Eljárás részletei

Üzemen kívüli téglagyár és bányatelkek Kunszentmárton belterületén
16 tétel

Pályázat - ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Kunszentmárton, belterület 2450/20 , 2450/21, 2449/3, 2414/2, 2450/11, 2526/1, 2527/1, 2525, 2531, 2520, 2515, 2516, 2517, 2450/12, 2450/13 hrsz. ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben, továbbá a 2449/2 hrsz. ingatlan 217/287 tulajdoni hányada A felsorolt hrsz-ú ingatlanok gyakorlatilag egy birtoktestet alkotnak Kunszentmártoni Téglagyár néven. A teljes területe 21 ha 9365 m2 és Kunszentmárton déli részén a Szentesi út és a 45-ös főút találkozásánál helyezkedik el. A terület szabálytalan alakú, részben sík, részben egyenetlen, dombos felületű, aszfaltozott úton megközelíthető. A bányák nagy része jelenleg tóként funkcionál, a kisebb földek érintetlenek. Két ingatlan „kapcsolt” ingatlanként tartozik a birtoktesthez; az egyik a 2414/2 hrsz-ú csapadékvíz elvezetést szolgáló árok a 45-ös út mellett, a másik a 2449/2 hrsz-ú –egy magánszeméllyel közös tulajdonú- kisebb gyalogút 217/287 tulajdoni hányada. A felépítményes ingatlanok korábban téglagyárként működtek. Több épület romos, életveszélyes. Ezek jellemzően fémvázas szerkezetek, melyeknek egy részét már korábban elkezdték szétbontani.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 16:00
Nettó 342 400 000 Ft
Nettó — Ft
5. Fpk.16-14-000165
P20209

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..
Cégjegyzékszám:
01-09-719575

Adós adatai

Cégnév:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a."
Székhely:
5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
Cégjegyzékszám:
16-09-005019

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 16 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20209.
2015.05.14 - 13:39
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..), mint a(z) ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) Szolnoki Törvényszék 5. Fpk.16-14-000165/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20209
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 272 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Agreement Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701520-22786902-51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "ALTEK irodaház Mezőtúr ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 16-án 16 óra 00 percig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától –a Cstv. 49/A § (4) bek. szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától- számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kunszentmárton, belterület 2450/20 , 2450/21, 2449/3, 2414/2, 2450/11, 2526/1, 2527/1, 2525, 2531, 2520, 2515, 2516, 2517, 2450/12, 2450/13 hrsz. ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben, továbbá a 2449/2 hrsz. ingatlan 217/287 tulajdoni hányada
A felsorolt hrsz-ú ingatlanok gyakorlatilag egy birtoktestet alkotnak Kunszentmártoni Téglagyár néven. A teljes területe 21 ha 9365 m2 és Kunszentmárton déli részén a Szentesi út és a 45-ös főút találkozásánál helyezkedik el. A terület szabálytalan alakú, részben sík, részben egyenetlen, dombos felületű, aszfaltozott úton megközelíthető. A bányák nagy része jelenleg tóként funkcionál, a kisebb földek érintetlenek. Két ingatlan „kapcsolt” ingatlanként tartozik a birtoktesthez; az egyik a 2414/2 hrsz-ú csapadékvíz elvezetést szolgáló árok a 45-ös út mellett, a másik a 2449/2 hrsz-ú –egy magánszeméllyel közös tulajdonú- kisebb gyalogút 217/287 tulajdoni hányada. A felépítményes ingatlanok korábban téglagyárként működtek. Több épület romos, életveszélyes. Ezek jellemzően fémvázas szerkezetek, melyeknek egy részét már korábban elkezdték szétbontani.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 342 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
80 919 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/20
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/20
Művelési ág:
kivett
Területnagyság:
80 919 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés a 2450/16 hrsz. megosztásából keletkezettIII./3.: Önálló szöveges bejegyzés épület bontásaIII./4.: Vezetékjog 22 KV-os közcélú légvezetékre a vázrajz szerinti tartalommal, 692 m2 területre, Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.III./6.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 390.000.000,- Ft, azaz Háromszázkilencvenmillió Ft legmagasabb összeg erejéig. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke TakarékszövetkezetIII./7.: Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe telekalakítás következtében 7,5127 m2-ről 8,0919 m-re változott, az 5792 m2 a 2450/19 hrsz-ú ingatlan területéből lett idecsatolva.III./8.: Vezetékjog 0,4 KV-os közcélú légvezetékre, 529 m2 területre, a vázrajz szerinti tartalommal, Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
14 685 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/21
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/21
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
ipartelep
Területnagyság:
14 685 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés a 2450/16 hrsz. megosztásából keletkezettIII./8.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 90.000.000,- Ft, azaz Kilencvenmillió Ft legmagasabb összeg erejéig. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke TakarékszövetkezetIII./9.: Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe telekalakítás következtében 1,3058 m2-ről 1,4685 m2-re változott, az 1627 m2 a 2450/19 hrsz-ú ingatlan területéből lett idecsatolva.

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 621 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2449/3
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2449/3
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
ipartelep
Területnagyság:
3 621 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében az ingatlan a 2449 és 2450/22 hrsz-ú ingatlan egybeolvadásából, majd megosztásából keletkezettIII./2.: Jelzálogjog 1.200.000,- Ft azaz Egymillió-kétszázezer Ft és az okirat szerinti járulékai erejéig. Személyes adós még: Kovács Melinda. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: árok

Típus:
árok
Területe:
994 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2414/2
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2414/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
árok
Területnagyság:
994 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
árok

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
55 334 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2525
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2525
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
55 334 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.¨Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft, azaz Százhúszmillió Ft. hitelügyletekből eredő tartós jogviszony alapján. Jogosult: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
8 783 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2531
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2531
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
8 783 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
3 354 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/11
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/11
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
3 354 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./2.: Bejegyző határozat: 31767/2/2010.04.30. Bányatelek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 843 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2526/1
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2526/1
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 843 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés bányatelek bővítése

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 905 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2527/1
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2527/1
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 905 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés bányatelek bővítése

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
2 355 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2515
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2515
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
2 355 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 154 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2516
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2516
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 154 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
33 038 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/12
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/12
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
33 038 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft, azaz Százhúszmillió Ft. hitelügyletekből eredő tartós jogviszony alapján. Jogosult: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 298 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2520
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2520
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 298 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
2 602 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2517
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2517
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
2 602 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
7 263 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/13
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/13
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
7 263 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett gyalogút

Típus:
út
Területe:
287 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
217/287

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2449/2
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2449/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
gyalogút
Területnagyság:
287 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett gyalogút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében az ingatlan a 2449 és 2450/22 hrsz-ú ingatlan egybeolvadásából, majd megosztásából keletkezett

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előzetes egyeztetéssel tekinthetők meg 2015. június 4-én 10-16 óra között. Időpontegyeztetés céljából dr. Takács István hívható munkanapokon, munkaidőben a 06 20 9212 622 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell megfizetni átutalással az ALTEK- Tégla Kft. "f.a." Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 69800119-11031538-00000000 sz. számlájára.Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő a vagyontárgyakat az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázatban felsorolt ingatlanok tulajdoni hányada kizárólag egyben kerül értékesítésre, az ettől eltérő ajánlat érvénytelen.
Tekintettel az ingatlanok korára, korábbi működésének körülményeire és más körülményekre, az ingatlanok környezeti károktól lehetnek terheltek. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakkal kapcsolatos esetleges környezeti terhek, károsodások vonatkozásában a felszámoló szavatosságot nem vállal, ezekre való hivatkozással a pályázati vevő nem kezdeményezheti az adásvételi szerződés módosítását, a szerződéstől nem léphet vissza.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó),- a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését,- a megajánlott vételárat és annak fedezete hitelt érdemlő igazolását,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról,- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén.Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 60 nap.Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti.Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a hirdetmény elején olvasható postacímen. Az elővásárlási szándék bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja.ÁFA fizetési kötelezettség: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20209/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 16 db (1 - 3)

ipartelep
Az ingatlan Kunszentmárton déli részén a Szentesi út és a 45-ös főút találkozásánál helyezkedik el. A terület szabálytalan alakú, részben sík, részben...
Település:
Kunszentmárton
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
80919 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
ipartelep
Az ingatlan Kunszentmárton déli részén a Szentesi út és a 45-ös főút találkozásánál helyezkedik el. A terület szabálytalan alakú, részben sík, részben...
Település:
Kunszentmárton
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
14685 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
ipartelep
Az ingatlan Kunszentmárton déli részén a Szentesi út és a 45-ös főút találkozásánál helyezkedik el. A terület szabálytalan alakú, részben sík, részben...
Település:
Kunszentmárton
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3621 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2
3
4
5
6

Ismertető

Kunszentmárton, belterület 2450/20 , 2450/21, 2449/3, 2414/2, 2450/11, 2526/1, 2527/1, 2525, 2531, 2520, 2515, 2516, 2517, 2450/12, 2450/13 hrsz. ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben, továbbá a 2449/2 hrsz. ingatlan 217/287 tulajdoni hányada A felsorolt hrsz-ú ingatlanok gyakorlatilag egy birtoktestet alkotnak Kunszentmártoni Téglagyár néven. A teljes területe 21 ha 9365 m2 és Kunszentmárton déli részén a Szentesi út és a 45-ös főút találkozásánál helyezkedik el. A terület szabálytalan alakú, részben sík, részben egyenetlen, dombos felületű, aszfaltozott úton megközelíthető. A bányák nagy része jelenleg tóként funkcionál, a kisebb földek érintetlenek. Két ingatlan „kapcsolt” ingatlanként tartozik a birtoktesthez; az egyik a 2414/2 hrsz-ú csapadékvíz elvezetést szolgáló árok a 45-ös út mellett, a másik a 2449/2 hrsz-ú –egy magánszeméllyel közös tulajdonú- kisebb gyalogút 217/287 tulajdoni hányada. A felépítményes ingatlanok korábban téglagyárként működtek. Több épület romos, életveszélyes. Ezek jellemzően fémvázas szerkezetek, melyeknek egy részét már korábban elkezdték szétbontani.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 16:00
Nettó 342 400 000 Ft
Nettó — Ft
5. Fpk.16-14-000165
P20209

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..
Cégjegyzékszám:
01-09-719575

Adós adatai

Cégnév:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a."
Székhely:
5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
Cégjegyzékszám:
16-09-005019

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 16 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20209.
2015.05.14 - 13:39
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..), mint a(z) ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) Szolnoki Törvényszék 5. Fpk.16-14-000165/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20209
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 272 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Agreement Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701520-22786902-51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "ALTEK irodaház Mezőtúr ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 16-án 16 óra 00 percig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától –a Cstv. 49/A § (4) bek. szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától- számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kunszentmárton, belterület 2450/20 , 2450/21, 2449/3, 2414/2, 2450/11, 2526/1, 2527/1, 2525, 2531, 2520, 2515, 2516, 2517, 2450/12, 2450/13 hrsz. ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben, továbbá a 2449/2 hrsz. ingatlan 217/287 tulajdoni hányada
A felsorolt hrsz-ú ingatlanok gyakorlatilag egy birtoktestet alkotnak Kunszentmártoni Téglagyár néven. A teljes területe 21 ha 9365 m2 és Kunszentmárton déli részén a Szentesi út és a 45-ös főút találkozásánál helyezkedik el. A terület szabálytalan alakú, részben sík, részben egyenetlen, dombos felületű, aszfaltozott úton megközelíthető. A bányák nagy része jelenleg tóként funkcionál, a kisebb földek érintetlenek. Két ingatlan „kapcsolt” ingatlanként tartozik a birtoktesthez; az egyik a 2414/2 hrsz-ú csapadékvíz elvezetést szolgáló árok a 45-ös út mellett, a másik a 2449/2 hrsz-ú –egy magánszeméllyel közös tulajdonú- kisebb gyalogút 217/287 tulajdoni hányada. A felépítményes ingatlanok korábban téglagyárként működtek. Több épület romos, életveszélyes. Ezek jellemzően fémvázas szerkezetek, melyeknek egy részét már korábban elkezdték szétbontani.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 342 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
80 919 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/20
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/20
Művelési ág:
kivett
Területnagyság:
80 919 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés a 2450/16 hrsz. megosztásából keletkezettIII./3.: Önálló szöveges bejegyzés épület bontásaIII./4.: Vezetékjog 22 KV-os közcélú légvezetékre a vázrajz szerinti tartalommal, 692 m2 területre, Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.III./6.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 390.000.000,- Ft, azaz Háromszázkilencvenmillió Ft legmagasabb összeg erejéig. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke TakarékszövetkezetIII./7.: Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe telekalakítás következtében 7,5127 m2-ről 8,0919 m-re változott, az 5792 m2 a 2450/19 hrsz-ú ingatlan területéből lett idecsatolva.III./8.: Vezetékjog 0,4 KV-os közcélú légvezetékre, 529 m2 területre, a vázrajz szerinti tartalommal, Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
14 685 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/21
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/21
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
ipartelep
Területnagyság:
14 685 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés a 2450/16 hrsz. megosztásából keletkezettIII./8.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 90.000.000,- Ft, azaz Kilencvenmillió Ft legmagasabb összeg erejéig. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke TakarékszövetkezetIII./9.: Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe telekalakítás következtében 1,3058 m2-ről 1,4685 m2-re változott, az 1627 m2 a 2450/19 hrsz-ú ingatlan területéből lett idecsatolva.

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 621 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2449/3
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2449/3
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
ipartelep
Területnagyság:
3 621 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében az ingatlan a 2449 és 2450/22 hrsz-ú ingatlan egybeolvadásából, majd megosztásából keletkezettIII./2.: Jelzálogjog 1.200.000,- Ft azaz Egymillió-kétszázezer Ft és az okirat szerinti járulékai erejéig. Személyes adós még: Kovács Melinda. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: árok

Típus:
árok
Területe:
994 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2414/2
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2414/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
árok
Területnagyság:
994 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
árok

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
55 334 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2525
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2525
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
55 334 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.¨Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft, azaz Százhúszmillió Ft. hitelügyletekből eredő tartós jogviszony alapján. Jogosult: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
8 783 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2531
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2531
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
8 783 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
3 354 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/11
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/11
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
3 354 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./2.: Bejegyző határozat: 31767/2/2010.04.30. Bányatelek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 843 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2526/1
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2526/1
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 843 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés bányatelek bővítése

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 905 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2527/1
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2527/1
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 905 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés bányatelek bővítése

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
2 355 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2515
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2515
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
2 355 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 154 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2516
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2516
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 154 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
33 038 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/12
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/12
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
33 038 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft, azaz Százhúszmillió Ft. hitelügyletekből eredő tartós jogviszony alapján. Jogosult: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
1 298 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2520
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2520
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
1 298 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
2 602 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2517
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2517
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
2 602 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./4.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányatelek

Típus:
bányatelek
Területe:
7 263 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2450/13
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2450/13
Művelési ág:
bányatelek
Területnagyság:
7 263 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
bányatelek
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I./3.: Bejegyző határozat: 33544/1998.07.15 Bányatelek, Jogosult: ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Ingatlan állapota: átlagos

16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett gyalogút

Típus:
út
Területe:
287 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
217/287

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kunszentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2449/2
Ingatlan postai címe:
Kunszentmárton, hrsz. 2449/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
gyalogút
Területnagyság:
287 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett gyalogút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a." 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./1.: Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében az ingatlan a 2449 és 2450/22 hrsz-ú ingatlan egybeolvadásából, majd megosztásából keletkezett

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előzetes egyeztetéssel tekinthetők meg 2015. június 4-én 10-16 óra között. Időpontegyeztetés céljából dr. Takács István hívható munkanapokon, munkaidőben a 06 20 9212 622 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell megfizetni átutalással az ALTEK- Tégla Kft. "f.a." Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 69800119-11031538-00000000 sz. számlájára.Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő a vagyontárgyakat az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázatban felsorolt ingatlanok tulajdoni hányada kizárólag egyben kerül értékesítésre, az ettől eltérő ajánlat érvénytelen.
Tekintettel az ingatlanok korára, korábbi működésének körülményeire és más körülményekre, az ingatlanok környezeti károktól lehetnek terheltek. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakkal kapcsolatos esetleges környezeti terhek, károsodások vonatkozásában a felszámoló szavatosságot nem vállal, ezekre való hivatkozással a pályázati vevő nem kezdeményezheti az adásvételi szerződés módosítását, a szerződéstől nem léphet vissza.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó),- a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését,- a megajánlott vételárat és annak fedezete hitelt érdemlő igazolását,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról,- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén.Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 60 nap.Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti.Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a hirdetmény elején olvasható postacímen. Az elővásárlási szándék bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja.ÁFA fizetési kötelezettség: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20209/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.