Eljárás részletei

utánfutó
1 tétel

Pályázat - Olymps Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Egyedi gyártású utánfutó
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 16:24
2015.06.02 - 16:24
Nettó 450 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.13-14-000692
P20246

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2133 Sződliget, Rózsa utca 40..
Cégjegyzékszám:
13-09-164927

Adós adatai

Cégnév:
Olymps Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Cégjegyzékszám:
13-09-114119

Dokumentumok

2015.06.04 - 14:19
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.13-14-000692 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..) felszámoló által a Olymps Door Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 16:24
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.13-14-000692 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 16 óra 24 perckor, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..) felszámoló által a Olymps Door Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 16:24
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.13-14-000692 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 16 óra 24 perckor, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..) felszámoló által a Olymps Door Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20246.
2015.04.30 - 15:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..), mint a(z) Olymps Door Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) Budapest Környéki Törvényszék 6.Fpk.13-14-000692/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20246
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 16 óra 24 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 16 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 22 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni átutalással az Intendáns Kft. erre a célra elkülönített MKB Banknál vezetett 10300002-10612995-49020015 sz. számlájára. A közlemény rovatba: „Olymps-Door Kft. f.a. bánatpénz” megjegyzést kell feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a felszámoló visszafizeti. Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Egyedi gyártású utánfutó

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 450 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyedi gyártású utánfutó

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Egyedi
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Végrehajtási joggal terhelt
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
450 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyontárgyak megtekintését igény szerint biztosítjuk a pályázati felhívás cégközlönyben való megjelenését követő 6. napon 11 órakor. (1238 Budapest, Grassalkovich u. 40.) A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseket az EÉR rendszeren keresztül lehet feltenni

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás, a szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyvének az EÉR felületére történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül, a vevő költségére történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akivel a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők, A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,• az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)),• a fizetés módja: átutalás, a szerződés megkötését követő 15 napon belül,• pályázó kötelezettségvállalása arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, a pályázatban vállalt határidőig a vételárat megfizeti,• egy hónapnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány (vagy aláírás-minta) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,• a pályázat értékelési jegyzőkönyvének az EÉR felületére történő feltöltését követő 30 napon belüli szerződéskötési kötelezettség vállalása,• nyilatkozat a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizeti. A jutalék megfizetése a vagyontárgyakra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésének feltétele.• nyilatkozat a pályázó részéről, hogy nem tartozik kizáró ok alá, nem összeférhetetlen, tulajdonjogot szerezhet. A pályázatok felbontására a pályázati határidő lejáratát követő 8 napon belül kerül sor. A bontást követően a felszámoló 8 napon belül értékeli az ajánlatokat és dönt a pályázat érvényességéről, eredményességéről, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultság sorrendjét. Az értékelésről jegyzőkönyv készül, amely szkennelt változatát a Felszámoló feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók azt megtekinthetik. A Felszámoló a benyújtott – a pályázati feltételeknek megfelelő - pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó pályázatot minősíti előnyösebbnek.A pályázatok elbírálásának eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart az EÉR rendszeren keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megkötendő adás-vételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázaton való részvétel minden költsége - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Az elővásárlásra jogosultak, illetve az opciós jog jogosultjai ezen jogukat a vonatkozó Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámoló a hitelezői igények vételárba történő beszámításának lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékának érvényesítését, amely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti a sikertelen pályázónak, viszont kamatot nem fizet.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázatot írjon ki. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az által képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20246/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.20 - 10:39P20246F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Kérem tájékoztasson arról, hogy az utánfutónak van-e érvényes műszakija. Köszönettel:Pályázó

2015.05.20 - 10:58Értékesítő kommentje

Nincs érvényes műszakija, 2014.06.25-én lejárt. Tisztelettel: Felszámoló

Tételek 1 db (1)

Egyedi gyártású utánfutó
Típus:
Jármű
Gyártmány:
Egyedi
Gyártási idő:
2005
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 450 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Végrehajtási joggal terhelt

Ismertető

Egyedi gyártású utánfutó
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 16:24
2015.06.02 - 16:24
Nettó 450 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.13-14-000692
P20246

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2133 Sződliget, Rózsa utca 40..
Cégjegyzékszám:
13-09-164927

Adós adatai

Cégnév:
Olymps Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Cégjegyzékszám:
13-09-114119

Dokumentumok

2015.06.04 - 14:19
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.13-14-000692 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..) felszámoló által a Olymps Door Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 16:24
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.13-14-000692 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 16 óra 24 perckor, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..) felszámoló által a Olymps Door Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 16:24
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.13-14-000692 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 16 óra 24 perckor, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..) felszámoló által a Olymps Door Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20246.
2015.04.30 - 15:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40..), mint a(z) Olymps Door Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-114119, székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) Budapest Környéki Törvényszék 6.Fpk.13-14-000692/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20246
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 16 óra 24 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 16 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 22 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni átutalással az Intendáns Kft. erre a célra elkülönített MKB Banknál vezetett 10300002-10612995-49020015 sz. számlájára. A közlemény rovatba: „Olymps-Door Kft. f.a. bánatpénz” megjegyzést kell feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a felszámoló visszafizeti. Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Egyedi gyártású utánfutó

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 450 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyedi gyártású utánfutó

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Egyedi
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Végrehajtási joggal terhelt
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
450 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyontárgyak megtekintését igény szerint biztosítjuk a pályázati felhívás cégközlönyben való megjelenését követő 6. napon 11 órakor. (1238 Budapest, Grassalkovich u. 40.) A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseket az EÉR rendszeren keresztül lehet feltenni

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás, a szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyvének az EÉR felületére történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül, a vevő költségére történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akivel a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők, A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,• az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)),• a fizetés módja: átutalás, a szerződés megkötését követő 15 napon belül,• pályázó kötelezettségvállalása arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, a pályázatban vállalt határidőig a vételárat megfizeti,• egy hónapnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány (vagy aláírás-minta) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,• a pályázat értékelési jegyzőkönyvének az EÉR felületére történő feltöltését követő 30 napon belüli szerződéskötési kötelezettség vállalása,• nyilatkozat a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizeti. A jutalék megfizetése a vagyontárgyakra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésének feltétele.• nyilatkozat a pályázó részéről, hogy nem tartozik kizáró ok alá, nem összeférhetetlen, tulajdonjogot szerezhet. A pályázatok felbontására a pályázati határidő lejáratát követő 8 napon belül kerül sor. A bontást követően a felszámoló 8 napon belül értékeli az ajánlatokat és dönt a pályázat érvényességéről, eredményességéről, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultság sorrendjét. Az értékelésről jegyzőkönyv készül, amely szkennelt változatát a Felszámoló feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók azt megtekinthetik. A Felszámoló a benyújtott – a pályázati feltételeknek megfelelő - pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó pályázatot minősíti előnyösebbnek.A pályázatok elbírálásának eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart az EÉR rendszeren keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megkötendő adás-vételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázaton való részvétel minden költsége - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Az elővásárlásra jogosultak, illetve az opciós jog jogosultjai ezen jogukat a vonatkozó Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámoló a hitelezői igények vételárba történő beszámításának lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékának érvényesítését, amely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti a sikertelen pályázónak, viszont kamatot nem fizet.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázatot írjon ki. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az által képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20246/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.20 - 10:39P20246F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Kérem tájékoztasson arról, hogy az utánfutónak van-e érvényes műszakija. Köszönettel:Pályázó

2015.05.20 - 10:58Értékesítő kommentje

Nincs érvényes műszakija, 2014.06.25-én lejárt. Tisztelettel: Felszámoló