Eljárás részletei

szegedi beépítetlen ingatlan töltésen belül
1 tétel

Pályázat - L-PATENT Fővállalkozó Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő a vagyontárgyat a Cstv. 49/B. § (7) bekezdése alapján becsértéken értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat. Felszámoló a zálogjogosult részre felajánlja a vagyontárgyat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az L-PATENT Fővállalkozó Kft. „fa” kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában Szeged belterület 25553. hrsz. alatt felvett, természetben Szeged belterület, 25553. hrsz. alatt található 1284 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan Szegeden, a Kálvária Ipari Park és a Szeged-Békéscsaba vasútvonal közötti területen található, a városközponttól mintegy 2,9 km-re. Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, délkeleti északnyugati fekvésű. Területén egy könnyűszerkezetes, rossz állapotban lévő faház található. Az ingatlan rendezetlen, kissé elhanyagolt, annak területén gyümölcsfák és bokrok találhatók.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.05 - 12:00
Nettó 6 000 000 Ft
Nettó — Ft
15.Fpk.06-11-000763
P19710

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1122 Budapest, Városmajor utca 74..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
L-PATENT Fővállalkozó Kft. "f.a."
Székhely:
6724 Szeged, Bibó István utca 5..
Cégjegyzékszám:
06-09-004438

Dokumentumok

2015.06.08 - 11:03
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15.Fpk.06-11-000763 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a L-PATENT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat. Felszámoló a zálogjogosult részre felajánlja a vagyontárgyat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
A vagyontárgyat a Cstv. 49/B. § (7) bekezdése alapján irányáron értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
2015.06.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.06-11-000763 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a L-PATENT Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.06-11-000763 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a L-PATENT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19710.
2015.05.08 - 13:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) L-PATENT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) Szegedi Törvényszék 15.Fpk.06-11-000763/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19710
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot átutalással a KVANTÁL Kft. Pátria Takarékszövetkezetnél vezettt 65100118-11354554 számú számlájára „L-PATENT Fővállalkozó Kft. „f.a.” pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel kell megfizetni akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig jóváírásra kerüljön a megjelölt bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes ajánlattevő által megfizetett ajánlati biztosíték összege a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában foglalónak minősül, az a vételárba beszámít. A nyertes ajánlattevőn túli további pályázók részére az ajánlati biztosítékot a Kvantál Kft. felszámoló a pályázatban megjelölt számlára - kamat nélkül – visszautalja a pályázatok elbírálását – a Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás lezárásának napját – követő nyolc munkanapon belül. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha a nyertes pályázó a 60 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az L-PATENT Fővállalkozó Kft. „fa” kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában Szeged belterület 25553. hrsz. alatt felvett, természetben Szeged belterület, 25553. hrsz. alatt található 1284 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan Szegeden, a Kálvária Ipari Park és a Szeged-Békéscsaba vasútvonal közötti területen található, a városközponttól mintegy 2,9 km-re.
Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, délkeleti északnyugati fekvésű. Területén egy könnyűszerkezetes, rossz állapotban lévő faház található. Az ingatlan rendezetlen, kissé elhanyagolt, annak területén gyümölcsfák és bokrok találhatók.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 284 m²
Állapota:
beépítetlen terület
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
8 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szeged
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
25553
Ingatlan postai címe:
6724 Szeged, hrsz. 25553
Művelési ág:
kivett beépítetlen terület
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
.
Alrészlet jele:
.
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
1 284 m²
Kataszteri tiszta jövedelem:
0
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
útszolgalmi jog
Az ingatlan jogi jellege:
jogosultság
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
L-PATENT FŐVÁLLALKOZÓ Kft. "fa"6724 Szeged, Bibó István u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálog, jogosult CIB Bank Zrt.Végrehajtási jog, jogosult CIB Bank Zrt.

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): .

Az ingatlan tartozékai: könnyűszerkezetes faház

Az épületnél jellemző sajátosságok: rossz állapotban lévő

Ingatlan állapota: beépítetlen terület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Pontos cím nincs, érdeklődés +36703836082

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással köteles megfizetni a vagyonelemek ajánlati biztosítékon felüli vételárát.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megkötni, továbbá köteles az EÉR rendelet 6. § (1) bek. b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviseletre jogosult adatait),- magánszemély esetén a személyi igazolvány, adókártya és lakcímkártya fénymásolatát,- társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,- az egyértelműen meghatározott vételi árat és a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidőt,- a pályázat során az eljárásra jogosult személy meghatalmazását,- a pályázathoz csatolni kell a bánatpénz befizetésének igazolását. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy: - tudomásul veszi, hogy az eladó kellékszavatosságot, ill. garanciát nem vállal,- tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot,- minimum 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.Az érvényes pályázatok értékelésére és elbírálására közvetlenül a pályázati határidő napján kerül sor, kivéve, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik. A felszámoló azt a pályázatot részesíti előnyben, amely a legmagasabb vételárat tartalmazza. Amennyiben több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, úgy a felszámoló az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az érintett pályázókat az ártárgyalásról, annak helyszínéről és feltételeiről a felszámoló e-mailben értesíti. A Kvantál Kft. felszámoló azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonszerzéssel kapcsolatos minden költség a pályázót terheli - ide értve a fizetendő adókat és illetékeket, az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díjat -, valamint a szerződés előkészítésének és ellenjegyzésének és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásának díját.

A Cstv. 49/C §-ának (3) bekezdése szerint valamennyi elővásárlásra jogosult (ideértve a szerződésen és a jogszabályon alapuló elővásárlási jog jogosultjait is) a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja elővásárlási jogát.

Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19710/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett beépítetlen terület
Az L-PATENT Fővállalkozó Kft. „fa” kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában Szeged belterület 25553. hrsz...
Település:
Szeged
Típus:
Telek
Terület:
1284 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Hiányosan közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az L-PATENT Fővállalkozó Kft. „fa” kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában Szeged belterület 25553. hrsz. alatt felvett, természetben Szeged belterület, 25553. hrsz. alatt található 1284 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan Szegeden, a Kálvária Ipari Park és a Szeged-Békéscsaba vasútvonal közötti területen található, a városközponttól mintegy 2,9 km-re. Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, délkeleti északnyugati fekvésű. Területén egy könnyűszerkezetes, rossz állapotban lévő faház található. Az ingatlan rendezetlen, kissé elhanyagolt, annak területén gyümölcsfák és bokrok találhatók.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.05 - 12:00
Nettó 6 000 000 Ft
Nettó — Ft
15.Fpk.06-11-000763
P19710

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1122 Budapest, Városmajor utca 74..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
L-PATENT Fővállalkozó Kft. "f.a."
Székhely:
6724 Szeged, Bibó István utca 5..
Cégjegyzékszám:
06-09-004438

Dokumentumok

2015.06.08 - 11:03
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15.Fpk.06-11-000763 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a L-PATENT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat. Felszámoló a zálogjogosult részre felajánlja a vagyontárgyat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
A vagyontárgyat a Cstv. 49/B. § (7) bekezdése alapján irányáron értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
2015.06.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.06-11-000763 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a L-PATENT Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.06-11-000763 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a L-PATENT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19710.
2015.05.08 - 13:46
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) L-PATENT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-004438, székhely: 6724 Szeged, Bibó István utca 5..) Szegedi Törvényszék 15.Fpk.06-11-000763/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19710
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot átutalással a KVANTÁL Kft. Pátria Takarékszövetkezetnél vezettt 65100118-11354554 számú számlájára „L-PATENT Fővállalkozó Kft. „f.a.” pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel kell megfizetni akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig jóváírásra kerüljön a megjelölt bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes ajánlattevő által megfizetett ajánlati biztosíték összege a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában foglalónak minősül, az a vételárba beszámít. A nyertes ajánlattevőn túli további pályázók részére az ajánlati biztosítékot a Kvantál Kft. felszámoló a pályázatban megjelölt számlára - kamat nélkül – visszautalja a pályázatok elbírálását – a Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás lezárásának napját – követő nyolc munkanapon belül. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha a nyertes pályázó a 60 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az L-PATENT Fővállalkozó Kft. „fa” kizárólagos tulajdonát képezi a Szegedi Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában Szeged belterület 25553. hrsz. alatt felvett, természetben Szeged belterület, 25553. hrsz. alatt található 1284 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan Szegeden, a Kálvária Ipari Park és a Szeged-Békéscsaba vasútvonal közötti területen található, a városközponttól mintegy 2,9 km-re.
Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, délkeleti északnyugati fekvésű. Területén egy könnyűszerkezetes, rossz állapotban lévő faház található. Az ingatlan rendezetlen, kissé elhanyagolt, annak területén gyümölcsfák és bokrok találhatók.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 284 m²
Állapota:
beépítetlen terület
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
8 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szeged
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
25553
Ingatlan postai címe:
6724 Szeged, hrsz. 25553
Művelési ág:
kivett beépítetlen terület
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
.
Alrészlet jele:
.
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
1 284 m²
Kataszteri tiszta jövedelem:
0
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
útszolgalmi jog
Az ingatlan jogi jellege:
jogosultság
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
L-PATENT FŐVÁLLALKOZÓ Kft. "fa"6724 Szeged, Bibó István u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálog, jogosult CIB Bank Zrt.Végrehajtási jog, jogosult CIB Bank Zrt.

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): .

Az ingatlan tartozékai: könnyűszerkezetes faház

Az épületnél jellemző sajátosságok: rossz állapotban lévő

Ingatlan állapota: beépítetlen terület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Pontos cím nincs, érdeklődés +36703836082

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással köteles megfizetni a vagyonelemek ajánlati biztosítékon felüli vételárát.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megkötni, továbbá köteles az EÉR rendelet 6. § (1) bek. b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviseletre jogosult adatait),- magánszemély esetén a személyi igazolvány, adókártya és lakcímkártya fénymásolatát,- társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,- az egyértelműen meghatározott vételi árat és a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidőt,- a pályázat során az eljárásra jogosult személy meghatalmazását,- a pályázathoz csatolni kell a bánatpénz befizetésének igazolását. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy: - tudomásul veszi, hogy az eladó kellékszavatosságot, ill. garanciát nem vállal,- tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot,- minimum 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.Az érvényes pályázatok értékelésére és elbírálására közvetlenül a pályázati határidő napján kerül sor, kivéve, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik. A felszámoló azt a pályázatot részesíti előnyben, amely a legmagasabb vételárat tartalmazza. Amennyiben több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, úgy a felszámoló az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az érintett pályázókat az ártárgyalásról, annak helyszínéről és feltételeiről a felszámoló e-mailben értesíti. A Kvantál Kft. felszámoló azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonszerzéssel kapcsolatos minden költség a pályázót terheli - ide értve a fizetendő adókat és illetékeket, az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díjat -, valamint a szerződés előkészítésének és ellenjegyzésének és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásának díját.

A Cstv. 49/C §-ának (3) bekezdése szerint valamennyi elővásárlásra jogosult (ideértve a szerződésen és a jogszabályon alapuló elővásárlási jog jogosultjait is) a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja elővásárlási jogát.

Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19710/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.