Eljárás részletei

Hegyhátszentjakabi 369 hrsz. alatt felvett Hegyhátszentjakab, Kossuth u.28. sz. alatti ingatlan.
1 tétel

Pályázat - "FIKSZ” Varró és Építőipari Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig ajánlat nem érkezett, így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Hegyhátszentjakabi 369 hrsz. alatt felvett Hegyhátszentjakab, Kossuth u.28. sz. alatti ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 12:00
2015.05.09 - 12:00
Nettó 10 500 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.18-12-000478
P20139

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
"FIKSZ” Varró és Építőipari Kft. "f.a."
Székhely:
9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Dokumentumok

2015.09.21 - 10:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.18-12-000478 ügyszámú nyilvános pályázat, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a FIKSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig ajánlat nem érkezett, így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.18-12-000478 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a FIKSZ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.18-12-000478 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a FIKSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20139.
2015.04.08 - 14:54
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) FIKSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) Szombathelyi Törvényszék 3.Fpk.18-12-000478. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. január 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20139
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 515 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a Fiksz Kft-nek a Sberbanknál vezetett 14100134-40600949-75000004 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.

A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás ered¬ményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hegyhátszentjakabi 369 hrsz. alatt felvett Hegyhátszentjakab, Kossuth u.28. sz. alatti ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ház
Területe:
5 080 m²
Állapota:
irodaház
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hegyhátszentjakab
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
369
Ingatlan postai címe:
9934 Hegyhátszentjakab, hrsz. 369
Területnagyság:
5 080 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"FIKSZ” Varró és Építőipari Kft.”Fa” 9934, Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 41/A

Ingatlan állapota: irodaház

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanokat megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rögzíti a felek megállapodása szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésé¬től számított 15 napon belül megköti, és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül egyösszegben átutalja.A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a nyertes ajánlati összeg 1 %-ának megfelelő ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.
Az értékesítő a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázatot tekinti nyertes pályázónak.

A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb l0 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártár¬gyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.
A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20139/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett üzem
Hegyhátszentjakabi 369 hrsz. alatt felvett Hegyhátszentjakab, Kossuth u.28. sz. alatti ingatlan.
Település:
Hegyhátszentjakab
Típus:
Családi ház
Terület:
5080 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Hegyhátszentjakabi 369 hrsz. alatt felvett Hegyhátszentjakab, Kossuth u.28. sz. alatti ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.24 - 12:00
2015.05.09 - 12:00
Nettó 10 500 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.18-12-000478
P20139

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
"FIKSZ” Varró és Építőipari Kft. "f.a."
Székhely:
9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Dokumentumok

2015.09.21 - 10:20
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.18-12-000478 ügyszámú nyilvános pályázat, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a FIKSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig ajánlat nem érkezett, így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.18-12-000478 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a FIKSZ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.24 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.18-12-000478 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a FIKSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20139.
2015.04.08 - 14:54
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) FIKSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 41. A. ép.) Szombathelyi Törvényszék 3.Fpk.18-12-000478. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. január 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20139
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 24. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 515 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a Fiksz Kft-nek a Sberbanknál vezetett 14100134-40600949-75000004 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.

A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás ered¬ményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hegyhátszentjakabi 369 hrsz. alatt felvett Hegyhátszentjakab, Kossuth u.28. sz. alatti ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ház
Területe:
5 080 m²
Állapota:
irodaház
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hegyhátszentjakab
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
369
Ingatlan postai címe:
9934 Hegyhátszentjakab, hrsz. 369
Területnagyság:
5 080 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"FIKSZ” Varró és Építőipari Kft.”Fa” 9934, Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 41/A

Ingatlan állapota: irodaház

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanokat megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rögzíti a felek megállapodása szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésé¬től számított 15 napon belül megköti, és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül egyösszegben átutalja.A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a nyertes ajánlati összeg 1 %-ának megfelelő ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.
Az értékesítő a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázatot tekinti nyertes pályázónak.

A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb l0 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártár¬gyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.
A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20139/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.