Eljárás részletei

Citroen Jumper típusú gépjármű
0 tétel

Pályázat - ALKAT-RÉSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Cstv. 49§ (1), Cstv. 52. § (2) bek. alapján
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Citroen Jumper 2.8 típusú 2004 évjáratú, üzemképtelen gépjármű, műszaki érvényessége lejárt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.25 - 12:00
2015.05.10 - 12:00
Nettó 350 000 Ft
Nettó — Ft
21.Fpk.03-13-000063
P20009

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..
Cégjegyzékszám:
14-09-306648

Adós adatai

Cégnév:
ALKAT-RÉSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.
Cégjegyzékszám:
03 09 000407

Dokumentumok

2015.05.12 - 09:23
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Fpk.03-13-000063 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..) felszámoló által a ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Cstv. 49§ (1), Cstv. 52. § (2) bek. alapján

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 21.Fpk.03-13-000063 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 10. 12 óra 00 perckor, a Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..) felszámoló által a ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 21.Fpk.03-13-000063 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 12 óra 00 perckor, a Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..) felszámoló által a ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20009.
2015.04.10 - 11:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..), mint a(z) ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) Kecskemét Törvényszék 21.Fpk.03-13-000063/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20009
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése a CERES Kft. 12072514-00103887-00200007 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Citroen Jumper 2.8 típusú 2004 évjáratú, üzemképtelen gépjármű, műszaki érvényessége lejárt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 350 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. április 27. 9-10 óra között, Kisszálláson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételár megfizetése történhet átutalással, illetve pénztári befizetéssel legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár megfizetését követő 3 napon belül a vagyontárgyat elszállítani. Az elszállítás költsége a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről.A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20009/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.24 - 10:22P20009F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Ismételten kérem szíves tájékoztatását hogy 2015. április 27.-én 9-10 óra között pontosan hol lehet megtekinteni a gépjárművet?

2015.04.24 - 14:34Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A gépjármű nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, jelen állapotában üzemképtelen. A gépjármű megtekintésének helye: Kisszállás, Iskola u. 18.

2015.04.11 - 09:46P20009F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Érdeklődöm, hogy a gépjármű teherautónak, vagy személyautónak van vizsgáztatva, működőképes-e, rendelkezik-e érvényes műszaki vizsgával, hiányos, vagy törött-e? Valamint érdeklődöm, hogy 2015. április 27.-én 9-10 óra között hol lehet megtekinteni a gépjárművet?

Ismertető

Citroen Jumper 2.8 típusú 2004 évjáratú, üzemképtelen gépjármű, műszaki érvényessége lejárt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.25 - 12:00
2015.05.10 - 12:00
Nettó 350 000 Ft
Nettó — Ft
21.Fpk.03-13-000063
P20009

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..
Cégjegyzékszám:
14-09-306648

Adós adatai

Cégnév:
ALKAT-RÉSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.
Cégjegyzékszám:
03 09 000407

Dokumentumok

2015.05.12 - 09:23
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Fpk.03-13-000063 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..) felszámoló által a ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Cstv. 49§ (1), Cstv. 52. § (2) bek. alapján

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 21.Fpk.03-13-000063 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 10. 12 óra 00 perckor, a Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..) felszámoló által a ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 21.Fpk.03-13-000063 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 12 óra 00 perckor, a Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..) felszámoló által a ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20009.
2015.04.10 - 11:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ceres Kft (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5..), mint a(z) ALKAT-RÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 000407, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 2.) Kecskemét Törvényszék 21.Fpk.03-13-000063/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20009
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése a CERES Kft. 12072514-00103887-00200007 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Citroen Jumper 2.8 típusú 2004 évjáratú, üzemképtelen gépjármű, műszaki érvényessége lejárt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 350 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. április 27. 9-10 óra között, Kisszálláson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételár megfizetése történhet átutalással, illetve pénztári befizetéssel legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár megfizetését követő 3 napon belül a vagyontárgyat elszállítani. Az elszállítás költsége a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről.A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20009/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.04.24 - 10:22P20009F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Ismételten kérem szíves tájékoztatását hogy 2015. április 27.-én 9-10 óra között pontosan hol lehet megtekinteni a gépjárművet?

2015.04.24 - 14:34Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A gépjármű nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, jelen állapotában üzemképtelen. A gépjármű megtekintésének helye: Kisszállás, Iskola u. 18.

2015.04.11 - 09:46P20009F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Érdeklődöm, hogy a gépjármű teherautónak, vagy személyautónak van vizsgáztatva, működőképes-e, rendelkezik-e érvényes műszaki vizsgával, hiányos, vagy törött-e? Valamint érdeklődöm, hogy 2015. április 27.-én 9-10 óra között hol lehet megtekinteni a gépjárművet?