Eljárás részletei

Keszthelyi 4878 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
1 tétel

Pályázat - BASIC-FOOD Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig ajánlat nem érkezett, így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Keszthelyi 4878 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 12:00
2015.05.09 - 12:00
Nettó 7 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-13-020574
P20149

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
BASIC-FOOD Kft. "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Kossuth utca 35..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Dokumentumok

2015.09.21 - 10:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-13-020574 ügyszámú nyilvános pályázat, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a BASIC-FOOD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig ajánlat nem érkezett, így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-13-020574 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a BASIC-FOOD Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-13-020574 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a BASIC-FOOD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20149.
2015.04.08 - 14:53
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) BASIC-FOOD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-13-020574 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. november 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20149
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 350 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a Basic-Food Kft-nek a Mecsek Takarékszövetkezetnél vezetett
50300192-55301198 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.

A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás ered¬ményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Keszthelyi 4878 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: felvett, kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
2 352 m²
Állapota:
felvett, kivett beépítetlen terület
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
7 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Keszthely
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
4878
Ingatlan postai címe:
8360 Keszthely, hrsz. 4878
Területnagyság:
2 352 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
felvett, kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BASIC-FOOD Kft. „Fa” 8360, Keszthely, Kossuth u. 35

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog 753 m2-re. Jogosult: név: E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. törzsszám: 10732614cím: 7626, Pécs, Búza tér 8/A.bejegyző határozat, érkezési idő: 2010.02.18.eredeti határozat: 39024/2008.07.Keretbiztosítéki jelzálogjog 200.000.000,- Ft, azaz kétszázmillió Ft erejéig.(tartós pénzintézeti kapcsolat biztosítására) További kötelezett a „Friss és Ropogós” Sütőipari Kft. 2060, Bicske, Tatai u. 8. az Észak-Dunántúli Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 1121, Budapest, Kútvölgyi út 24/A., a Kanizsa Innov „99” Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 8360, Keszthely, Bem J. u. 13. sz. alatti szervezet továbbá Bogár Miklós 1119, Budapest, Etele út 73., Banczik Balázs 8360, Keszthely, Vaszary K. u. 80., Méry Zoltán 8315, Gyenesdiás, Hunyadi J. u. 19., valamint Németh András 8315, Gyenesdiás, Hunyadi J. u. 19. szám alatti lakosok. utalás: II/5. Jogosult:név.: CIB Bank Zrt. törzsszám: 10136915cím: 1027, Budapest, Medve u. 4-14.

Ingatlan állapota: felvett, kivett beépítetlen terület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rögzíti a felek megállapodása szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésé¬től számított 15 napon belül megköti, és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül egyösszegben átutalja.A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a nyertes ajánlati összeg 1 %-ának megfelelő ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.
Az értékesítő a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázatot tekinti nyertes pályázónak.

A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb l0 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártár¬gyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.
A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20149/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.13 - 22:01P20149F1 kommentje

Az ingatlan pontos címe érdekel ami alapján be tudnám azonosítani. A HRSZ nem elegendő és az sem derül ki a pályazatból, hogy pontosan mi a műszaki tartalma.

2015.04.14 - 13:09Értékesítő kommentje

Az ingatlan a 71-es főút D-i oldalán mintegy 60 méterre párhuzamosan helyezkedik el. A Lippay Gáspár utca és Tesco közötti területen. Közelebbi cím nincs.

Tételek 1 db (1)

felvett, kivett beépítetlen terület
Keszthelyi 4878 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
Település:
Keszthely
Típus:
Telek
Terület:
2352 m2
Állapot:
Egyéb
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Keszthelyi 4878 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 12:00
2015.05.09 - 12:00
Nettó 7 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-13-020574
P20149

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
BASIC-FOOD Kft. "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Kossuth utca 35..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Dokumentumok

2015.09.21 - 10:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-13-020574 ügyszámú nyilvános pályázat, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a BASIC-FOOD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig ajánlat nem érkezett, így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-13-020574 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a BASIC-FOOD Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-13-020574 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a BASIC-FOOD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20149.
2015.04.08 - 14:53
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) BASIC-FOOD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 35..) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-13-020574 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. november 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20149
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 350 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a Basic-Food Kft-nek a Mecsek Takarékszövetkezetnél vezetett
50300192-55301198 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.

A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás ered¬ményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Keszthelyi 4878 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: felvett, kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
2 352 m²
Állapota:
felvett, kivett beépítetlen terület
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
7 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Keszthely
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
4878
Ingatlan postai címe:
8360 Keszthely, hrsz. 4878
Területnagyság:
2 352 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
felvett, kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BASIC-FOOD Kft. „Fa” 8360, Keszthely, Kossuth u. 35

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog 753 m2-re. Jogosult: név: E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. törzsszám: 10732614cím: 7626, Pécs, Búza tér 8/A.bejegyző határozat, érkezési idő: 2010.02.18.eredeti határozat: 39024/2008.07.Keretbiztosítéki jelzálogjog 200.000.000,- Ft, azaz kétszázmillió Ft erejéig.(tartós pénzintézeti kapcsolat biztosítására) További kötelezett a „Friss és Ropogós” Sütőipari Kft. 2060, Bicske, Tatai u. 8. az Észak-Dunántúli Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 1121, Budapest, Kútvölgyi út 24/A., a Kanizsa Innov „99” Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 8360, Keszthely, Bem J. u. 13. sz. alatti szervezet továbbá Bogár Miklós 1119, Budapest, Etele út 73., Banczik Balázs 8360, Keszthely, Vaszary K. u. 80., Méry Zoltán 8315, Gyenesdiás, Hunyadi J. u. 19., valamint Németh András 8315, Gyenesdiás, Hunyadi J. u. 19. szám alatti lakosok. utalás: II/5. Jogosult:név.: CIB Bank Zrt. törzsszám: 10136915cím: 1027, Budapest, Medve u. 4-14.

Ingatlan állapota: felvett, kivett beépítetlen terület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rögzíti a felek megállapodása szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésé¬től számított 15 napon belül megköti, és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül egyösszegben átutalja.A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a nyertes ajánlati összeg 1 %-ának megfelelő ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.
Az értékesítő a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázatot tekinti nyertes pályázónak.

A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb l0 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártár¬gyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.
A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20149/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.13 - 22:01P20149F1 kommentje

Az ingatlan pontos címe érdekel ami alapján be tudnám azonosítani. A HRSZ nem elegendő és az sem derül ki a pályazatból, hogy pontosan mi a műszaki tartalma.

2015.04.14 - 13:09Értékesítő kommentje

Az ingatlan a 71-es főút D-i oldalán mintegy 60 méterre párhuzamosan helyezkedik el. A Lippay Gáspár utca és Tesco közötti területen. Közelebbi cím nincs.