Eljárás részletei

Tiszaalpár forgalmas helyén található vendéglátó hely
1 tétel

Pályázat - ATHELAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázat az alacsony vételár miatt lett eredménytelenné nyilvánítva
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló, a természetben 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 44/2. szám alatt található, belterületi, 581. hrsz. alatti “kivett expresszó” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 681 m2 alapterületű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 18 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.01-14-002385
P19647

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
ATHELAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-990788

Dokumentumok

2015.05.21 - 16:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.01-14-002385 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a ATHELAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázat az alacsony vételár miatt lett eredménytelenné nyilvánítva

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.01-14-002385 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a ATHELAS Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.01-14-002385 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a ATHELAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19647.
2015.04.16 - 15:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) ATHELAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-14-002385/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19647
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 740 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a bánatpénzt az ATHELAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01 09 990788, adószám: 11039093-2-41) „bánatpénz, Tiszaalpár 581.hrsz." közleménnyel, az adós társaság Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11129259-00000000 számú bankszámlájára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázat lejáratának utolsó határidején minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá, ha a nyertes pályázó az EÉR rendszer üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló, a természetben 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 44/2. szám alatt található, belterületi, 581. hrsz. alatti “kivett expresszó” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 681 m2 alapterületű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 18 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett eszpresszó

Típus:
vendéglátó hely
Területe:
681 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
18 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tiszaalpár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
581
Ingatlan postai címe:
6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 44/2..
Művelési ág:
Kivett eszpresszó
Területnagyság:
681 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett eszpresszó

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ATHELAS Kft. f.a.1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Raiffeisen Bank Zrt. jelzálogjog- NAV, végrehajtási jog- Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda, végrehajtási jog ( részletesen a tenderfüzetben csatolt tulajdoni lapon megtekinthető)

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az épület "L" alakban telekhatárra épített, belső udvaros kialakítású. 2005-ben lett felújítva.

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a pályázati határidő lejártát megelőző csütörtöki munkanapon 10.00 – 12.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11129259-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére. A felszámoló a részletfizetést kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 60 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.- Nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.).- A meghirdetett ingatlanokról részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50.000 Ft ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.- A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, továbbá az EÉR rendszer üzemeltető számára fizetendő jutalék megfizetésének igazolásáig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19647/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P19647#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett eszpresszó
Tiszaalpár főútvonalán található vendéglátó hely, eszpresszó. A felépítmények össz alapterülete 218 m².
Település:
Tiszaalpár
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
vendéglátó hely
Terület:
681 m2
Állapot:
Felújított
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló, a természetben 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 44/2. szám alatt található, belterületi, 581. hrsz. alatti “kivett expresszó” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 681 m2 alapterületű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.01 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 18 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.01-14-002385
P19647

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
ATHELAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-990788

Dokumentumok

2015.05.21 - 16:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.01-14-002385 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a ATHELAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázat az alacsony vételár miatt lett eredménytelenné nyilvánítva

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.01-14-002385 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a ATHELAS Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.01-14-002385 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 1. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a ATHELAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19647.
2015.04.16 - 15:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) ATHELAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990788, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7.. Fszt. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-14-002385/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19647
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 740 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a bánatpénzt az ATHELAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01 09 990788, adószám: 11039093-2-41) „bánatpénz, Tiszaalpár 581.hrsz." közleménnyel, az adós társaság Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11129259-00000000 számú bankszámlájára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázat lejáratának utolsó határidején minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá, ha a nyertes pályázó az EÉR rendszer üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló, a természetben 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 44/2. szám alatt található, belterületi, 581. hrsz. alatti “kivett expresszó” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 681 m2 alapterületű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 18 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett eszpresszó

Típus:
vendéglátó hely
Területe:
681 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
18 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tiszaalpár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
581
Ingatlan postai címe:
6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 44/2..
Művelési ág:
Kivett eszpresszó
Területnagyság:
681 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett eszpresszó

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ATHELAS Kft. f.a.1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Raiffeisen Bank Zrt. jelzálogjog- NAV, végrehajtási jog- Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda, végrehajtási jog ( részletesen a tenderfüzetben csatolt tulajdoni lapon megtekinthető)

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az épület "L" alakban telekhatárra épített, belső udvaros kialakítású. 2005-ben lett felújítva.

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a pályázati határidő lejártát megelőző csütörtöki munkanapon 10.00 – 12.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11129259-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére. A felszámoló a részletfizetést kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 60 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.- Nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.).- A meghirdetett ingatlanokról részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50.000 Ft ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.- A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, továbbá az EÉR rendszer üzemeltető számára fizetendő jutalék megfizetésének igazolásáig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19647/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P19647#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.