Eljárás részletei

Motoros bolt megmaradt áru- és alkatrészkészlete eladó
0 tétel

Pályázat - V-MOTOROK Járműértékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Korábban motor szereléssel és értékesítéssel foglalkozó motoros bolt tulajdonát képező megmaradt nagy mennyiségű árukészlet (használt motorok, alkatrészek, olajszűrők, gyertyák, tömítések, motoros ruhák, kiegészítők, dugattyúk, fékbetétek, akkumulátorok, gumik, bowdenek stb, részletesen a mellékletben, csatolmányban) egy tételben eladó.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 11:45
2015.05.29 - 11:45
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó — Ft
1
P20109

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév:
V-MOTOROK Járműértékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.
Cégjegyzékszám:
14 09 305440

Dokumentumok

2015.05.29 - 12:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a V-MOTOROK „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.29 - 11:45
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 11 óra 45 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a V-MOTOROK „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 11:45
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 11 óra 45 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a V-MOTOROK „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20109.
2015.05.14 - 08:41
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) V-MOTOROK „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) Kaposvári Törvényszék 1/I Fpk.14-13-000107/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20109
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 11 óra 45 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 11 óra 45 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése, illetve átutalása adós Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15410364 számú bankszámlaszámlájára. Jogosult neve: V-MOTOROK Járműértékesítő és Szolgáltató Kft fa Közlemény rovat: V-MOTOROK Járműértékesítő és Szolgáltató Kft fa bánatpénz


Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló személyesen nem vesz át ajánlati biztosítékot.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Korábban motor szereléssel és értékesítéssel foglalkozó motoros bolt tulajdonát képező megmaradt nagy mennyiségű árukészlet (használt motorok, alkatrészek, olajszűrők, gyertyák, tömítések, motoros ruhák, kiegészítők, dugattyúk, fékbetétek, akkumulátorok, gumik, bowdenek stb, részletesen a mellékletben, csatolmányban) egy tételben eladó.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak megtekinthetők 2015. május 23. napján 10 órakor a felszámoló 7623 Pécs, Megyeri út 66. szám alatti telephelyén.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételárat készpénzben történő befizetéssel vagy adós Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15410364 számú bankszámlaszámlájára történő utalással köteles teljesíteni, legkésőbb 2015.08.07-ig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015.08.02.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az árukészlet birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a teljes vételár kifizetését követő 10 napon belül.
Ha nyertes pályázó a fenti határidőt túllépi, a felszámoló az árukészlet őrzéséért napi 5.000,- Ft összegű költségtérítést számol fel, amit a nyertes pályázó köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Részvételi feltételek: A készlet egyben kerül értékesítésre, az egyes vagyonelemek vételére nem lehet külön-külön pályázatot benyújtani. A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus úton az eer.gov.hu oldalon történik. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A pályázatnak tartalmazni kell: az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. A pályázat bontása a beérkezést követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követően 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat elektronikusan, az értékesítő rendszeren keresztül értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20109/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Korábban motor szereléssel és értékesítéssel foglalkozó motoros bolt tulajdonát képező megmaradt nagy mennyiségű árukészlet (használt motorok, alkatrészek, olajszűrők, gyertyák, tömítések, motoros ruhák, kiegészítők, dugattyúk, fékbetétek, akkumulátorok, gumik, bowdenek stb, részletesen a mellékletben, csatolmányban) egy tételben eladó.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 11:45
2015.05.29 - 11:45
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó — Ft
1
P20109

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév:
V-MOTOROK Járműértékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.
Cégjegyzékszám:
14 09 305440

Dokumentumok

2015.05.29 - 12:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a V-MOTOROK „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.29 - 11:45
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 11 óra 45 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a V-MOTOROK „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 11:45
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 11 óra 45 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a V-MOTOROK „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20109.
2015.05.14 - 08:41
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) V-MOTOROK „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 305440, székhely: 8630 Balatonboglár, Rezeda utca 6.) Kaposvári Törvényszék 1/I Fpk.14-13-000107/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20109
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 11 óra 45 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 29. 11 óra 45 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése, illetve átutalása adós Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15410364 számú bankszámlaszámlájára. Jogosult neve: V-MOTOROK Járműértékesítő és Szolgáltató Kft fa Közlemény rovat: V-MOTOROK Járműértékesítő és Szolgáltató Kft fa bánatpénz


Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló személyesen nem vesz át ajánlati biztosítékot.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Korábban motor szereléssel és értékesítéssel foglalkozó motoros bolt tulajdonát képező megmaradt nagy mennyiségű árukészlet (használt motorok, alkatrészek, olajszűrők, gyertyák, tömítések, motoros ruhák, kiegészítők, dugattyúk, fékbetétek, akkumulátorok, gumik, bowdenek stb, részletesen a mellékletben, csatolmányban) egy tételben eladó.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak megtekinthetők 2015. május 23. napján 10 órakor a felszámoló 7623 Pécs, Megyeri út 66. szám alatti telephelyén.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételárat készpénzben történő befizetéssel vagy adós Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15410364 számú bankszámlaszámlájára történő utalással köteles teljesíteni, legkésőbb 2015.08.07-ig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015.08.02.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az árukészlet birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a teljes vételár kifizetését követő 10 napon belül.
Ha nyertes pályázó a fenti határidőt túllépi, a felszámoló az árukészlet őrzéséért napi 5.000,- Ft összegű költségtérítést számol fel, amit a nyertes pályázó köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Részvételi feltételek: A készlet egyben kerül értékesítésre, az egyes vagyonelemek vételére nem lehet külön-külön pályázatot benyújtani. A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus úton az eer.gov.hu oldalon történik. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A pályázatnak tartalmazni kell: az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. A pályázat bontása a beérkezést követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követően 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat elektronikusan, az értékesítő rendszeren keresztül értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20109/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.