Eljárás részletei

Irodaház Mezőtúr belterületén
1 tétel

Pályázat - ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az ingatlan belterületen, Mezőtúr központjában, természetben a Földvári út 6 sz. alatt található. Az ingatlan sokszög alakú, sík felületű, aszfaltúton megközelíthető, összes elérhető közmű bekötve. Az ingatlan belső udvara teljesen kerített, az épület előtt egy rész a közforgalomnak parkolás és gyalogos forgalom céljára átadva. Az épület négyszintes, 2015 m2 alapterületű.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 16:00
Nettó 126 400 000 Ft
Nettó — Ft
5. Fpk.16-14-000165
P20206

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..
Cégjegyzékszám:
01-09-719575

Adós adatai

Cégnév:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a."
Székhely:
5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
Cégjegyzékszám:
16-09-005019

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:13
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 16 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20206.
2015.05.14 - 13:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..), mint a(z) ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) Szolnoki Törvényszék 5. Fpk.16-14-000165/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20206
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 792 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Agreement Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701520-22786902-51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "ALTEK irodaház Mezőtúr ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 16-án 16 óra 00 percig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától –a Cstv. 49/A § (4) bek. szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától- számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhírdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan belterületen, Mezőtúr központjában, természetben a Földvári út 6 sz. alatt található. Az ingatlan sokszög alakú, sík felületű, aszfaltúton megközelíthető, összes elérhető közmű bekötve. Az ingatlan belső udvara teljesen kerített, az épület előtt egy rész a közforgalomnak parkolás és gyalogos forgalom céljára átadva. Az épület négyszintes, 2015 m2 alapterületű.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 126 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház

Típus:
iroda
Területe:
2 678 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mezőtúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3884/2
Ingatlan postai címe:
5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
irodaház
Területnagyság:
2 678 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett irodaház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft. 5400 Mezőtúr. Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./20.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió Ft legmagasabb összeg erejéig szerződéses jogviszony biztosítására. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke TakarékszövetkezetIII./21.: Jelzálogjog 6.432.490,- Ft, azaz Hatmillió-négyszázharminckétezer-négyszázkilencven Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előzetes egyeztetéssel tekinthetők meg 2015. június 4-én 10-16 óra között. Időpontegyeztetés céljából dr. Takács István hívható munkanapokon, munkaidőben a 06 20 9212 622 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell megfizetni átutalással az ALTEK- Tégla Kft. "f.a." Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 69800119-11031538-00000000 sz. számlájára.Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő a vagyontárgyakat az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tekintettel az ingatlan korára, korábbi működésének körülményeire és más körülményekre, az ingatlan környezeti károktól lehet terhelt. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakkal kapcsolatos esetleges környezeti terhek, károsodások vonatkozásában a felszámoló szavatosságot nem vállal, ezekre való hivatkozással a pályázati vevő nem kezdeményezheti az adásvételi szerződés módosítását, a szerződéstől nem léphet vissza.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó),- a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését,- a megajánlott vételárat és annak fedezete hitelt érdemlő igazolását,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról,- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén.Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 60 nap.Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti.Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a hirdetmény elején olvasható postacímen. Az elővásárlási szándék bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja.ÁFA fizetési kötelezettség: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20206/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett irodaház
Az ingatlan belterületen, Mezőtúr központjában, természetben a Földvári út 6 sz. alatt található. Az ingatlan sokszög alakú, sík felületű, aszfaltúton...
Település:
Mezőtúr
Típus:
Iroda
Terület:
2678 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az ingatlan belterületen, Mezőtúr központjában, természetben a Földvári út 6 sz. alatt található. Az ingatlan sokszög alakú, sík felületű, aszfaltúton megközelíthető, összes elérhető közmű bekötve. Az ingatlan belső udvara teljesen kerített, az épület előtt egy rész a közforgalomnak parkolás és gyalogos forgalom céljára átadva. Az épület négyszintes, 2015 m2 alapterületű.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 16:00
Nettó 126 400 000 Ft
Nettó — Ft
5. Fpk.16-14-000165
P20206

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..
Cégjegyzékszám:
01-09-719575

Adós adatai

Cégnév:
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft. "f.a."
Székhely:
5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
Cégjegyzékszám:
16-09-005019

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:13
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 16 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20206.
2015.05.14 - 13:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..), mint a(z) ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) Szolnoki Törvényszék 5. Fpk.16-14-000165/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20206
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 792 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Agreement Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701520-22786902-51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "ALTEK irodaház Mezőtúr ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 16-án 16 óra 00 percig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától –a Cstv. 49/A § (4) bek. szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától- számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhírdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan belterületen, Mezőtúr központjában, természetben a Földvári út 6 sz. alatt található. Az ingatlan sokszög alakú, sík felületű, aszfaltúton megközelíthető, összes elérhető közmű bekötve. Az ingatlan belső udvara teljesen kerített, az épület előtt egy rész a közforgalomnak parkolás és gyalogos forgalom céljára átadva. Az épület négyszintes, 2015 m2 alapterületű.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 126 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház

Típus:
iroda
Területe:
2 678 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mezőtúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3884/2
Ingatlan postai címe:
5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
irodaház
Területnagyság:
2 678 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett irodaház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft. 5400 Mezőtúr. Földvári út 6.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III./20.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió Ft legmagasabb összeg erejéig szerződéses jogviszony biztosítására. Jogosult: Kunszentmárton és Vidéke TakarékszövetkezetIII./21.: Jelzálogjog 6.432.490,- Ft, azaz Hatmillió-négyszázharminckétezer-négyszázkilencven Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előzetes egyeztetéssel tekinthetők meg 2015. június 4-én 10-16 óra között. Időpontegyeztetés céljából dr. Takács István hívható munkanapokon, munkaidőben a 06 20 9212 622 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell megfizetni átutalással az ALTEK- Tégla Kft. "f.a." Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 69800119-11031538-00000000 sz. számlájára.Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő a vagyontárgyakat az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tekintettel az ingatlan korára, korábbi működésének körülményeire és más körülményekre, az ingatlan környezeti károktól lehet terhelt. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakkal kapcsolatos esetleges környezeti terhek, károsodások vonatkozásában a felszámoló szavatosságot nem vállal, ezekre való hivatkozással a pályázati vevő nem kezdeményezheti az adásvételi szerződés módosítását, a szerződéstől nem léphet vissza.A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó),- a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését,- a megajánlott vételárat és annak fedezete hitelt érdemlő igazolását,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról,- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén.Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 60 nap.Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti.Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a hirdetmény elején olvasható postacímen. Az elővásárlási szándék bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja.ÁFA fizetési kötelezettség: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20206/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.