Eljárás részletei

Alsózsolca 1522 hrsz-ú telephely az ott taláható az adós tulajdonát képező gépek, berendezések, egyéb eszközök
5 tétel

Pályázat - Weinmayr CEC Műanyagfröccsöntő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett vételi ajánlat, csökkentett vételáron ismételten meghirdetjük a vagyontárgyakat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

1. 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5. házszámú, és a Miskolc-Alsózsolca Ipari Park (MAIP) területén elhelyezkedő,1522 hrsz.-on nyilvántartott „kivett telephely, üzem és raktár” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (épületek bruttó területe 2091 m², telek 15 000 m²) 2.Termelő segédgépek 3.Irodai berendezések, felszerelések 4.Számítástechnikai eszközök, monitorok, asztali gépek, nyomtatók 5.Egyéb tárgyi eszközök
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 220 690 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-14-000056
P19650

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Weinmayr CEC Műanyagfröccsöntő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..
Cégjegyzékszám:
01 09 887338

Dokumentumok

2015.05.21 - 16:11
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-14-000056 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Weinmayr CEC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat, csökkentett vételáron ismételten meghirdetjük a vagyontárgyakat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-14-000056 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Weinmayr CEC Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-14-000056 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Weinmayr CEC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19650.
2015.04.16 - 15:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) Weinmayr CEC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-14-000056/12. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19650
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 820 700 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128887-00000000 számú bankszámlájára „Weinmayr CEC Kft. „f.a.” bánatpénz" közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb pályázat leadási határidőig minden kétséget kizáróan igazolva legyen.
Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. b) pontja alapján 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a, összesen:6.820.700 Ft.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5. házszámú, és a Miskolc-Alsózsolca Ipari Park (MAIP) területén elhelyezkedő,1522 hrsz.-on nyilvántartott „kivett telephely, üzem és raktár” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (épületek bruttó területe 2091 m², telek 15 000 m²)
2.Termelő segédgépek
3.Irodai berendezések, felszerelések
4.Számítástechnikai eszközök, monitorok, asztali gépek, nyomtatók
5.Egyéb tárgyi eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 220 690 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely üzem és raktár

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
15 000 m²
Állapota:
új
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
200 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Alsózsolca
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1522
Ingatlan postai címe:
3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..
Művelési ág:
kivett telephely üzem és raktár
Területnagyság:
15 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely üzem és raktár
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
41050/2003.03.17. az Alsózsolca belterület 1520 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog az ingatlan mindenkori tulajdonosa javára41050/2003.03.17. az Alsózsolca külterület 090 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog az ingatlan mindenkori tulajdonosa javára41963/2009.04.01. Védőterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Weinmayr CEC Kft. f.a.3571 Alsózsolca, Gyár u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 40144/2009.05.26. Keretbiztosítéki jelzálogjog 1.260.000 EUR legmagasabb összeg erejéig a Coomerzbank Zrt. javára40144/2009.05.26. Vételi jog 2014.05.19-ig a Commerzbank Zrt. javára54900/2014.09.11. Végrehajtási jog 1.029.525 Ft és járulékai erejéig, Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala javára

Az ingatlan tartozékai: felépítmények, építmények

Az épületnél jellemző sajátosságok: Kéthajós csarnoképület, melyhez az utca felőli szakaszon irodai és szociális funkciót ellátó falazott toldalék épület csatlakozik

Ingatlan állapota: új

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Termelő segédgépek, berendezések

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
14 db
Becsérték:
19 000 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodai berendezések és felszerelések

Típus:
Műszaki cikk
Gyártási idő:
2008.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
23 db
Becsérték:
940 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Számítástechnikai eszközök,monitorok, asztali gépek, nyomtatók

Típus:
Számítástechnikai eszköz
Gyártási idő:
2008.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
27 db
Becsérték:
250 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb tárgyi eszközök

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
29 db
Becsérték:
500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség megtekinthető az Alsózsolca, Gyár u. 5. szám alatti címen a pályázati határidő lejártát megelőző csütörtöki napon 10.00 – 15.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyonösszesség vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128887-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.
A vételár megfizetése tekintetnében részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.- Nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.).- A meghirdetett vagyonösszességről részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető , előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §-a szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók. A Weinmayr CEC Kft.f.a. az Áfa tv.) 88. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével élt – a vételár összegét általános forgalmi adó terheli, amelyet az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pontjában rögzítettekre tekintettel vevő tartozik megfizetni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19650/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P19650#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 5 db (1 - 3)

kivett telephely üzem és raktár
Az ingatlan a Miskolc-Alsózsolca Ipari Park területén helezkedik el. A 15.000 nm területű telken, szabadon álló beépítésű daruzott gyártócsarnok, irod...
Település:
Alsózsolca
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
15000 m2
Állapot:
Új
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Termelő segédgépek, berendezések
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
14 db
Becsérték:
Nettó 19 000 000 Ft
Tehermentes:
Igen
Irodai berendezések és felszerelések
Típus:
Műszaki cikk
Gyártási idő:
2008
Mennyiség:
23 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 940 000 Ft
Tehermentes:
Igen
1
2

Ismertető

1. 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5. házszámú, és a Miskolc-Alsózsolca Ipari Park (MAIP) területén elhelyezkedő,1522 hrsz.-on nyilvántartott „kivett telephely, üzem és raktár” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (épületek bruttó területe 2091 m², telek 15 000 m²) 2.Termelő segédgépek 3.Irodai berendezések, felszerelések 4.Számítástechnikai eszközök, monitorok, asztali gépek, nyomtatók 5.Egyéb tárgyi eszközök
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 220 690 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-14-000056
P19650

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Weinmayr CEC Műanyagfröccsöntő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..
Cégjegyzékszám:
01 09 887338

Dokumentumok

2015.05.21 - 16:11
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-14-000056 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Weinmayr CEC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat, csökkentett vételáron ismételten meghirdetjük a vagyontárgyakat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-14-000056 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Weinmayr CEC Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-14-000056 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Weinmayr CEC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19650.
2015.04.16 - 15:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) Weinmayr CEC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 887338, székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-14-000056/12. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19650
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 820 700 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128887-00000000 számú bankszámlájára „Weinmayr CEC Kft. „f.a.” bánatpénz" közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb pályázat leadási határidőig minden kétséget kizáróan igazolva legyen.
Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. b) pontja alapján 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a, összesen:6.820.700 Ft.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. 3571 Alsózsolca, Gyár utca 5. házszámú, és a Miskolc-Alsózsolca Ipari Park (MAIP) területén elhelyezkedő,1522 hrsz.-on nyilvántartott „kivett telephely, üzem és raktár” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (épületek bruttó területe 2091 m², telek 15 000 m²)
2.Termelő segédgépek
3.Irodai berendezések, felszerelések
4.Számítástechnikai eszközök, monitorok, asztali gépek, nyomtatók
5.Egyéb tárgyi eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 220 690 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely üzem és raktár

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
15 000 m²
Állapota:
új
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
200 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Alsózsolca
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1522
Ingatlan postai címe:
3571 Alsózsolca, Gyár utca 5..
Művelési ág:
kivett telephely üzem és raktár
Területnagyság:
15 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely üzem és raktár
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
41050/2003.03.17. az Alsózsolca belterület 1520 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog az ingatlan mindenkori tulajdonosa javára41050/2003.03.17. az Alsózsolca külterület 090 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog az ingatlan mindenkori tulajdonosa javára41963/2009.04.01. Védőterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Weinmayr CEC Kft. f.a.3571 Alsózsolca, Gyár u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 40144/2009.05.26. Keretbiztosítéki jelzálogjog 1.260.000 EUR legmagasabb összeg erejéig a Coomerzbank Zrt. javára40144/2009.05.26. Vételi jog 2014.05.19-ig a Commerzbank Zrt. javára54900/2014.09.11. Végrehajtási jog 1.029.525 Ft és járulékai erejéig, Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala javára

Az ingatlan tartozékai: felépítmények, építmények

Az épületnél jellemző sajátosságok: Kéthajós csarnoképület, melyhez az utca felőli szakaszon irodai és szociális funkciót ellátó falazott toldalék épület csatlakozik

Ingatlan állapota: új

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Termelő segédgépek, berendezések

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
14 db
Becsérték:
19 000 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodai berendezések és felszerelések

Típus:
Műszaki cikk
Gyártási idő:
2008.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
23 db
Becsérték:
940 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Számítástechnikai eszközök,monitorok, asztali gépek, nyomtatók

Típus:
Számítástechnikai eszköz
Gyártási idő:
2008.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
27 db
Becsérték:
250 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb tárgyi eszközök

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
29 db
Becsérték:
500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség megtekinthető az Alsózsolca, Gyár u. 5. szám alatti címen a pályázati határidő lejártát megelőző csütörtöki napon 10.00 – 15.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyonösszesség vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128887-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.
A vételár megfizetése tekintetnében részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.- Nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.).- A meghirdetett vagyonösszességről részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető , előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §-a szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók. A Weinmayr CEC Kft.f.a. az Áfa tv.) 88. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével élt – a vételár összegét általános forgalmi adó terheli, amelyet az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pontjában rögzítettekre tekintettel vevő tartozik megfizetni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19650/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P19650#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.