Eljárás részletei

Ipari Ingatlan, raktárcsarnok Lovásziban és bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések, továbbá megmaradt alapanyagok, készlet
3 tétel

Pályázat - "HICO '97" Bútortechnológiai és Faipari Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós tulajdonát képező ingatlan és egyéb vagyontárgyak az alábbiak szerint: - Lenti Járási Földhivatal által, Lovászi belterület 155 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület raktárcsarnok és udvar megnevezésű, 1.9415 ha területű, természetben 8878 Lovászi, Dr Papp Simon ipartelep 1. szám alatt található ingatlan. - Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések (1db leszabó körfűrész, 1db présgép, 1db CNC vezérlésű megmunkálógép, 1db faipari eszterga, légszerszámok, 1db vízszintes furógép) - Bútorgyártásból fennmaradt alapanyagok, készlet (farostlemezek, bútordiszitő elemek, bútor rátétek, bútorvázak)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 09:00
2015.05.27 - 10:00
Nettó 58 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.20-14-020077
P19499

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
"HICO '97" Bútortechnológiai és Faipari Kft "f.a."
Székhely:
8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.
Cégjegyzékszám:
20 09 063249

Dokumentumok

2015.06.15 - 13:42
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.20-14-020077 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HICO 97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.27 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.20-14-020077 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 27. 10 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HICO 97 Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.20-14-020077 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 09 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HICO 97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19499.
2015.04.23 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..), mint a(z) HICO 97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) Zalaegerszegi Törvényszék 3.Fpk.20-14-020077/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19499
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 940 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „HICO 97 Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. május 27. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező ingatlan és egyéb vagyontárgyak az alábbiak szerint:
- Lenti Járási Földhivatal által, Lovászi belterület 155 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület raktárcsarnok és udvar megnevezésű, 1.9415 ha területű, természetben 8878 Lovászi, Dr Papp Simon ipartelep 1. szám alatt található ingatlan.
- Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések (1db leszabó körfűrész, 1db présgép, 1db CNC vezérlésű megmunkálógép, 1db faipari eszterga, légszerszámok, 1db vízszintes furógép)
- Bútorgyártásból fennmaradt alapanyagok, készlet (farostlemezek, bútordiszitő elemek, bútor rátétek, bútorvázak)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 58 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület, raktárcsarnok és udvar

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1,942 hektár
Állapota:
részben felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Lovászi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
155
Ingatlan postai címe:
8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep 1.
Területnagyság:
1,942 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett épület, raktárcsarnok és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HICO 97 Bútortechnológiai és Faipari Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió Ft és járulékai erejéig a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jogosult javára.- Keretbiztosítéki jelzálogjog 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió Ft összeg erejéig a Dél-zalai Egyesült Takarékszövetkezet jogosult javára.- Vezetékjog 3m2 nagyságú területre az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT jogosult javára- Végrehajtási jog 3.900.277,- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer-kettőszázhetvenhét Ft adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult javára

Ingatlan állapota: részben felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök (bútorgyártáshoz használt gépek)

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Alapanyagok, készlet

Típus:
Anyagok
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket vagyontárgyanként külön-külön, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19499/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 3 db (1 - 3)

kivett épület, raktárcsarnok és udvar
Lenti Járási Földhivatal által, Lovászi belterület 155 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület raktárcsarnok és udvar megnevezésű, 1.9415 ha te...
Település:
Lovászi
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
1.942 m2
Állapot:
Egyéb
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Tárgyi eszközök (bútorgyártáshoz használt gépek)
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Igen
Alapanyagok, készlet
Típus:
Anyagok
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Az adós tulajdonát képező ingatlan és egyéb vagyontárgyak az alábbiak szerint: - Lenti Járási Földhivatal által, Lovászi belterület 155 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület raktárcsarnok és udvar megnevezésű, 1.9415 ha területű, természetben 8878 Lovászi, Dr Papp Simon ipartelep 1. szám alatt található ingatlan. - Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések (1db leszabó körfűrész, 1db présgép, 1db CNC vezérlésű megmunkálógép, 1db faipari eszterga, légszerszámok, 1db vízszintes furógép) - Bútorgyártásból fennmaradt alapanyagok, készlet (farostlemezek, bútordiszitő elemek, bútor rátétek, bútorvázak)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 09:00
2015.05.27 - 10:00
Nettó 58 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.20-14-020077
P19499

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
"HICO '97" Bútortechnológiai és Faipari Kft "f.a."
Székhely:
8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.
Cégjegyzékszám:
20 09 063249

Dokumentumok

2015.06.15 - 13:42
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.20-14-020077 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HICO 97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.27 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.20-14-020077 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 27. 10 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HICO 97 Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.20-14-020077 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 09 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HICO 97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19499.
2015.04.23 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..), mint a(z) HICO 97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) Zalaegerszegi Törvényszék 3.Fpk.20-14-020077/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19499
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 940 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „HICO 97 Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. május 27. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező ingatlan és egyéb vagyontárgyak az alábbiak szerint:
- Lenti Járási Földhivatal által, Lovászi belterület 155 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület raktárcsarnok és udvar megnevezésű, 1.9415 ha területű, természetben 8878 Lovászi, Dr Papp Simon ipartelep 1. szám alatt található ingatlan.
- Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések (1db leszabó körfűrész, 1db présgép, 1db CNC vezérlésű megmunkálógép, 1db faipari eszterga, légszerszámok, 1db vízszintes furógép)
- Bútorgyártásból fennmaradt alapanyagok, készlet (farostlemezek, bútordiszitő elemek, bútor rátétek, bútorvázak)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 58 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület, raktárcsarnok és udvar

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1,942 hektár
Állapota:
részben felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Lovászi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
155
Ingatlan postai címe:
8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep 1.
Területnagyság:
1,942 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett épület, raktárcsarnok és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HICO 97 Bútortechnológiai és Faipari Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió Ft és járulékai erejéig a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jogosult javára.- Keretbiztosítéki jelzálogjog 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió Ft összeg erejéig a Dél-zalai Egyesült Takarékszövetkezet jogosult javára.- Vezetékjog 3m2 nagyságú területre az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT jogosult javára- Végrehajtási jog 3.900.277,- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer-kettőszázhetvenhét Ft adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult javára

Ingatlan állapota: részben felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök (bútorgyártáshoz használt gépek)

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Alapanyagok, készlet

Típus:
Anyagok
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket vagyontárgyanként külön-külön, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19499/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.