Eljárás részletei

Az ingatlan Pestszentlőrincen a Szarvas Csárda tér közelében, egy új építésű társasházban található. A társasházi építési projekt „Aranyszarvas Társasház és Üzletközpont” néven indult. Az építés becs
0 tétel

Pályázat - PROMO DUNA Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Budapest, belterület XVIII. ker. 155607/7/A/25 hrsz-ú, természetben: 1183 Budapest, Üllői út 454. szám. A lépcsőház IV. emelet 25. alatt található tároló megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.07 - 12:00
2015.06.06 - 12:00
Nettó 700 000 Ft
Nettó — Ft
38.Fpk.01-13-002990
P19964

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1149 Budapest, Angol utca 77..
Cégjegyzékszám:
01-09-878685

Adós adatai

Cégnév:
PROMO DUNA Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.
Cégjegyzékszám:
01-09-885491

Dokumentumok

2015.07.06 - 14:42
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 38.Fpk.01-13-002990 ügyszámú nyilvános pályázat, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a PROMO DUNA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.06 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 38.Fpk.01-13-002990 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 6. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a PROMO DUNA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.07 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 38.Fpk.01-13-002990 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a PROMO DUNA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19964.
2015.04.24 - 09:22
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..), mint a(z) PROMO DUNA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 38.Fpk.01-13-002990/16. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. július 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19964
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 7. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékra (bánatpénz) a 2013. évi V. tv. (új Ptk. ) 6: 185. §-a, 6:212-6:214 §. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkülönített a
TakarékBank ZRt.-nél vezetett 11500092-11085111-00000000 számú
számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „PROMO DUNA Kft "f.a." pályázat ajánlati biztosíték".

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetését igazolni kell. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítási érdekében a pályázati ajánlattételi határidő lejártakor ellenőrzi. (EÉR rendelet 13. § (2) bekezdés).
A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik az ajánlati biztosíték visszautalását.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, belterület XVIII. ker. 155607/7/A/25 hrsz-ú, természetben: 1183 Budapest, Üllői út 454. szám. A lépcsőház IV. emelet 25. alatt található tároló megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 700 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan a helyszínen megtekinthető, az alábbi címen: 1183 Budapest, Üllői út 454. szám.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adásvételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek munkadíja a vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 15.000 Ft + ÁFA. A szerződéskötésre a felszámoló telephelyén (1095 Budapest, Tinódi u.1-3. IV. em. 92.), az általa megjelölt időpontban kerül sor. Az adásvételi szerződés megkötésének végső időpontja a pályázat beérkezésének végső határidejét követő 60 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadására a vételár teljes összegének megfizetését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázaton való részvétel feltételei (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint): A pályázaton belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, gazdasági társaságok vehetnek részt.  A pályázó vállalja, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázó vállalja, hogy az ajánlati biztosítékot megfizeti, és annak megfizetését igazolja. Valamennyi pályázó pályázatának tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiak tekintetében: • az árról, amelyet az ingatlanért megfizet nettó összegben, forintban, • a vételi szándékáról a vagyon tekintetében, • a vételár kifizetésének módjáról és a fizetési ütemezésről, • annak vállalásáról, hogy adásvétel-vételi szerződés esetén a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a teljes vételárat megfizeti, • minimum 60 napos szerződési kötelezettség vállalásáról Magánszemély esetén szükséges közölni az ajánlattevő személyes adatait, név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőségei. Gazdasági társaság esetén a fentieken kívül a cégjegyzésre jogosult részéről eredeti aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat.  Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás. Valamennyi pályázó esetében 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni, melyben igazolja, hogy a tulajdonszerzésben nincs korlátozva. (Cstv. 49/B. § (5) bekezdése illetve Cstv. 49/G. § (3) bekezdése)Az érvényes pályázatok értékelése során az értékelő az alábbi részszempontok súlyozásával választja ki a nyertes pályázatot, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.Részletfizetési lehetőség: nincs.Az 1991. évi XLIX. tv. (csődtörvény) 49/A. § (4) bekezdése szerint, ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között elektronikus ártárgyalást folytat. Az EÉR által létrehozott üzenet útján a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázókat a licitzárást követően értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, és arról, hogy az eddigi legmagasabb érvényes árajánlatuk azon automatikusan részt vesz, továbbá, hogy módjuk van az ártárgyalásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni. Jelen pályázati felhívás a felszámoló részéről nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő pályázat hiányában a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül készíti el, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére kamatmentesen visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kamatmentesen utaljuk vissza. Ha azonban a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó tudomásul veszi, hogy az 1991. évi XLIX. törvény 48. § (2a-b) bekezdése értelmében a felszámoló az értékesítéskor ellenőrzi, hogy a vevő (személy vagy szervezet) nem esik-e az e törvényben meghatározott kizáró okok alá. A fenti személyekről, szervezetekről az azonosításuk érdekében és az őket megillető jogokra vonatkozóan nyilvántartást vezet, annak érdekében, hogy az értékesítésben olyan személy vagy szervezet ne vehessen részt, amelyik bármilyen kizáró ok alá esik. Ezeket a nyilvántartásokat a felszámoló megőrzi és kezeli legalább a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig. A személyazonosság ellenőrzése és a hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezőség megállapítása érdekében a felszámoló megkeresheti a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, az útiokmány nyilvántartást vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet. Az így megszerzett adatokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja.
A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják, a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésben foglaltak alapján.
A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben, valamint 17/2014. (II.3) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19964/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Budapest, belterület XVIII. ker. 155607/7/A/25 hrsz-ú, természetben: 1183 Budapest, Üllői út 454. szám. A lépcsőház IV. emelet 25. alatt található tároló megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.07 - 12:00
2015.06.06 - 12:00
Nettó 700 000 Ft
Nettó — Ft
38.Fpk.01-13-002990
P19964

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1149 Budapest, Angol utca 77..
Cégjegyzékszám:
01-09-878685

Adós adatai

Cégnév:
PROMO DUNA Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.
Cégjegyzékszám:
01-09-885491

Dokumentumok

2015.07.06 - 14:42
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 38.Fpk.01-13-002990 ügyszámú nyilvános pályázat, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a PROMO DUNA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.06 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 38.Fpk.01-13-002990 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 6. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a PROMO DUNA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.07 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 38.Fpk.01-13-002990 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 12 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..) felszámoló által a PROMO DUNA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19964.
2015.04.24 - 09:22
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77.., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77..), mint a(z) PROMO DUNA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-885491, székhely: 1183 Budapest, Üllői út 454.. B. ép. I. em. 5.) FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 38.Fpk.01-13-002990/16. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. július 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19964
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 7. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékra (bánatpénz) a 2013. évi V. tv. (új Ptk. ) 6: 185. §-a, 6:212-6:214 §. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkülönített a
TakarékBank ZRt.-nél vezetett 11500092-11085111-00000000 számú
számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „PROMO DUNA Kft "f.a." pályázat ajánlati biztosíték".

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetését igazolni kell. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítási érdekében a pályázati ajánlattételi határidő lejártakor ellenőrzi. (EÉR rendelet 13. § (2) bekezdés).
A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik az ajánlati biztosíték visszautalását.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, belterület XVIII. ker. 155607/7/A/25 hrsz-ú, természetben: 1183 Budapest, Üllői út 454. szám. A lépcsőház IV. emelet 25. alatt található tároló megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 700 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan a helyszínen megtekinthető, az alábbi címen: 1183 Budapest, Üllői út 454. szám.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adásvételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek munkadíja a vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 15.000 Ft + ÁFA. A szerződéskötésre a felszámoló telephelyén (1095 Budapest, Tinódi u.1-3. IV. em. 92.), az általa megjelölt időpontban kerül sor. Az adásvételi szerződés megkötésének végső időpontja a pályázat beérkezésének végső határidejét követő 60 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadására a vételár teljes összegének megfizetését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázaton való részvétel feltételei (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint): A pályázaton belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, gazdasági társaságok vehetnek részt.  A pályázó vállalja, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázó vállalja, hogy az ajánlati biztosítékot megfizeti, és annak megfizetését igazolja. Valamennyi pályázó pályázatának tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiak tekintetében: • az árról, amelyet az ingatlanért megfizet nettó összegben, forintban, • a vételi szándékáról a vagyon tekintetében, • a vételár kifizetésének módjáról és a fizetési ütemezésről, • annak vállalásáról, hogy adásvétel-vételi szerződés esetén a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a teljes vételárat megfizeti, • minimum 60 napos szerződési kötelezettség vállalásáról Magánszemély esetén szükséges közölni az ajánlattevő személyes adatait, név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőségei. Gazdasági társaság esetén a fentieken kívül a cégjegyzésre jogosult részéről eredeti aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat.  Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás. Valamennyi pályázó esetében 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni, melyben igazolja, hogy a tulajdonszerzésben nincs korlátozva. (Cstv. 49/B. § (5) bekezdése illetve Cstv. 49/G. § (3) bekezdése)Az érvényes pályázatok értékelése során az értékelő az alábbi részszempontok súlyozásával választja ki a nyertes pályázatot, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.Részletfizetési lehetőség: nincs.Az 1991. évi XLIX. tv. (csődtörvény) 49/A. § (4) bekezdése szerint, ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között elektronikus ártárgyalást folytat. Az EÉR által létrehozott üzenet útján a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázókat a licitzárást követően értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, és arról, hogy az eddigi legmagasabb érvényes árajánlatuk azon automatikusan részt vesz, továbbá, hogy módjuk van az ártárgyalásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni. Jelen pályázati felhívás a felszámoló részéről nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő pályázat hiányában a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül készíti el, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére kamatmentesen visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kamatmentesen utaljuk vissza. Ha azonban a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó tudomásul veszi, hogy az 1991. évi XLIX. törvény 48. § (2a-b) bekezdése értelmében a felszámoló az értékesítéskor ellenőrzi, hogy a vevő (személy vagy szervezet) nem esik-e az e törvényben meghatározott kizáró okok alá. A fenti személyekről, szervezetekről az azonosításuk érdekében és az őket megillető jogokra vonatkozóan nyilvántartást vezet, annak érdekében, hogy az értékesítésben olyan személy vagy szervezet ne vehessen részt, amelyik bármilyen kizáró ok alá esik. Ezeket a nyilvántartásokat a felszámoló megőrzi és kezeli legalább a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig. A személyazonosság ellenőrzése és a hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezőség megállapítása érdekében a felszámoló megkeresheti a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, az útiokmány nyilvántartást vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet. Az így megszerzett adatokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja.
A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják, a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésben foglaltak alapján.
A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben, valamint 17/2014. (II.3) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19964/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.