Eljárás részletei

Csókakő belterületén elhelyezkedő bankfiók.
2 tétel

Pályázat - Alba Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett megfelelő ajánlat az értékesítés aktív időszakában, ezért alacsonyabb áron az újra hirdetés mellett döntöttem.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Csókakő, 147/2 hrsz.-ú, természetben 8074 Csókakő, Kossuth L. u. 41-43. szám alatt található, 121 m2 területű, kivett takarékszövetkezet megnevezésű, bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlan, valamint az ingatlanban található eszközök.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 12:00
2015.05.30 - 12:00
Nettó 7 861 300 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.01-14-007285
P19998

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
Alba Takarékszövetkezet "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.
Cégjegyzékszám:
07-02-000507

Dokumentumok

2015.06.19 - 10:37
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.01-14-007285 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Alba Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat az értékesítés aktív időszakában, ezért alacsonyabb áron az újra hirdetés mellett döntöttem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.30 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.01-14-007285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Alba Takarékszövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.01-14-007285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Alba Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19998.
2015.05.01 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..), mint a(z) Alba Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-14-007285/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19998
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 393 065 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: az ajánlati biztosíték (bánatpénz) a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (5) – (6) bekezdései alapján került meghatározásra. A bánatpénz megfizetésének módja átutalás az ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000427 számú számlájára, határideje legkésőbb a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie a megadott számlán.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: kérjük az ajánlati biztosíték átutalásakor a közlemény rovatban feltüntetni „(pályázati tétel megnevezése) ajánlati biztosíték” [„Csókakő Kirendeltség ajánlati biztosíték”] megjelölést.
A pályázathoz mellékelni kell az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatát.
A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi.
A pályázók által befizetett ajánlati biztosíték – a nyertes pályázó kivételével – az ajánlattevők részére az ajánlatok elbírálását követő nyolc munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó által megjelölt bankszámlára.
A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csókakő, 147/2 hrsz.-ú, természetben 8074 Csókakő, Kossuth L. u. 41-43. szám alatt található, 121 m2 területű, kivett takarékszövetkezet megnevezésű, bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlan, valamint az ingatlanban található eszközök.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 861 300 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett takarékszövetkezet

Típus:
iroda
Területe:
121 m²
Állapota:
1960-as években épült; korának megfelelő műszaki állapotú, láthatóan csak műszaki állagmegóvással.
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csókakő
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
147/2
Ingatlan postai címe:
8074 Csókakő, Kossuth L. utca 41-43.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
takarékszövetkezet
Területnagyság:
121 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett takarékszövetkezet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33372/1997.06.27Önálló szöveges bejegyzés megosztás folytán a 147. Hrsz-ből keletkezett.

Ingatlan állapota: 1960-as években épült; korának megfelelő műszaki állapotú, láthatóan csak műszaki állagmegóvással.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BANKFIÓK BERENDEZÉS - üzleti berendezés

Típus:
Üzleti berendezés
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek Tellerné Jakab Ildikóval (adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott munkavállalójával) történő, előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg [tel.: 06 20 599 8544].A pályázattal kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetőek el.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000427 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor.
A 17/2014. (II.3.) Korm. r. 27.§ (1) bek. alapján a nyertes licitálóval a felszámoló a szerződést akkor kötheti meg, ha az igazolja a 6.§ (1) bek. b) pontja szerinti jutalék működtető részére történő megfizetését.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség és díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a nyertes pályázó a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó adatait
a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében:
cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, képviselő neve, címe; 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát
b.) magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám;
2. vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését;
3. ajánlott fizetési feltételeket,
4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja
6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról
7. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja.
8. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 8 napon belül birtokba veszi
9. tudomásvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől
10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály, vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatóság eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, azokért felelősséget Eladó (Kiíró) nem vállal.
A Csődtv. 38. § (4) bekezdése szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.

Az ingatlan irányára bruttó irányár. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felszámolás alatt álló Takarékszövetkezet lakóingatlanok értékesítése tekintetében nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlanok áfa mentesen kerülnek értékesítésre. Egyéb tekintetben valamennyi más ingatlan vonatkozásában az értékesítések áfa kötelesek, és az Áfa alany vevő tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142 §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Az ingóságok irányára bruttó irányár. A 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján az Áfa felszámítására és bevallására a Vevő köteles (fordított Áfa).

A 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék nem része a teljes vételárnak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19998/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett takarékszövetkezet
Csókakő, 147/2 hrsz.-ú, természetben 8074 Csókakő, Kossuth L. u. 41-43. szám alatt található, bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlan. Az épü...
Település:
Csókakő
Típus:
Iroda
Terület:
121 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
BANKFIÓK BERENDEZÉS - üzleti berendezés
Típus:
Üzleti berendezés
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Csókakő, 147/2 hrsz.-ú, természetben 8074 Csókakő, Kossuth L. u. 41-43. szám alatt található, 121 m2 területű, kivett takarékszövetkezet megnevezésű, bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlan, valamint az ingatlanban található eszközök.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 12:00
2015.05.30 - 12:00
Nettó 7 861 300 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.01-14-007285
P19998

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
Alba Takarékszövetkezet "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.
Cégjegyzékszám:
07-02-000507

Dokumentumok

2015.06.19 - 10:37
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.01-14-007285 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Alba Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat az értékesítés aktív időszakában, ezért alacsonyabb áron az újra hirdetés mellett döntöttem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.30 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.01-14-007285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 30. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Alba Takarékszövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.01-14-007285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Alba Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19998.
2015.05.01 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..), mint a(z) Alba Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 07-02-000507, székhely: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-14-007285/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19998
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 393 065 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: az ajánlati biztosíték (bánatpénz) a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (5) – (6) bekezdései alapján került meghatározásra. A bánatpénz megfizetésének módja átutalás az ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000427 számú számlájára, határideje legkésőbb a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie a megadott számlán.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: kérjük az ajánlati biztosíték átutalásakor a közlemény rovatban feltüntetni „(pályázati tétel megnevezése) ajánlati biztosíték” [„Csókakő Kirendeltség ajánlati biztosíték”] megjelölést.
A pályázathoz mellékelni kell az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatát.
A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi.
A pályázók által befizetett ajánlati biztosíték – a nyertes pályázó kivételével – az ajánlattevők részére az ajánlatok elbírálását követő nyolc munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó által megjelölt bankszámlára.
A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csókakő, 147/2 hrsz.-ú, természetben 8074 Csókakő, Kossuth L. u. 41-43. szám alatt található, 121 m2 területű, kivett takarékszövetkezet megnevezésű, bankfiók céljára kialakított, speciális ingatlan, valamint az ingatlanban található eszközök.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 861 300 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett takarékszövetkezet

Típus:
iroda
Területe:
121 m²
Állapota:
1960-as években épült; korának megfelelő műszaki állapotú, láthatóan csak műszaki állagmegóvással.
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csókakő
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
147/2
Ingatlan postai címe:
8074 Csókakő, Kossuth L. utca 41-43.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
takarékszövetkezet
Területnagyság:
121 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett takarékszövetkezet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33372/1997.06.27Önálló szöveges bejegyzés megosztás folytán a 147. Hrsz-ből keletkezett.

Ingatlan állapota: 1960-as években épült; korának megfelelő műszaki állapotú, láthatóan csak műszaki állagmegóvással.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BANKFIÓK BERENDEZÉS - üzleti berendezés

Típus:
Üzleti berendezés
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek Tellerné Jakab Ildikóval (adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott munkavállalójával) történő, előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg [tel.: 06 20 599 8544].A pályázattal kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetőek el.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ALBA Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000427 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor.
A 17/2014. (II.3.) Korm. r. 27.§ (1) bek. alapján a nyertes licitálóval a felszámoló a szerződést akkor kötheti meg, ha az igazolja a 6.§ (1) bek. b) pontja szerinti jutalék működtető részére történő megfizetését.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség és díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a nyertes pályázó a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó adatait
a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében:
cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, képviselő neve, címe; 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát
b.) magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám;
2. vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését;
3. ajánlott fizetési feltételeket,
4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja
6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról
7. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja.
8. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 8 napon belül birtokba veszi
9. tudomásvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől
10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály, vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámolónak az ingatlanra vonatkozó környezetszennyezési hatóság eljárásról tudomása nincs. Az ingatlanon található esetleges környezeti terhek felmérésére (beleértve az állapotvizsgálat elvégzését, illetve elvégeztetését) és azok elhárítása a Vevő feladata, azokért felelősséget Eladó (Kiíró) nem vállal.
A Csődtv. 38. § (4) bekezdése szerint az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.

Az ingatlan irányára bruttó irányár. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felszámolás alatt álló Takarékszövetkezet lakóingatlanok értékesítése tekintetében nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlanok áfa mentesen kerülnek értékesítésre. Egyéb tekintetben valamennyi más ingatlan vonatkozásában az értékesítések áfa kötelesek, és az Áfa alany vevő tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142 §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Az ingóságok irányára bruttó irányár. A 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján az Áfa felszámítására és bevallására a Vevő köteles (fordított Áfa).

A 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék nem része a teljes vételárnak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19998/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.