Eljárás részletei

Miskolci Sportcsarnok
0 tétel

Pályázat - Ifjúsági Sportcentrum Sport- és Szabadidős Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.12 - 16:00
A nyertes ár
Nettó 298 239 293 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Sportcsarnok: A létesítmény a meglévő Szakközépiskola területén, Miskolc, Szigethy M. u. 8. szám alatt került megvalósításra. Funkció szerint tornaterem és kiszolgáló helyiségei, illetve squash egység és wellness (szauna, medence) rendeltetésű helyiségek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 556 478 585 Ft
Nettó — Ft
Nettó 298 239 293 Ft
7.Fpk.05-11-000884
P20293

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁZSIÓ Könyvszakértői, Gazdasági tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..
Cégjegyzékszám:
15-09-060370

Adós adatai

Cégnév:
Ifjúsági Sportcentrum Sport- és Szabadidős Kft. "f.a."
Székhely:
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.
Cégjegyzékszám:
05-09-017393

Dokumentumok

2015.05.22 - 13:54
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.05-11-000884 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 298 239 293 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P20293F1
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.05-11-000884 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.05-11-000884 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20293.
2015.04.09 - 13:57
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.05-11-000884/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20293
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 16 694 358 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó irányárnak az 3 %-nak megfelelő összegű bánatpénz, 16.694.358,- Ft, megfizetése a felszámolás alatt álló társaság Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10048995-00000000 számú számlájára 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sportcsarnok: A létesítmény a meglévő Szakközépiskola területén, Miskolc, Szigethy M. u. 8. szám alatt került megvalósításra. Funkció szerint tornaterem és kiszolgáló helyiségei, illetve squash egység és wellness (szauna, medence) rendeltetésű helyiségek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 556 478 585 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Miskolc, Szigethy M. u. 8.2015.04.15. napján 10-11 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázónak vállalnia kell, hogy a felülépítmény fennmaradási és továbbépítési engedélyét az illetékes Építésügyi Hatóságtól beszerzi. Az engedélyeztetési eljárásban a pályázó jár el. Az engedélyeztetési eljáráshoz, a hatóság előtti eljáráshoz a kiíró a szükséges meghatalmazást, felhatalmazást megadja, az ahhoz szükséges információkat szolgáltatja. A fennmaradási és továbbépítési engedélyeztetési eljárással kapcsolatos költségeket a pályázónak kell viselnie. A fennmaradási és továbbépítési engedély megszerzésére a pályázat kiírója az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 180 napot biztosít. Az ajánlott vételárnak a bánatpénzen felüli részét a fennmaradási és továbbépítési engedély beszerzésétől számított 30 napon belül átutalással kell a felszámolás alatt álló társaság részére megfizetni. Amennyiben a fennmaradási és továbbépítési engedély beszerzésére nyitva álló időtartam eredménytelenül telik el, a pályázó a fennmaradási és továbbépítési engedélyt nem tudja beszerezni, úgy a pályázat kiírója a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki. A pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó részére a bánatpénz visszajár. A pályázó a megfizetett bánatpénzen felül semmilyen más költségre, díjra nem tarthat igényt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tervezett létesítmény a 40026/23/9 hrsz-ú telken került elhelyezésre, amelyhez telekegyesítéssel a 40026/34 ingatlant is felhasználták. A létesítendő tornaterem 27x45 m-es méretű, amely már nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas. Az íves fedésű, minimálisan 10 m magas sportcsarnok telepítésénél figyelembe vették a tereplejtést. A szükséges belmagasságot figyelembe véve többszintes kiszolgáló helyiséget terveztek be a tornaterem mellé. A földszinten sportolói öltözők, edzői-testnevelői szobák, raktárak, szertárak, az emeleten lelátó és a közönséget kiszolgáló helyiségek teraszokkal és büfével együtt kerülnek kialakításra. A lelátókat maximum 300 főre tervezték. Az épület északi oldalához csatlakoztatva alakították ki az emeleten a 4 db squash pályát, ennek a földszintjén a kiszolgáló öltözőket. Itt a földszinten került elhelyezésre a szauna és egy 6x3,5 m-es merülő medence.
A beruházás során beépített talajszondákra vonatkozóan tulajdonjogi per van folyamatban.
A felszámoló a nyilvános pályázatban csak a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képező felülépítményt hirdeti meg értékesítésre, a földterületet nem, a földterület nem a felszámolás alatt álló társaság tulajdona, az nem a felszámolási vagyon része.
Az építési engedély az értékesítést követően a vevő részére átírásra kerül.
A felülépítmény vagyont terhelő zálogjog terheli. Mokk azonosító: 111018.

Sportcsarnok:
Alapozás: Vasbeton lemezalap
Függőleges tartószerkezetek: Vasbeton merülő medence
Vízszintes tartószerkezetek: Vasbeton merülő medence
Kiegészítő szerkezetek:
Falak:
- kitöltő: kerámia
- szobaelválasztó: gipszkarton
Lépcsők: Vasbeton
Tetőszerkezet : Vasbeton födém
Irányár: 550.000.000,- Ft

A módosított 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a jelzálogjogosult által meghatározott minimálár: 295.000.000,- Ft.
Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.

2. Be nem épített anyagok, berendezések:

Sor-sz. Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Irányár (Ft)
1. Légtechnikai gépek db 1 1.767.690,-
2. Singleflex Stadium parketta m2 608 3.915.520,-
3. ALC E/E 80-80 Panel 20 mm, 4x1,2 m
alu.mintás AXTCPANE200, Vtsz.7672099
(73 db) m2 350,4 783.495,-
4. Ursa tekercs tekercs 4 11.880,-
Összesen 6.478.585,-

Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20293/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Sportcsarnok: A létesítmény a meglévő Szakközépiskola területén, Miskolc, Szigethy M. u. 8. szám alatt került megvalósításra. Funkció szerint tornaterem és kiszolgáló helyiségei, illetve squash egység és wellness (szauna, medence) rendeltetésű helyiségek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 16:00
Nettó 556 478 585 Ft
Nettó — Ft
Nettó 298 239 293 Ft
7.Fpk.05-11-000884
P20293

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁZSIÓ Könyvszakértői, Gazdasági tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..
Cégjegyzékszám:
15-09-060370

Adós adatai

Cégnév:
Ifjúsági Sportcentrum Sport- és Szabadidős Kft. "f.a."
Székhely:
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.
Cégjegyzékszám:
05-09-017393

Dokumentumok

2015.05.22 - 13:54
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.05-11-000884 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 298 239 293 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P20293F1
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.05-11-000884 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 16 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.05-11-000884 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20293.
2015.04.09 - 13:57
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Ifjúsági Sportcentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-017393, székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.. III em. 4.) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.05-11-000884/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20293
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 16 694 358 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó irányárnak az 3 %-nak megfelelő összegű bánatpénz, 16.694.358,- Ft, megfizetése a felszámolás alatt álló társaság Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10048995-00000000 számú számlájára 2015. május 12. napján 16:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sportcsarnok: A létesítmény a meglévő Szakközépiskola területén, Miskolc, Szigethy M. u. 8. szám alatt került megvalósításra. Funkció szerint tornaterem és kiszolgáló helyiségei, illetve squash egység és wellness (szauna, medence) rendeltetésű helyiségek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 556 478 585 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Miskolc, Szigethy M. u. 8.2015.04.15. napján 10-11 óra között

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázónak vállalnia kell, hogy a felülépítmény fennmaradási és továbbépítési engedélyét az illetékes Építésügyi Hatóságtól beszerzi. Az engedélyeztetési eljárásban a pályázó jár el. Az engedélyeztetési eljáráshoz, a hatóság előtti eljáráshoz a kiíró a szükséges meghatalmazást, felhatalmazást megadja, az ahhoz szükséges információkat szolgáltatja. A fennmaradási és továbbépítési engedélyeztetési eljárással kapcsolatos költségeket a pályázónak kell viselnie. A fennmaradási és továbbépítési engedély megszerzésére a pályázat kiírója az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 180 napot biztosít. Az ajánlott vételárnak a bánatpénzen felüli részét a fennmaradási és továbbépítési engedély beszerzésétől számított 30 napon belül átutalással kell a felszámolás alatt álló társaság részére megfizetni. Amennyiben a fennmaradási és továbbépítési engedély beszerzésére nyitva álló időtartam eredménytelenül telik el, a pályázó a fennmaradási és továbbépítési engedélyt nem tudja beszerezni, úgy a pályázat kiírója a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki. A pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó részére a bánatpénz visszajár. A pályázó a megfizetett bánatpénzen felül semmilyen más költségre, díjra nem tarthat igényt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét.A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tervezett létesítmény a 40026/23/9 hrsz-ú telken került elhelyezésre, amelyhez telekegyesítéssel a 40026/34 ingatlant is felhasználták. A létesítendő tornaterem 27x45 m-es méretű, amely már nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas. Az íves fedésű, minimálisan 10 m magas sportcsarnok telepítésénél figyelembe vették a tereplejtést. A szükséges belmagasságot figyelembe véve többszintes kiszolgáló helyiséget terveztek be a tornaterem mellé. A földszinten sportolói öltözők, edzői-testnevelői szobák, raktárak, szertárak, az emeleten lelátó és a közönséget kiszolgáló helyiségek teraszokkal és büfével együtt kerülnek kialakításra. A lelátókat maximum 300 főre tervezték. Az épület északi oldalához csatlakoztatva alakították ki az emeleten a 4 db squash pályát, ennek a földszintjén a kiszolgáló öltözőket. Itt a földszinten került elhelyezésre a szauna és egy 6x3,5 m-es merülő medence.
A beruházás során beépített talajszondákra vonatkozóan tulajdonjogi per van folyamatban.
A felszámoló a nyilvános pályázatban csak a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képező felülépítményt hirdeti meg értékesítésre, a földterületet nem, a földterület nem a felszámolás alatt álló társaság tulajdona, az nem a felszámolási vagyon része.
Az építési engedély az értékesítést követően a vevő részére átírásra kerül.
A felülépítmény vagyont terhelő zálogjog terheli. Mokk azonosító: 111018.

Sportcsarnok:
Alapozás: Vasbeton lemezalap
Függőleges tartószerkezetek: Vasbeton merülő medence
Vízszintes tartószerkezetek: Vasbeton merülő medence
Kiegészítő szerkezetek:
Falak:
- kitöltő: kerámia
- szobaelválasztó: gipszkarton
Lépcsők: Vasbeton
Tetőszerkezet : Vasbeton födém
Irányár: 550.000.000,- Ft

A módosított 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a jelzálogjogosult által meghatározott minimálár: 295.000.000,- Ft.
Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.

2. Be nem épített anyagok, berendezések:

Sor-sz. Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Irányár (Ft)
1. Légtechnikai gépek db 1 1.767.690,-
2. Singleflex Stadium parketta m2 608 3.915.520,-
3. ALC E/E 80-80 Panel 20 mm, 4x1,2 m
alu.mintás AXTCPANE200, Vtsz.7672099
(73 db) m2 350,4 783.495,-
4. Ursa tekercs tekercs 4 11.880,-
Összesen 6.478.585,-

Az irányár az ÁFA-t nem tartalmazza.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.
Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20293/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.12 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.