13 500 000 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetése a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül átutalással történik, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződés megkötésére az eredmény kihirdetésétől számított 60 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződés megkötését és a vételár megfizetését követően kerül átadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni.Az megajánlott vételár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén.A vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 90 napos ajánlati kötöttségről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.
Az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat- a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat benyújtásának időpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény 49/C § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban szíveskedjenek bejelenteni.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.
A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár összege. A pályázatok értékelésénél a pályázati feltételek teljesítése kötelező.
A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20372/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.09 - 10:37
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.