Eljárás részletei

Kisköre külterület 0706/1 hrsz szám alatt található kivett lakóház, udvar megnevezésű 1457 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan
1 tétel

Pályázat - MED-TOUR Vendéglátó és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Külterületi vendéglő Kiskörén
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 09:00
2015.06.02 - 09:00
Nettó 2 200 000 Ft
Nettó — Ft
5. Fpk. 10-13-000399
P20125

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
MED-TOUR Vendéglátó és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..
Cégjegyzékszám:
1009024788

Dokumentumok

2015.06.03 - 09:41
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5. Fpk. 10-13-000399 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a MED-TOUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk. 10-13-000399 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a MED-TOUR Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk. 10-13-000399 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a MED-TOUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20125.
2015.04.30 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) MED-TOUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) Egri Törvényszék 5. Fpk. 10-13-000399. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20125
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 110 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni MED-TOUR Kft. fa megjelöléssel

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Külterületi vendéglő Kiskörén

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar

Típus:
Vendéglő
Területe:
1 457 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kisköre
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0706/1
Ingatlan postai címe:
3384 Kisköre, külterület kültelek
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 457 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
MED-TOUR Kft. "fa"

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére 3384 Kisköre, külterület 0706/1. szám alatt van lehetőség 2015. május 14.-én 10-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, apénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál apályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. Apályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletespályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 napajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizártszemély vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 naponbelül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 naponbelül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére,ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételárvonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Azártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az onlineártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámolóeredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározottfeltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nemérő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
A megvásárlásra felkínált ingatlanvagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20125/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Kivett lakóház, udvar
Elhanyagolt, kifosztott állapotban
Település:
Kisköre
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Vendéglő
Terület:
1457 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Külterületi vendéglő Kiskörén
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 09:00
2015.06.02 - 09:00
Nettó 2 200 000 Ft
Nettó — Ft
5. Fpk. 10-13-000399
P20125

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
MED-TOUR Vendéglátó és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..
Cégjegyzékszám:
1009024788

Dokumentumok

2015.06.03 - 09:41
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5. Fpk. 10-13-000399 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a MED-TOUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk. 10-13-000399 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a MED-TOUR Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk. 10-13-000399 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a MED-TOUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20125.
2015.04.30 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) MED-TOUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1009024788, székhely: 3384 Kisköre, külterület kültelek 0706/1..) Egri Törvényszék 5. Fpk. 10-13-000399. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20125
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 110 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni MED-TOUR Kft. fa megjelöléssel

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Külterületi vendéglő Kiskörén

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar

Típus:
Vendéglő
Területe:
1 457 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kisköre
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0706/1
Ingatlan postai címe:
3384 Kisköre, külterület kültelek
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 457 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
MED-TOUR Kft. "fa"

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére 3384 Kisköre, külterület 0706/1. szám alatt van lehetőség 2015. május 14.-én 10-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, apénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál apályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. Apályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletespályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 napajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizártszemély vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 naponbelül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 naponbelül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére,ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételárvonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Azártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az onlineártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámolóeredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározottfeltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nemérő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
A megvásárlásra felkínált ingatlanvagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20125/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.